Είναι αλήθεια πως τα τελευταία χρόνια, το ασφαλιστικό μας σύστημα ολοένα και πιο πολύ αλλάζει καλύπτοντας όλο και περισσότερους τομείς κάλυψης και αποζημίωσης. Σε μια εποχή όπου η ακρίβεια κατά πως φαίνεται είναι για τα καλά εδραιωμένη στην καθημερινότητα μας , αναζητείται τρόπος για να αυξηθούν τα έσοδα έστω και μακροπρόθεσμα.

Οι όποιες αυξήσεις στις συντάξεις που έχουν δοθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα στην ουσία εξανεμίζονται από τις συνεχόμενες αυξήσεις των τιμών. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες καταναλωτών να εξιστορούν τις δικές τους εμπειρίες, όλες με ένα κοινό παρονομαστή, την ακρίβεια.

Όλο και περισσότεροι προσπαθούν να σκεφτούν τρόπους να αυξήσουν τα έσοδα τους, ακόμη πολλοί συνταξιούχοι αποφασίζουν να επιστρέψουν στην εργασία. Κάποιοι άλλοι επιλέγουν να επενδύσουν τους κόπους μιας ζωής σε ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις των καιρών.

Έρευνα της Insurance Europe αναφέρει πως το 63% των Ελλήνων εκτιμά πως θα χρειαστεί  συμπληρωματική συνταξιοδοτική αποταμίευση. Επιπροσθέτως το 48% δηλώνει ενδιαφέρον  για την συγκεκριμένη αποταμίευση, το 19% εξ’ αυτών αναφέρουν πως μπορούν οικονομικά να ανταποκριθούν.

Παράλληλα το 18% ενδιαφέρεται για φορολογικά κίνητρα που θα ενθαρρύνουν τη συνταξιοδοτική αποταμίευση. Σημαντικό ρόλο όπως πηγάζει από την έρευνα έχει η ασφάλεια της αποταμίευσης και η φερεγγυότητα που παρέχουν.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη περισσότερο από το 1/3 δεν αποταμιεύει για την συνταξιοδότηση, με το 32% να δηλώνει πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Το 31% όσους επενδύουν σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα το κάνει μέσω ενός ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, το 12% μέσω της κοινωνικής ασφάλισης.

Σύμφωνα πάντα με την ίδια έρευνα, το ποσοστό των γυναικών που δεν αποταμιεύει είναι 44% έναντι 34% των ανδρών. Οι γυναίκες της Ευρώπης σε ένα ποσοστό 27% δεν είναι σίγουρες ότι θα διατηρήσουν ένα άνετο βιοτικό επίπεδο μετά την συνταξιοδότηση.

Το 48% των ερωτηθέντων δηλώνουν πως οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες έχουν σοβαρό αντίκτυπο στο συνταξιοδοτικό τους πρόγραμμα. Για το 44% η ασφάλεια των χρημάτων αποτελεί την κύρια προτεραιότητα.

Με βάση όλα τα παραπάνω η Insurance Europe διατύπωσε καίριες συστάσεις  για την συνταξιοδοτική πολιτική.

  • Οι φορείς χάραξης πολιτικής θα πρέπει να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων
  • Η νομοθεσία θα πρέπει να επιτρέψει στους ασφαλιστές να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην παροχή προστασίας
  • Οι εθνικές συνθήκες απαιτούν λύσεις για κάθε χώρα ξεχωριστά
  • Το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα πρέπει να επικεντρωμένο στον καταναλωτή
  • Οι συντάξεις θα πρέπει να μπουν στην ψηφιακή εποχή   Διαβάστε ακόμη

Διαβάστε ακόμα

Loft ισόγεια και διαμερίσματα «τσέπης», η νέα μόδα στο real estate (pics + πίνακας)

«Κεραμίδα»… ΤΑΠ στους αγοραστές ακινήτων

«Κόφτης» στα έργα λόγω έλλειψης πόρων – Γιατί οι υποδομές της χώρας γίνονται όλο και πιο ακριβές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