Τη διαδικασία ανάρτησης των ειδοποιητηρίων για τις ασφαλιστικές εισφορές των μη μισθωτών ασφαλισμένων διευκρινίζει με ανακοίνωσή τουο e-ΕΦΚΑ προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες να μπορούν έγκαιρα να επιλέξουν τον τρόπο καταβολής.

Σημειώνεται ότι η έγκαιρη καταβολή των εισφορών διασφαλίζει τα δικαιώματα και τις παροχές των ασφαλισμένων όπως ασφαλιστική ενημερότητα, ικανότητα, συνταξιοδότηση.

Αναλυτικά όπως αναφέρεται στην ενημέρωση:

α) Οι μηνιαίες μηχανογραφικές διαδικασίες επεξεργασίας των ασφαλιστικών στοιχείων και των πληρωμών σας για την έκδοση και ανάρτηση του ειδοποιητηρίου τρεχουσών εισφορών διενεργούνται το 2ο δεκαήμερο εκάστου μήνα (για τις εισφορές του προηγούμενου ή και τυχόν αναδρομικών).

Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων εισφορών διενεργείται στις αρχές του 3ου δεκαημέρου εκάστου μηνός.

β) Η προβλεπόμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των ανωτέρω τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Συνεπώς τα ειδοποιητήρια εισφορών που θα αναρτώνται στον λογαριασμό σας στις αρχές του 3ου δεκαημέρου εκάστου μηνός εξοφλούνται εμπρόθεσμα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

γ) Εφόσον κατά την μηνιαία επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων και των πληρωμών σας, για την έκδοση των ειδοποιητηρίων, εντοπισθούν οφειλόμενες εισφορές του προηγούμενου ειδοποιητηρίου, αυτές αποτυπώνονται στο τρέχον ειδοποιητήριο ως «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» και ενημερώνεσθε με μήνυμα επί του ειδοποιητηρίου ότι η μη εξόφλησή τους θα έχει ως αποτέλεσμα την βεβαίωσή τους στο ΚΕΑΟ.

δ) Για την πλήρη εξόφληση των εισφορών, πρέπει να καταβληθεί το σύνολο των εμφανιζόμενων ποσών, «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» και «Πληρωτέο»» που εμφανίζονται στο ειδοποιητήριο.

Οι «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» εξοφλούνται κατά προτεραιότητα και εφόσον δεν εξοφληθούν έως την έναρξη της μηνιαίας διαδικασίας έκδοσης ειδοποιητηρίων, βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ στις αρχές του 3ου δεκαημέρου με παράλληλη ανάρτηση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.

ε) Για τις βεβαιωμένες στο ΚΕΑΟ εισφορές σας ενημερώνεσθε από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, μετά από πιστοποίησή σας και μπορείτε να τις εξοφλήσετε ή να τις ρυθμίσετε σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Επίσης από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ ενημερώνεσθε και για την «Ταυτότητα Οφειλέτη» με την οποία μπορείτε να εξοφλήσετε τις βεβαιωμένες οφειλές σας.

στ) Εάν παράλληλα απασχολείσθε ως μισθωτός ή εμπίπτετε στις διατάξεις του αρθ. 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 όπως ισχύει, μπορείτε να αξιοποιείτε την ειδική ηλεκτρονική υπηρεσία «Δήλωση Παράλληλης Μισθωτής Απασχόλησης» (Ηλ. Υπηρεσίες -> Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης -> Αίτηση – Δήλωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης) προκειμένου να δηλώνετε την έναρξη και την λήξη της παράλληλης μισθωτής απασχόλησης, ώστε να αναζητηθούν τα απαιτούμενα στοιχεία εισφορών από μισθωτή απασχόληση κατά την εκκαθαριστική διαδικασία.

Για δηλώσεις που αφορούν το έτος 2022 πρέπει να απευθυνθείτε στην Τοπική Διεύθυνση στην οποία ανήκετε.

ζ) Περαιτέρω ενημέρωση σε θέματα διαχείρισης εισφορών Μη Μισθωτών (εκκαθάρισης, βεβαίωσης, ρύθμισης, επιστροφής κλπ.), ο e-ΕΦΚΑ παρέχει με μαζική αυτοματοποιημένη αποστολή e-mail στην δηλωθείσα από τους ασφαλισμένους διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Για τη δήλωση της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) που επιθυμείτε να λαμβάνεται ενημερωτικά μηνύματα, επισκεφτείτε τις Ηλ. Υπηρεσίες -> Ατομικά Στοιχεία.

η) Μέσω της νέας Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας «Μάθε που ανήκεις» η οποία δημιουργήθηκε και λειτουργεί  στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr), μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα, e-mail) της αρμόδιας Τοπικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεστε.

θ) Σύμφωνα με την αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/56/οικ.6551 (ΦΕΚ B’ 2545/18.04.2023) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός τρόπου εξυπηρέτησης του κοινού στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).»  η εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), πραγματοποιείται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένων ραντεβού.

Η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος εξυπηρέτησης ή ο προγραμματισμός ραντεβού πραγματοποιείται από τον ιστότοπο e-ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr μέσω της υπηρεσίας «Αίτηση Εξυπηρέτησης – Προγραμματισμός Ραντεβού».

Κατ’ εξαίρεση παρέχεται εξυπηρέτηση χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού μόνο: σε έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις κατά την κρίση του επικεφαλής της μονάδας και εφόσον αυτό είναι δυνατόν με βάση τα πραγματικά δεδομένα κατά την ώρα προσέλευσής του και εφόσον δεν υπάρχουν κλεισμένα ραντεβού εκείνη την ώρα.

Διαβάστε ακόμη

Η πρώτη ευρωπαϊκή εταιρεία που ξεπερνά σε αξία τα 500 δισ. δολάρια

ΤΑΙΠΕΔ: Δύο προσφορές από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – AVIAREPS και Grimaldi για το λιμάνι Ηρακλείου

H Maran Dry παρέλαβε το νεότευκτο cape size φορτηγό Ubuntu Community (pics)