Εργασιακά

Ποια ειδική άδεια με αποδοχές δικαιούμαι λόγω νόσησης του παιδιού μου από κορωνοϊό

  • Βασίλης Πρασσάς*


Γιατί το κράτος καθυστερεί εδώ και 16 μήνες να καλύψει το 1/3 της αμοιβής;

Κατόπιν δεκάδων ερωτημάτων συναδέλφων για τα δικαιώματα των εργαζομένων λόγω νόσησης των τέκνων τους από covid, θα αναλύσουμε τις 3 ειδικές άδειες που δύναται να χρησιμοποιηθούν.

1. Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των τέκνων από τον κορωνοϊό COVID -19 (Άρθρο 16 – Ν.4722/2020)

Οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης COVID-19, των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας μετ’ αποδοχών για την ασθένεια των τέκνων για έως δεκατέσσερις (14) ημέρες* ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που αυτό κρίνεται απαραίτητο με ιατρική γνωμάτευση ή σε περίπτωση νοσηλείας τέκνου. Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα προς άλλες άδειες που αφορούν στην ασθένεια ή στη νοσηλεία τέκνων.
*στο σημείο αυτό να σημειώσουμε ότι όταν ψηφίστηκε ο νόμος, υπήρχε το διάστημα των 14ων ημερών ενώ σήμερα το διάστημα αυτό έχει μειωθεί κατ’ ελάχιστον στις 5 ημέρες

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας της παρ. 1 λόγω νόσησης των τέκνων τους, λαμβάνουν αποδοχές:
κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και

κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό**, μετά από διασταύρωση με τα στοιχεία των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών
**ο εργοδότης υποχρεούται να πληρώσει τον εργαζόμενο και για το 1/3 και στη συνέχεια να αναμένει την κρατική αποζημίωση. Εδώ να τονίσουμε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2020 δεν έχει αποδοθεί στους εργοδότες το 1/3 που αναλογεί στην κρατική αποζημίωση

Η άδεια αυτή χορηγείται ανεξάρτητα από άλλα μέτρα για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στην αγορά εργασίας. Για τη χορήγησή της δεν απαιτείται προϋπηρεσία.

Οι εργοδότες υποχρεούνται να δηλώνουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους τους κάνουν χρήση της άδειας της παρ. 1, καθώς και τη διάρκεια αυτής.

Η προηγούμενη παράγραφος είναι με μαύρα γράμματα διότι πολύ απλά εδώ και 15 μήνες δεν έχει εκδοθεί καμία οδηγία από το Υπουργείο Εργασίας για τον τρόπο γνωστοποίησης αυτών των αδειών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους εργοδότες.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο e-forologia πατώντας εδώ

Δείτε περισσότερα άρθρα για την πλήρη Φορολογική, Λογιστική και Εργατική σας ενημέρωση στο e-forologia.gr

*Ο Βασίλης Πρασσάς είναι Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net