Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση για τον καθορισμό αριθμού θέσεων για φορείς του Υπουργείου Υγείας που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ, από τις 789 προσλήψεις που έχουν εγκριθεί, είναι 55 συνολικά θέσεις θα καλυφθούν από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%.
Οι ειδικότητες που ζητούνται:
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού
ΠΕ Νοσηλευτικής
ΤΕ Βιοατρικών Επιστημών – ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων
ΤΕ Βιοατρικών Επιστημών – ΤΕ Ραδιολόγων – Ακτινολόγων
ΤΕ Νοσηλευτικής
ΤΕ Μαιευτικής
ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών – Ακτινολογικών Εργαστηρίων
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Βοηθών Θαλάμου
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών
ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού – ΥΕ Τραυματιοφορέων