φορολογικά κίνητρα

Στο τραπέζι η επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και η χρηματοδότηση μέσω ΕΤΕπ έξι ερευνητικών κέντρων - Σε μόλις έξι μήνες η πιστοποίηση των δαπανών που γίνονται ώστε να λάβουν φορολογικές υπερεκπτώσεις 200%

Η Ελλάδα «μπορεί τώρα να προσφέρει και φορολογικά κίνητρα εκτός από τον ήλιο», δήλωσε στο πρακτορείο ο Αλέξ Πατέλης, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού

Πρόσθετο κίνητρο, πέραν της συνήθους έκπτωσης 100% των δαπανών, για επενδύσεις σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση - Το ποιοτικό στοιχείο των αποσβέσεων πάγιων στοιχείων που διασφαλίζει οφέλη τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για το δημόσιο

Απόρρητο Απόρρητο