Tάξη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) επιχειρούν να βάλουν οι διατάξεις του μίνι ασφαλιστικού νομοσχεδίου με στόχο τη δημιουργία πολυεργοδοτικών Ταμείων, την απλοποίηση της αδειοδότησης των νέων Ταμείων, τη βελτίωση της εποπτικής λειτουργίας, καθώς και τη φορολόγηση της εφάπαξ παροχής που θα χορηγούν τα ΤΕΑ στους ασφαλισμένους.

Σημειώνουμε ότι ο συνταξιούχος που θα λάβει το συμπλήρωμα του Eπαγγελματικού Tαμείου θα μπορεί να επιλέξει τη μηνιαία καταβολή (σύνταξη) ή να ζητήσει να του καταβληθεί εφάπαξ όλο το ποσό που θα έπαιρνε σε συντάξεις για τα επόμενα χρόνια.

Μέχρι σήμερα το εφάπαξ ήταν αφορολόγητο, γι’ αυτό και οι ασφαλισμένοι προτιμούσαν την εφάπαξ παροχή έναντι της σύνταξης που φορολογείται ως εισόδημα με βάση την κλίμακα. Το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπει στο εξής η  φορολόγηση του εφάπαξ να είναι διπλάσια από εκείνη των συντάξεων και να επιβάλλεται ανάλογα με τα χρόνια παραμονής στο ΤΕΑ. Περισσότερα χρόνια παραμονής θα ισοδυναμούν με μικρότερο φόρο, ενώ λιγότερα χρόνια παραμονής με μεγαλύτερο.

Επιπλέον, παρέχονται επιπρόσθετα φορολογικά κίνητρα για την καταβολή σύνταξης μέσω της οποίας διασφαλίζεται συμπληρωματικό εισόδημα καθ’ όλη τη διάρκεια του συνταξιοδοτικού βίου.

■ Ετσι, για έως 5 χρόνια παραμονής ο φόρος για το εφάπαξ θα είναι 20% και για τη σύνταξη 10%.
■ Από 6 έως 15 χρόνια παραμονής ο φόρος για το εφάπαξ θα είναι 15% και για τη σύνταξη 7,5%.
■ Από 16 έως 25 χρόνια παραμονής ο φόρος για το εφάπαξ θα είναι 10% και για τη σύνταξη 5%.
■ Από 26 χρόνια και πάνω ο φόρος για το εφάπαξ θα είναι 5% και για τη σύνταξη 2,5%.

Η φορολόγηση των εφάπαξ παροχών αποτελεί αγκάθι για τα ΤΕΑ, γι’ αυτό πριν από την κατάθεση του τελικού κειμένου του νομοσχεδίου η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει δεσμευτεί ότι θα προηγηθεί εξαντλητικός διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς, οι οποίοι αναμένουν ελάφρυνση της φορολογίας και μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας όσον αφορά τα όρια ηλικίας εισόδου και εξόδου από την επαγγελματική ασφάλιση.

Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΕΛΕΤΕΑ) Χρήστος Νούνης, «είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι την τελευταία πενταετία όλο και περισσότεροι εργοδότες ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν Επαγγελματικά Ταμεία. Η σαρωτική φορολόγηση που δρομολογείται για τα ΤΕΑ ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές αναταράξεις και εντέλει να παραχθούν τα αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Για την ανάπτυξη του θεσμού χρειάζονται κίνητρα, δηλαδή φοροαπαλλαγές, αλλά και υποχρεωτική ένταξη των εργαζομένων στην επαγγελματική ασφάλιση όπως γίνεται στο εξωτερικό. Αλλιώς θα παραμείνουμε ουραγοί».

Tο υπουργείο

Στον αντίποδα, από το υπουργείο Εργασίας έχουν ξεκαθαρίσει ότι η ανάπτυξη ενός τόσο σημαντικού θεσμού δεν μπορεί και δεν πρέπει να στηρίζεται σε εφήμερα φορολογικά κίνητρα, αλλά σε αρχές, κανόνες, δεσμούς εμπιστοσύνης και υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους. Η διαδικασία της φορολόγησης θα εφαρμοστεί από την ψήφιση του νόμου και μετά και θα αφορά τις νέες εισφορές που θα καταβληθούν. Αυτό σημαίνει ότι οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν ήδη καταβληθεί από τους ασφαλισμένους των ΤΕΑ θα παραμείνουν αφορολόγητες, όπως ισχύει δηλαδή έως τώρα.

