Με τον χρόνο προς τις κάλπες να μετράει αντίστροφα, ενεργοποιούνται εντός του μήνα οι τελευταίες παροχές της κυβέρνησης για νέους και συνταξιούχους, ενώ ανοίγουν σταδιακά επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο πλαίσιο των 200.000 νέων θέσεων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα, δύο εκκρεμότητες του ΕΦΚΑ που δεν επιλύθηκαν εξαιτίας της πολυπλοκότητάς τους μεταφέρονται στην επόμενη κυβέρνηση. Ειδικότερα, οι τρεις ύστατες παροχές είναι οι εξής:

«Σπίτι μου» για 10.000 νέους

Προς το τέλος του μήνα θα ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ) που προβλέπει επιδότηση επιτοκίου για την αγορά 10.000 σπιτιών από νέους ηλικίας 24-39 ετών, με στεγαστικό δάνειο.
Δικαίωμα συμμετοχής στο στεγαστικό πρόγραμμα έχουν όσοι διαθέτουν ατομικό εισόδημα έως 16.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Μετά τη δημοσίευση της ΚΥΑ θα γίνει η πρόσκληση προς τις τράπεζες προκειμένου να υπογράψουν προγραμματικές συμφωνίες. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουν οι τράπεζες να δέχονται τις αιτήσεις αυτών που πληρούν τα κριτήρια.

Ετσι, αν το επιτόκιο ενός στεγαστικού δανείου σήμερα είναι στο 4,5%, με το πρόγραμμα «Σπίτι μου» πέφτει στο 1,12%. Μάλιστα αν πρόκειται για ζευγάρι τρίτεκνων έως 39 ετών (ένας από τους δύο), το επιτόκιο θα είναι μηδενικό, καθώς το δάνειο καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τη ΔΥΠΑ.

Τα σπίτια για τα οποία θα μπορούν να δανειοδοτηθούν οι νέοι θα πρέπει να είναι άνω των 15 ετών με άδεια κατασκευής έως το 2007 και να μην υπερβαίνουν τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Το δάνειο καλύπτει το 90% της εμπορικής αξίας του ακινήτου με ανώτατο ποσό τις 150.000 ευρώ. Αν δηλαδή ένα σπίτι έχει εμπορική αξία 200.000 ευρώ, το δάνειο θα είναι 150.000 ευρώ.

Επιδοτούμενες θέσεις εργασίας

Προγράμματα για 38.000 ανέργους θα υπάρξουν το επόμενο διάστημα, τέλη του α’ τριμήνου και αρχές του β’ τριμήνου του έτους.
Συγκεκριμένα, το πρώτο πρόγραμμα προβλέπει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση 5.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών, με έμφαση στην απασχόληση γυναικών στην πράσινη οικονομία και συνολικό προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 80% του μισθολογικού κόστους (817,60 ευρώ) για μια περίοδο 15 μηνών με υποχρέωση για διατήρηση της θέσης για πέντε επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Το δεύτερο πρόγραμμα στοχεύει στην αναβάθμιση δεξιοτήτων/επανειδίκευση και βραχυπρόθεσμη απασχόληση για 15.000 ανέργους ηλικίας από 25 έως 45 ετών και συνολικό προϋπολογισμό περίπου 90 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτεί έως και το 100% του μισθολογικού κόστους (1.022,00 ευρώ) για μια περίοδο έξι μηνών με υποχρέωση για διατήρηση της θέσης για δύο επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της επιχορήγησης.

Το τρίτο πρόγραμμα θα είναι ανοικτού πλαισίου (open framework), τοπικού χαρακτήρα και θα στοχεύει σε δράσεις συμβουλευτικής/πιστοποιημένης κατάρτισης/απασχόλησης/επιχειρηματικότητας. Το εν λόγω πιλοτικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε τέσσερις πόλεις (Καστοριά, Πάτρα, Σέρρες, Χανιά) και θα καλύψει 18.000 ανέργους. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 45 εκατ. ευρώ.

Παροχές προς συνταξιούχους – Αναδρομικά επικουρικών

Μέχρι το τέλος του πρώτου δεκαπενθήμερου του μήνα θα δοθούν αναδρομικά από 100 έως και πάνω από 7.000 ευρώ σε περίπου 40.000 συνταξιούχους που περιμένουν αρκετούς μήνες ή και χρόνια την επικουρική σύνταξή τους και έχουν υποβάλει αίτηση πριν από την 1η Ιουλίου του 2022.

Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πάρουν αναδρομικά 100 ευρώ για κάθε μήνα αναμονής έως και τον Ιανουάριο του 2023. Για τις αναπηρικές επικουρικές συντάξεις, οι οποίες είναι μικρότερες, τα έναντι αναδρομικά θα είναι 50 ευρώ για κάθε μήνα.

Παράλληλα, άλλοι 40.000 συνταξιούχοι που περιμένουν επίσης την επικουρική τους θα δουν τη σύνταξή τους να εκδίδεται. Αυτός είναι ο προγραμματισμός του ΕΦΚΑ για τις περίπου 83.000 ληξιπρόθεσμες επικουρικές συντάξεις για τις οποίες έχει εκδοθεί η κύρια σύνταξη.

Για παράδειγμα: Συνταξιούχος υπέβαλε αίτηση συνταξιοδότησης τον Ιανουάριο του 2016, έχει πάρει την κύρια σύνταξή του και περιμένει την επικουρική. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 είναι επτά χρόνια αναμονής. Ετσι, τώρα θα πάρει αναδρομικά 8.400 ευρώ. Οταν βγει η σύνταξή του, το ποσό αυτό θα συμψηφιστεί με τα αναδρομικά που ούτως ή άλλως δικαιούται.

Μπόνους προσωπικής διαφοράς

Μέχρι το τέλος Μαρτίου θα πιστωθεί η έξτρα ενίσχυση των 200-300 ευρώ στους λογαριασμούς 1,112 εκατομμυρίου συνταξιούχων οι οποίοι δεν πήραν αύξηση ή αυτή ήταν κάτω του 7% λόγω της προσωπικής διαφοράς. Το συνολικό κόστος της παροχής ανέρχεται σε 280 εκατ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι διακρίνονται σε 7 κατηγορίες:

Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται 120.000 συνταξιούχοι (το 5% του συνόλου των συνταξιούχων) με συντάξεις από 800 έως 1.000 ευρώ που δεν πήραν καθόλου αύξηση καθώς διατηρούν σημαντική προσωπική διαφορά. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα πάρουν το υψηλό μπόνους των 300 ευρώ.

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται 370.000 συνταξιούχοι με συντάξεις έως 800 ευρώ οι οποίοι πήραν μεν την επιταγή ακρίβειας των Χριστουγέννων ύψους 250 ευρώ, αλλά δεν πήραν καθόλου αύξηση καθώς διατηρούν προσωπική διαφορά. Και αυτή η κατηγορία θα λάβει το υψηλό μπόνους των 300 ευρώ για να αντιμετωπίσει το κύμα ακρίβειας.

Στην τρίτη κατηγορία εντάσσονται 70.000 συνταξιούχοι με άθροισμα κύριων συντάξεων από 1.000 έως 1.100 ευρώ που επίσης δεν πήραν αύξηση λόγω προσωπικής διαφοράς. Είχαν ωστόσο μηδαμινή ωφέλεια 36 ευρώ τον χρόνο από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Και αυτή η μερίδα συνταξιούχων θα πάρει επίδομα 300 ευρώ.

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν 300.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων από 1.100 έως 1.600 ευρώ οι οποίοι δεν πήραν αυξήσεις και είχαν ωφέλεια από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης περίπου 111 ευρώ ετησίως. Αυτή η κατηγορία των συνταξιούχων θα λάβει επίδομα 250 ευρώ.

Στην πέμπτη κατηγορία εντάσσονται 94.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ που δεν είδαν ακέραια την αύξηση του 7,75%, αλλά πήραν μικρότερη, έως 3,49%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα ενισχυθούν με 250 ευρώ.

Στην έκτη κατηγορία εντάσσονται 33.000 συνταξιούχοι με συντάξεις από 1.100 έως 1.600 που είδαν αύξηση έως 3,49% και θα πάρουν ενίσχυση 200 ευρώ.

Τέλος, στην έβδομη κατηγορία ανήκουν 158.000 συνταξιούχοι με άθροισμα συντάξεων έως 1.100 ευρώ που πήραν αύξηση από 3,5% έως 6,9%. Οι εν λόγω συνταξιούχοι θα ενισχυθούν με 200 ευρώ.

Οι εκκρεμότητες του ΕΦΚΑ

Παράλληλη ασφάλιση: Συνεχίζεται εδώ και επτά χρόνια ο Γολγοθάς για τους παράλληλα ασφαλισμένους οι οποίοι σε ορισμένες περιπτώσεις περιμένουν ακόμα και 72 μήνες τη δεύτερη σύνταξή τους και τα αναδρομικά. Και ναι μεν το σχετικό λογισμικό έχει ενεργοποιηθεί, αλλά, σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ, η έλλειψη αυτοματοποίησης στην έκδοση των εν λόγω συντάξεων εξακολουθεί να δημιουργεί καθυστερήσεις.

Οι παράλληλα ασφαλισμένοι που αποχώρησαν μετά τις 13/5/2016 και πλήρωναν ταυτόχρονα εισφορές σε δύο Ταμεία περιμένουν: α) να πάρουν προσαύξηση συντάξιμων αποδοχών και μεγαλύτερη σύνταξη, β) να αυξηθεί ο χρόνος ασφάλισης (από το 2017 και μετά) κι έτσι η ανταποδοτική σύνταξη να υπολογιστεί με υψηλότερο συντελεστή αναπλήρωσης. Επειδή η αναμονή είναι πολυετής, τα συνολικά ποσά που θα εκταμιευτούν για τα αναδρομικά μπορεί και να ξεπερνούν το ποσό των 200 εκατ. ευρώ.

Επανυπολογισμός: Στις 100.000 υπολογίζονται οι συντάξεις που δεν έχουν ακόμα επανυπολογιστεί εξαιτίας της πολυπλοκότητάς τους. Ωστόσο οι εν λόγω συνταξιούχοι πήραν κανονικά την αύξηση του 7,75%.

Διαβάστε ακόμη

Σωσίβιο 50 δισ. ελβετικών φράγκων ρίχνουν στην Credit Suisse oι ρυθμιστικοί φορείς της Ελβετίας

Το θρίλερ με την Credit Suisse, οι… φθινοπωρινές εκλογές, οι «αμάν τι πάθαμε» και o «έτοιμος πρωθυπουργός»

Prodea Investments ΑΕΕΑΠ: Θέλει να αυξήσει άμεσα τη διασπορά στο 15%, ευρύτερος στόχος το 25%