Δύο μήνες πριν από την εκπνοή της χρονιάς και ενώ οι αιτήσεις συνταξιοδότησης αναμένεται και πάλι να ξεπεράσουν τις 200.000, πολλοί ασφαλισμένοι αναρωτιούνται αν τους συμφέρει να υποβάλουν αίτηση για συνταξιοδότηση εντός του 2023 ή να περιμένουν το 2024.

Και στα δύο ενδεχόμενα υπάρχει διαφορετικό θετικό πρόσημο. Ο ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί το 2023 θα ωφεληθεί από τον υψηλό πληθωρισμό 9,5% του 2022 κατά τον υπολογισμό της σύνταξής του, ενώ ο ασφαλισμένος που θα συνταξιοδοτηθεί το 2024 θα κερδίσει ένα ακόμα ασφαλιστικό έτος που θα αυξήσει κατά τι το ύψος της σύνταξής του, ιδίως αν ο ασφαλιστικός του βίος κυμαίνεται ανάμεσα στα 36 και τα 40 έτη. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις η τελική διαφορά δεν είναι μεγάλη.

Ειδικότερα οι ήδη συνταξιούχοι έλαβαν αύξηση 7,75% τον Απρίλιο του 2023 στην εθνική και στην ανταποδοτική σύνταξη. Ο νέος συνταξιούχος που συνταξιοδοτείται εντός του 2023 θα λάβει αύξηση 7,75% στην εθνική σύνταξη, αλλά οι συντάξιμες αποδοχές θα αναπροσαρμοστούν με τον πληθωρισμό που είναι 9,5%, οπότε αυτός που θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2023 θα είναι ευνοημένος σε σχέση με τους ήδη συνταξιούχους και αυτό διότι ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος από την αύξηση που δόθηκε (9,5% ενώ η αύξηση είναι 7,75%).

Το ίδιο θα συμβεί και με αυτούς που θα συνταξιοδοτηθούν εντός του 2024 σε σχέση με αυτούς που συνταξιοδοτήθηκαν εντός του 2023 και αυτό διότι αυτοί που θα συνταξιοδοτηθούν το 2024 θα λάβουν επιπλέον την αύξηση του 2023 που θα είναι 3% και οι συντάξιμες αποδοχές τους θα αναπροσαρμοστούν με τον πληθωρισμό του 2022 (9,5%) και τον πληθωρισμό του 2023 (4%), ενώ η σύνταξη του ήδη συνταξιούχου θα αυξηθεί το έτος 2024 κατά 3% και η εθνική και η ανταποδοτική (το 9,5% του πληθωρισμού και το 7,75% τα έχει πάρει ήδη από το 2023).

Σημειώνουμε ότι από 1/1/2025 οι νέες συντάξεις αναμένεται να είναι ακόμη χαμηλότερες αφού ο πληθωρισμός θα κινηθεί -όπως φαίνεται μέχρι σήμερα- σε χαμηλότερα επίπεδα. Επίσης, το γεγονός ότι από 1/1/2025 οι συντάξιμες αποδοχές θα αναπροσαρμόζονται κατ’ έτος με βάση τον δείκτη μεταβολών των μισθών και όχι τον πληθωρισμό, εκτιμάται ότι θα επηρεάσει επίσης προς τα κάτω το τελικό συνταξιοδοτικό αποτέλεσμα.

Ας δούμε ένα αναλυτικό παράδειγμα που επεξεργάστηκε ο διδάκτωρ του Παντείου Βασίλης Μπέτσης.

Έστω ότι έχουμε έναν ασφαλισμένο ο οποίος έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης και πρέπει να επιλέξει αν θα συνταξιοδοτηθεί εντός του 2023 ή εντός του 2024.

Έστω ότι ο ασφαλισμένος θα συνταξιοδοτηθεί με 40 έτη ασφάλισης, και ότι οι αποδοχές του το έτος 2002 ήταν 1.000 ευρώ τον μήνα και 1.400 ευρώ το 2023.

