Εκτεταμένη και ιδιαίτερα χρήσιμη φαίνεται να είναι η υιοθέτηση της τηλεργασίας στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή, όπως προέκυψε από σχετική έρευνα του ΣΕΒ σε 250 εταιρείες στη χώρα. Ειδικότερα, τουλάχιστον το 55% των εργασιών μπορεί να πραγματοποιηθεί από απόσταση, ενώ περισσότερες από 7 στις 10 επιχειρήσεις εφαρμόζουν ήδη υβριδικό μοντέλο εργασίας. Μάλιστα, άνω του 60% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η τηλεργασία ευνοεί σίγουρα ή κατά πάσα πιθανότητα την παραγωγικότητα.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, σε συνδυασμό με περισσότερα θέματα που αφορούν την τηλεργασία, ο ΣΕΒ προχωρά στην υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού προγράμματος με στόχο ιδίως την ενδυνάμωση της θεσμικής και επιχειρησιακής του ικανότητας στο πλαίσιο του εθνικού κοινωνικού διαλόγου, καθώς και στην παραγωγή προτάσεων πολιτικής για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων που δημιούργησε η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας.

Πρόκειται για το έργο SEVSOCDIAL (ο τίτλος: «Reinforcement of SEV-Hellenic Federation of Enterprises’ capacity to engage in social dialogue and contribute to the promotion of an adequate national framework for telework»-SEVSOCDIAL), το οποίο θα εκκινήσει μέσω συνεδρίου την 1η Δεκεμβρίου και επικεντρώνεται σε 3 μείζονες προκλήσεις του κοινωνικού διαλόγου που αφορούν:

α) στην προσαρμογή του εθνικού κοινωνικού διαλόγου (διαδικασίες, προτεραιότητα ζητημάτων, μεθοδολογία) στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τηλεργασία,

β) στην παροχή στήριξης προς τις επιχειρήσεις, ιδίως στις μικρομεσαίες, για την επιτυχή μετάβαση σε ένα νέο, υβριδικό μοντέλο οργάνωσης της εργασίας και

γ) στην προσαρμογή του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στις ειδικές απαιτήσεις που απορρέουν από την τηλεργασία.

Επιπλέον, ως αυτόνομο παραδοτέο του έργου, προβλέπεται η δημιουργία ενός πρακτικού Οδηγού για την τηλεργασία π απευουθύνεται στις επιχειρήσεις και τα εμπλεκόμενα στελέχη, με στόχο να αποτυπώσει όλα τα θέματα που χρειάζεται να ληφθούν υπ’ όψη για την αποτελεσματική εφαρμογή της τηλεργασίας.

Μέσω του έργου επιδιώκεται να ενημερωθούν: α) οι Υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικής, β) η Επιχειρηματική κοινότητα, οι επιχειρήσεις, τα διευθύνοντα στελέχη, οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι, οι εργαζόμενοι, και γ) τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Επιπρόσθετα, το έργο απευθύνεται σε Ερευνητές/πανεπιστημιακή κοινότητα, σε κάθε φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρεται για το θέμα της τηλεργασίας, καθώς στο ευρύ κοινό γενικότερα.

Κατά την υλοποίησή του προβλέπονται, επίσης, η διενέργεια ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας σε επιχειρήσεις για την τηλεργασία, 2 συνέδρια, 10 εστιασμένες συναντήσεις εργασίας στην Περιφέρεια και πλήθος δημοσιεύσεων.

Διαβάστε ακόμη

Bitcoin: Πάνω από 100 εκατομμύρια άνθρωποι χάνουν τα λεφτά τους

Νίκος Λαβίδας: Το στρατηγικό σχέδιο του νέου επικεφαλής της ΑΒ Βασιλόπουλος

Νέα ληξιπρόθεσμα χρέη 961 εκατ. τον Σεπτέμβριο (πίνακες)