Εργασιακά

Σχολικοί νοσηλευτές: Έτσι θα γίνουν οι προσλήψεις – Οι αλλαγές στα καθήκοντα

  • newsroom


Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις - Ποια τα απαραίτητα πτυχία

Εκδόθηκε η προκήρυξη 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ που αφορά τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Βάσει της προκήρυξης αυτής θα προσληφθούν την επόμενη σχολική χρονιά στα σχολεία όλης της χώρας ως αναπληρωτές και οι απόφοιτοι του κλάδου ΠΕ25 Σχολικοί Νοσηλευτές.

Σημειώνεται τι όσοι Σχολικοί Νοσηλευτές θέλουν να συμπεριληφθούν στους νέους πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ από τις 4 Μαΐου έως τις 23 Μαΐου 2022.

Τι αλλάζει στα καθήκοντα των Σχολικών Νοσηλευτών

Οι υποψήφιοι Σχολικοί Νοσηλευτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι με κοινή υπουργική απόφαση που υπέγραψαν στις 18 Απριλίου, η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, αλλάζουν τα καθήκοντα τους.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΦΕΚ, από εδώ και στο εξής, τόσο οι σχολικοί νοσηλευτές όσο και το Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό θα υποστηρίζει όλους τους μαθητές της σχολικής μονάδας στην οποία έχουν τοποθετηθεί, ενώ σε περίπτωση που υπάρχει συστεγαζόμενη μονάδα τότε θα κληθούν να υποστηρίζουν και τους μαθητές και του συστεγαζόμενου σχολείου.

Η υποστήριξη των μαθητών θα γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στο Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ).

Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις

Για να προσληφθούν ως αναπληρωτές οι Σχολικοί Νοσηλευτές θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο ΑΣΕΠ ώστε να συμπεριληφθούν στους νέους πίνακες κατάταξης, με σειρά προτεραιότητας, ως υποψήφια μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.).

Οι υποψήφιοι πρέπει να να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου, αποκλειστικά από τις 4 Μαΐου έως τις 23 Μαΐου 2022.

Παράλληλα, θα πρέπει να εκδώσουν και να συμπληρώσουν στην αίτηση τους, παράβολο τριών (3) Ευρώ, ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου > Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλουν το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου. Εάν δεν το καταβάλλουν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Σε δεύτερο χρόνο οι Σχολικοί Νοσηλευτές θα κληθούν με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας να καταθέσουν ηλεκτρονικά όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην προκήρυξη στις διευθύνσεις εκπαίδευσης.

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μόνο τα δικαιολογητικά που δεν είναι ήδη καταχωρισμένα και επικυρωμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.). Οι ημερομηνίες υποβολής των δικαιολογητικών θα καθορίζονται στη σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εν λόγω εγκύκλιος αναμένεται να δημοσιοποιηθεί από αύριο, Παρασκευή 29 Απριλίου έως και την Τετάρτη, 4 Μαΐου.

Ποια τα απαραίτητα πτυχία

Όσοι επιθυμούν να δηλώσουν συμμετοχή στην προκήρυξη 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ για την ειδικότητα ΠΕ25 του Σχολικού Νοσηλευτή θα πρέπει να κατέχουν υποχρεωτικά:

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
  • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή
  • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας με κατεύθυνση Κοινοτικής Υγείας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

Παράλληλα, οι υποψήφιοι για τις θέσεις των Σχολικών Νοσηλευτών θα πρέπει να κατέχουν τα εξής πρόσθετα προσόντα:

  • Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Επισκέπτη-τριας Υγείας ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή-τριας ή Επισκέπτη-τριας Υγείας και
  • Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/ τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), ή Ταυτότητα μέλους του Πανελληνίου Συλλόγου Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών/τριών Ελλάδας (ΕΝΕ), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ. 5 του ν. 3252/2004 (132 Α’) ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Ε.Υ, για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 της Υ.Α. Γ4α/ Γ.Π.100714/ 12-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 3477/Β’/ 23.12.2014).

Πρόσθετο τυπικό προσόν πλήρωσης των κενών θέσεων μελών ΕΕΠ αποτελεί η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, η οποία πιστοποιείται είτε πριν από τον διορισμό.

Μάλιστα, οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.

Διαβάστε ακόμη:

«Άλμα» πληθωρισμού 5,6% για το 2022 αντί πρόβλεψης 1% – Αποκλιμάκωση στο β’ εξάμηνο

Eνεργειακή ασπίδα της ΕΕ απέναντι στη Μόσχα μέσω Βουλγαρίας

Société Générale: Το πρώτο εξάμηνο του 2023 η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα