Η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι (3.720) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.), Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 22 Σεπτεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π. Οι ενδιαφερόμενοι για την κάλυψη των θέσεων αυτών καλούνται, εφόσον κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα, να υποβάλουν «ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ» (ηλεκτρονική).

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα υποβληθούν σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ αυτής.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων».

Πώς παίρνετε 90 μόρια πριν τις αιτήσεις

Οι αιτήσεις ξεκινούν στις 22 Σεπτεμβρίου όπου και πρέπει να καταθέσετε τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στο ΦΕΚ της προκήρυξης όπως θα δείτε στη σελίδα 83 στα Κριτήρια κατάταξης η Πιστοποίηση Αγγλικών μοριοδοτεί τα μέγιστα με 90 μόρια.

Διαβάστε ακόμη:

Ενεργειακή κρίση: Η G7 βάζει πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο

Η μάχη για την επικράτηση στο γάλα και το ντιλ των αδελφών Σαράντη με τη ΔΕΛΤΑ

ΔΕΠΑ Υποδομών: Σε διαπραγματεύσεις με την Italgas για την απόκτηση 10% έως 20% ο όμιλος Κοπελούζου