αιτήσεις

Νέο 6μήνο πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ για 5.000 ανέργους ηλικίας έως 29 ετών από τον ΟΑΕΔ με μηνιαία αποζημίωση - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Απόρρητο Απόρρητο