Ανατροπή στην υπόθεση του πλειστηριασμού της έκτασης στην Ιθάκη που ανήκει στην εταιρεία ΑΓΥΙΑ Α.Ε., συμφερόντων της οικογένειας Καραμπάτσου, φέρνει απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κεφαλονιάς, η οποία δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου.

Πρόκειται για την έκταση που πριν από έξι χρόνια προσφέρθηκε ως εγγύηση για τη συμμετοχή της οικογένειας Καλογρίτσα στον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

Αυτά τα 1.000 στρέμματα της εν λόγω εταιρείας στην Ιθάκη που έμειναν γνωστά και ως τα «βοσκοτόπια του Καλογρίτσα» είχε προγραμματιστεί, –όπως αποκάλυψε το newmoney στις 11 Ιουνίου-, να βγουν σε πλειστηριασμό στις 2 Νοεμβρίου 2022, με τιμή πρώτης προσφοράς 880.000 ευρώ.

Επισπεύδουσα ήταν η «Vega II NPL Finance DAC», -ειδική διάδοχος της Τράπεζας Πειραιώς-, που εκπροσωπείται από την Intrum, ενώ η κατάσχεση επιβλήθηκε για το ποσό των 300.000 ευρώ, που, όπως αναφέρεται, «αποτελεί μέρος του συνολικού επιταχθέντος ποσού, και μάλιστα έναντι του επιδικασθέντος κεφαλαίου, με ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της υπέρ ης η εκτέλεση, για την είσπραξη του υπολοίπου επιταχθέντος ποσού, με άλλη αναγκαστική κατάσχεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό, καθ’ ότι ο περιορισμός στο ως άνω ποσό έγινε αποκλειστικά και μόνο για μείωση των εξόδων εκτέλεσης».

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, η εταιρεία ΑΓΥΙΑ Α.Ε. και ο επικεφαλής της Σπυρίδων Καραμπάτσος (Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος) κατέθεσαν ανακοπή στις 13 Μαΐου 2022 κατά της Intrum και της «Vega II NPL Finance DAC», η οποία εκδικάστηκε στις 19 Σεπτεμβρίου από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς.

Τι λέει η απόφαση

Το δικαστήριο με την απόφασή του που δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου έκανε εν μέρει δεκτή την ανακοπή ακυρώνοντας την αναγκαστική κατάσχεση.

Στην απόφαση, -η οποία σε μια συγκυρία όπου κυριαρχεί η υπόθεση του μερικού παγώματος των πλειστηριασμών μετά από τη γνωστή απόφαση του Αρείου Πάγου-, αναφέρεται ότι με τον πρώτο λόγο της ανακοπής η εταιρεία αμφισβήτησε την ενεργητική νομιμοποίηση της επισπεύδουσας (Intrum) ισχυριζόμενη ότι από τα συγκοινοποιούμενα με την προσβαλλόμενη επιταγή έγγραφα δεν αποδεικνύεται πλήρως η ενεργητική της νομιμοποίηση να επισπεύσει αναγκαστική εκτέλεση εναντίον της, ως διαχειρίστρια των τιτλοποιούμενων απαιτήσεων της αλλοδαπής εταιρείας ειδικού σκοπού «Vega II NPL Finance DAC», ειδικής διαδόχου της δικαιούχου Τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο σκεπτικό, το Μονομελές Πρωτοδικείο Κεφαλονιάς, επί της ουσίας κρίνει ότι υπάρχει έλλειψη γνωστοποίησης προς την οφειλέτιδα εταιρεία των όρων της σύμβασης μεταβίβασης των απαιτήσεων.

«Η παράλειψη αυτή, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 925, παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχει ως συνέπεια να μην μπορεί η ειδική διάδοχος του πιστούχου και αρχικής δικαιούχου (δηλαδή της Τράπεζας Πειραιώς) και κατ’ επέκταση η διαχειρίστρια της απαίτησης (Intrum), που ενεργεί δυνάμει σύμβασης για λογαριασμό της, να αρχίσει ή να συνεχίσει την αναγκαστική εκτέλεση πριν κοινοποιηθούν σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση η επιταγή και τα έγγραφα που τη νομιμοποιούν και μάλιστα δίχως την απαίτηση δικονομικής βλάβης του καθού η εκτέλεση».  Η οποία είναι προφανής στην υπό κρίση περίπτωση καθώς η οφειλέτιδα εταιρεία «αδυνατεί να ελέγξει την ύπαρξη όρων που ενδεχομένως περιέχουν ποσοτικούς ή χρονικούς περιορισμούς αναφορικά με την μεταβίβαση ή την δικαστική επιδίωξη της επιτασσόμενης απαίτησης, αιρέσεις σχετικά με αυτή, ακόμα και να ελέγξει τα εξωτερικά στοιχεία νομιμότητας της σύμβασης μεταβίβασης» όπως σημειώνεται.

