Εργασιακά

Καταργείται η υποχρέωση υποβολής της Υπερεργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ;

  • Βασίλης Πρασσάς*


Τι αναφέρει ο νέος αλλά και ο παλιός νόμος που ρύθμιζε το πλαίσιο για τις υποβολές στο ΠΣ Εργάνη για αλλαγές ωραρίου, υπερεργασίες και υπερωρίες

Παρατηρώ με ενδιαφέρον όλη τη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για τον νέο Εργασιακό Νόμο έχοντας επιλέξει να περιμένω την Υπουργική Απόφαση που θα αποσαφηνίζει όλα τα άρθρα του νόμου για να σχολιάσω συνολικά όλες τις διατάξεις.

Δεν μπορώ όμως να μη σχολιάσω ένα άρθρο το οποίο ίσως και να μην έχει γίνει αντιληπτό από το πλήθος των συναδέλφων.

Σας παραθέτω λοιπόν το νέο αλλά και τον παλιό νόμο που ρύθμιζε το πλαίσιο για τις υποβολές στο ΠΣ Εργάνη για αλλαγές ωραρίου, υπερεργασίες και υπερωρίες.

Το Άρθρο 36 – Νόμος 4488/2017, ανέφερε ότι:

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

Το άρθρο 78 – Νόμος 4808/2021, αναφέρει ότι:

Ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, καθώς και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και πριν την έναρξη της υπερωριακής απασχόλησης.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο e-forologia πατώντας εδώ

Δείτε περισσότερα άρθρα για την πλήρη Φορολογική, Λογιστική και Εργατική σας ενημέρωση στο e-forologia.gr

 

*Ο Βασίλης Πρασσάς είναι σύμβουλος εργασιακών θεμάτων