Σε αυτό το παράδειγμα, αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί εντός του 2023, οι συντάξιμες αποδοχές του υπολογίζονται ως ο μέσος όρος των αναπροσαρμοσμένων αποδοχών (μέχρι το ανώτερο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών) από το 2002 μέχρι και το 2023. Τότε, οι συντάξιμες αποδοχές υπολογίζονται σε 1.396 ευρώ, οπότε θα λάβει την αύξηση του 7,75% στην εθνική σύνταξη, η οποία θα διαμορφωθεί στα 413 ευρώ.

Οι συντάξιμες αποδοχές του θα έχουν αναπροσαρμοστεί με 9,5% πληθωρισμό και η ανταποδοτική του σύνταξη θα διαμορφωθεί στα 698 ευρώ. Δηλαδή, συνολική κύρια σύνταξη ίση με 1.111 ευρώ (μεικτά). Επιπλέον, ο ίδιος αυτός ασφαλισμένος, αν το έτος 2023 η ανάπτυξη είναι 2% και ο πληθωρισμός 4% (όπως εκτιμάται), τότε θα λάβει αύξηση στη σύνταξη 3%. Αρα, εντός του 2024 θα έχει σύνταξη 1.145 ευρώ μεικτά.

Αν ο ίδιος ασφαλισμένος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί ένα χρόνο αργότερα, δηλαδή εντός του 2024, τότε αν ο πληθωρισμός του 2023 είναι 4% (όπως εκτιμάται), τότε ο ασφαλισμένος θα έχει συντάξιμες αποδοχές ίσες με 1.450 ευρώ και θα λάβει εθνική σύνταξη ίση με 425 ευρώ (αφού θα έχει δοθεί 3% αύξηση στις συντάξεις) και ανταποδοτική σύνταξη 732 ευρώ. Συνολικά, δηλαδή, θα λάβει κύρια σύνταξη ίση με 1.158 ευρώ (μεικτά). Οπότε, αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί εντός του 2024, θα λάβει μεγαλύτερη σύνταξη κατά 13 ευρώ, εκ των οποίων τα 7 ευρώ θα προέρχονται από το ένα έτος περισσότερο της εργασίας (μεγαλύτερος συντελεστής αναπλήρωσης) και τα υπόλοιπα 6 ευρώ από τις μεγαλύτερες συντάξιμες αποδοχές λόγω της αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών και με τον πληθωρισμό του 4%.

Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση τον ασφαλισμένο τον συμφέρει να συνταξιοδοτηθεί εντός του 2024 και όχι εντός του 2023 και αυτό συμβαίνει διότι ο πληθωρισμός θα είναι μεγαλύτερος από την αύξηση των συντάξεων (4% ο πληθωρισμός, 3% η αύξηση των συντάξεων) και έτσι ο ασφαλισμένος έχει όφελος στο ποσό της σύνταξης όχι μόνο από την αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης (κατά ένα έτος), αλλά και από την αναπροσαρμογή των συντάξιμων αποδοχών.

Σε ποια περίπτωση θα τον συνέφερε να συνταξιοδοτηθεί το 2023; Στην περίπτωση που η αύξηση των συντάξεων υπερβαίνει τον πληθωρισμό (και για να συμβεί αυτό θα πρέπει η αύξηση του ΑΕΠ να είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό). Τότε ο ασφαλισμένος δεν θα είχε κανένα όφελος στη σύνταξή του από τις συντάξιμες αποδοχές, αλλά μόνο από την αύξηση του συντελεστή αναπλήρωσης, οπότε θα τον συνέφερε να επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί εντός του 2023.

Διαβάστε ακόμη  

Η υπογεννητικότητα αλλάζει τον χάρτη του ελληνικού επιχειρείν 

Οι Έλληνες προτιμούν τα βόρεια προάστια για αγορά πολυτελών κατοικιών

ΔΕΗ: Πέφτουν οι υπογραφές για την εξαγορά της ρουμανικής Enel

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