τηλεργασία

Με την απασχόληση στον κλάδο να έχει μειωθεί κατά 34,3% το διάστημα 2011 - 2019 και τις διοικήσεις των συστημικών Ομίλων να επιδιώκουν την περαιτέρω μείωση του λειτουργικού κόστους, οι τραπεζοϋπάλληλοι ζητούν να ρυθμιστεί άμεσα το πλαίσιο που διέπει την τηλεργασία

Πολλοί είναι εκείνοι που κατά τη διάρκεια της πανδημίας -εκμεταλλευόμενοι τις συνθήκες τηλεργασίας- αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τις πολυσύχναστες πόλεις και να αλλάζουν με τη βοήθεια της Airbnb σπίτι κάθε μήνα

Απόρρητο Απόρρητο