Σύμφωνα με σχετική μελέτη, η συμπληρωματική σύνταξη μπορεί να φτάνει έως και το 15% της κύριας. Αν δηλαδή ένας ασφαλισμένος πάρει 1.000 ευρώ από την κύρια σύνταξη, τότε η σύνταξη από το Επαγγελματικό Ταμείο θα είναι γύρω στα 150 ευρώ. Το καταστατικό κάθε Ταμείου έχει διαφορετικό όριο ηλικίας εισόδου και εξόδου στην επαγγελματική ασφάλιση, ανάλογα με τα έτη παραμονής του ασφαλισμένου. Για παράδειγμα, αν ο ασφαλισμένος είναι κάτω των 55 ετών πρέπει να συμπληρώσει το λιγότερο 20 χρόνια ασφάλισης στο ΤΕΑ. Το νέο καθεστώς θα προβλέπει όριο παραμονής στο ΤΕΑ τα πέντε έτη για να δικαιούται ο ασφαλισμένος τις παροχές.

Προϋπόθεση λήψης της παροχής από το ΤΕΑ είναι είτε η συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα ασφάλισης, είτε η συμπλήρωση του 67ου έτους ανεξαρτήτως ετών ασφάλισης, είτε η συμπλήρωση του 55ου έτους με 20 χρόνια ασφάλισης. Εάν ο ασφαλισμένος πληροί κάποια από τις δύο τελευταίες προϋποθέσεις, είναι δηλαδή 67 ετών ή 55 ετών με 20 χρόνια ασφάλισης και εξακολουθεί να εργάζεται, μπορεί να λάβει μέχρι το 50% του ποσού που έχει σωρευτεί στον ατομικό του λογαριασμό αφήνοντας το υπόλοιπο για να συνεχίσει να επενδύεται. Παράλληλα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η δυνατότητα του ασφαλισμένου να λάβει και πρόωρα την παροχή ή μέρος αυτής με αυξημένο (κατά 50%) φορολογικό συντελεστή, εφόσον έχει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ. Με τη ρύθμιση αυτή διευκολύνονται οι ασφαλισμένοι να χρησιμοποιήσουν το ποσό που έχουν αποταμιεύσει για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών στη ζωή τους.

Πολυεργοδοτικά Ταμεία

Η δημιουργία πολυεργοδοτικών Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης θα δώσει την ευκαιρία να ξεπεραστεί το πρόβλημα της ύπαρξης μικρών ή πολύ μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, καθώς σήμερα για να ιδρυθεί ένα ΤΕΑ απαιτούνται το λιγότερο 100 ασφαλισμένοι. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, τα επόμενα χρόνια αναμένεται να συσταθούν 4-5 πολυεργοδοτικά Ταμεία.

Οσον αφορά την καλύτερη εποπτεία, ο έλεγχος θα περάσει εξ ολοκλήρου στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ενώ θα γίνουν αυστηρότεροι οι κανόνες των καταστατικών των ΤΕΑ.

Ο χάρτης των ΤΕΑ στην Ελλάδα

Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 32 Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης που καλύπτουν περίπου 200.000 εργαζομένους. Τα 28 είναι ΤΕΑ προαιρετικής ασφάλισης και τα υπόλοιπα τέσσερα υποχρεωτικής ασφάλισης. Το πιο πρόσφατο Ταμείο που συστάθηκε είναι της Alpha Bank, ενώ καθ’ οδόν για αδειοδότηση βρίσκεται το Ταμείο των Φαρμακευτικών Συλλόγων και της Epsilon Net.

Κατά το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους το ενεργητικό τους ανήλθε σε 2,018 δισ. ευρώ, ενώ η μέση ετήσια απόδοση των χαρτοφυλακίων τους την τελευταία δεκαετία ήταν της τάξεως του 4,5%.

Διαβάστε ακόμα

Αγορές προς Ελλάδα: «Μην αρκεστείτε στην επενδυτική βαθμίδα, βάλτε ακόμη πιο φιλόδοξους στόχους»

ΥΠΟΙΚ: Στο στόχαστρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δηλώνουν συστηματικά εξαιρετικά χαμηλά εισοδήματα (πίνακας)

Λόρα Κινγκ: Ποια είναι η «βασίλισσα του χαβιαριού» – Προμηθεύει το Μπάκιγχαμ

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