Εργασιακά

Mη μισθωτοί: Απλουστεύονται από τον e-ΕΦΚΑ οι διαδικασίες για έναρξη ή μεταβολή δραστηριότητας

  • newsroom


Με αυτόν τον τρόπο, η εγγραφή/επανεγγραφή στον e-ΕΦΚΑ διενεργείται αυτόματα μετά την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης του υπόχρεου για την ολοκλήρωση της υπαγωγής στην ασφάλιση

Προς κατάργηση είναι η υποχρέωση απογραφικής δήλωσης (“προεγγραφής”) στον e-ΕΦΚΑ ή οποιουδήποτε εγγράφου, βεβαίωσης ή ασφαλιστικής ενημερότητας, ως δικαιολογητικό για την έναρξη ή μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση.

Έως σήμερα οι μη μισθωτοί που επιθυμούσαν να κάνουν έναρξη ή/μεταβολή εργασιών στη Φορολογική Διοίκηση, η οποία συνδεόταν με την έναρξη ασφάλισης στον e-ΕΦΚΑ έπρεπε προηγουμένως να λάβουν Βεβαίωση απογραφικής δήλωσης, δηλαδή να κάνουν “προεγγραφή” στον Φορέα προσκομίζοντας μια σειρά από δικαιολογητικά.

Η απλούστευση της διαδικασίας επιτυγχάνεται λόγω της ενεργοποίησης της διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων, μέσω της οποίας μπορούν να αντλούνται αυτόματα τα στοιχεία, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών.

Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι τη δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα έναρξης ή μεταβολής εργασιών ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή->Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για Ελεύθερους Επαγγελματίες/Αυτοαπασχολούμενους/Αγρότες->Έναρξη/Μεταβολή/Λήξη ασφάλισης.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής αίτησης από τον υπακτέο στην ασφάλιση, το αρμόδιο όργανο του e-ΕΦΚΑ προβαίνει σε αυτεπάγγελτη εγγραφή και ασφάλισή του.

Διαβάστε ακόμη:

Ο άγνωστος επενδυτής που πούλησε Deutsche Bank – Commerzbank, «βυθίζει» τις ευρωπαϊκές αγορές

Σκρέκας: Νέα task force για την εξέλιξη των ερευνών φυσικού αερίου

Τα μηνύματα της HSBC για τις ελληνικές τράπεζες και τα «καμπανάκια»