τηλεργασία

Σχεδόν όλες οι εταιρείες οι οποίες έλαβαν μέρος στην έρευνα του King’s College απάντησαν πως το εργασιακό μέλλον θα αποτελείται από ένα υβριδικό μοντέλο, με τους εργαζόμενους να διαμοιράζουν την απασχόληση μεταξύ σπιτιού και εργασιακού χώρου - Οι κίνδυνοι της νέας πραγματικότητας

Συμψηφισμό των υπερωριών μόνο με αίτημα του εργαζόμενου προτείνει ο Κ. Χατζηδάκης – Κινητοποιήσεις προαναγγέλλουν τα συνδικάτα με αφετηρία την απεργία της 4ης Μαΐου για την εργατική Πρωτομαγιά

Στην Αμερική μεγάλες εταιρείες σχεδιάζουν ήδη τον τρόπο με τον οποίο οι εργαζόμενοι τους θα επιστρέψουν στο φυσικό τους περιβάλλον με ασφάλεια. Αρκετά επιχειρηματικά μοντέλα έχουν τεθεί πιλοτικά σε ισχύ έως ότου αποδειχτεί η αποτελεσματικότητά τους

Σύμφωνα με έρευνα το 72% των εργαζομένων δήλωσε πως θα επιθυμούσε να συνεχίσει να εργάζεται εξ αποστάσεως -τουλάχιστον δύο ημέρες την εβδομάδα- ακόμη και μετά το τέλος της πανδημίας

Απόρρητο Απόρρητο