Συμπερασματικά, στην απόφαση επισημαίνεται ότι το έντυπο που προορίζεται για τις διατυπώσεις δημοσιότητας «δεν είναι δυνατό να υποκαταστήσει την κοινοποίηση ολόκληρης της σύμβασης, ιδίως ενόψει της παντελούς έλλειψης αναφοράς των ουσιωδών όρων αυτής». Ως εκ τούτου ο πρώτος λόγος της ανακοπής κατά της αναγκαστικής κατάσχεσης έγινε δεκτός ως βάσιμος κατ’ ουσίαν και διατάχθηκε η ακύρωση της προσβαλλόμενης έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης και η δυνάμει αυτής επιβληθείσα αναγκαστική κατάσχεση στην ακίνητη περιουσία της ανακόπτουσας.

Η ΑΓΥΙΑ και το ακίνητο

Η επίμαχη έκταση περιήλθε στην εταιρεία ΑΓΥΙΑ μέσω αγοράς που έγινε στις 31 Μαΐου 1987 και βαρύνεται με δύο προσημειώσεις υποθήκης υπέρ της Λαϊκής Τράπεζας, εγγραφείσες στις 14/11/2002 για ποσό 210.000 ευρώ και στις 23/3/2007 για ποσό 1.590.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την έκθεση του πλειστηριασμού πρόκειται για μια αγροτική έκταση, εκτός σχεδίου πόλεως, με τα συστατικά, παραρτήματα και παρακολουθήματά της, 1.024.090 τ.μ., που βρίσκεται στην Ιθάκη, στην τοπική κοινότητα Περαχωρίου, η οποία αποτελεί τμήμα μεγαλύτερης αγροτικής έκτασης, που αποτελείται από χωράφια και βοσκήσιμους τόπους, κατά τους τίτλους κτήσεως 6.000 στρεμμάτων, «πράγματι δε 3.000 στρεμμάτων» και η οποία εκτείνεται στις θέσεις «Χειροκούμασα, Αγριλιές, Χαλίκι, Κακό Λαγκάδι, Τάλαρο, Πιοτιλή, Ράχη, Αγριοσυκιά, Λίμπες, Ρουπιώνη, Κομπί, Ιερό Νικόλα, Ράχη, Κλειαντοπούλου, Ιταλό, Κήπους, Φουρνιά, Βαθύ Λακρύλι, Λαχανά, Στάνη, Γέρου Ανδρέου. Λαγκάδια, Δραπάνι, Ρόγκα, κυρά Λαγκάδι, Κατορί, Κουτσοπιδιά, Ναξούς, Φυκότρυπα, Κόντρες, Αγιά Γέρου, Πέτρου Κάβο μέχρι Γέρο Δήμου Κάβο».

Κατά την έκθεση εκτίμησης «διαπιστώθηκε πως πρόκειται για αγροτική έκταση επικλινή που περιλαμβάνει βοσκοτόπια και δασικές -δασώδεις εκτάσεις, μη οριοθετημένη-περιφραγμένη με πρόσβαση μέσω αγροτικής οδού σε κακή κατάσταση».

Με βάση την ίδια έκθεση, η αγοραία αξία της έκτασης προσδιορίζεται σε 0,86 ευρώ/τετραγωνικό μέτρο, και συνολικά 880.717,40 ευρώ και λόγω στρογγυλοποίησης 880.000 ευρώ.

Η περιπέτεια και ο διαγωνισμός

Αυτή η συνολική έκταση έχει μια περιπετειώδη ιστορία καθώς δεν κατάφερε να αξιοποιηθεί για να φιλοξενήσει μεγάλη τουριστική επένδυση. Ειδικότερα, το 2013 η ΑΓΥΙΑ Α.Ε. υπέβαλε αίτηση ένταξης στο “fast track” για την υλοποίηση του τουριστικού παραθεριστικού-τουριστικού χωριού “Ithaca Resort”, με το ύψος της επένδυσης να κινείται μεταξύ 800 εκατ.-1 δις ευρώ.

Αυτή θα περιλάμβανε ξενοδοχεία πέντε αστέρων, Spa, γήπεδο και κτήριο λέσχης γκόλφ, μαρίνα, μικρές συνεδριακές εγκαταστάσεις και αντίστοιχης κατηγορίας παραθεριστικές κατοικίες.

Ωστόσο, μετά την αξιολόγηση από την Invest in Greece, δεν προωθήθηκε στο τραπέζι της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, καθώς η εταιρεία εφέρετο να μην κατέβαλε τις 300.000 ευρώ, που ήταν η διαχειριστική αμοιβή προς τον φορέα και αποτελεί προϋπόθεση για την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων. Σε μετέπειτα δήλωση του επικεφαλής της εταιρείας, όμως, γινόταν λόγος για «ομόφωνη απόφαση της επιτροπής, το 2014, για πρόταση ένταξης του επενδυτικού σχεδίου ως Στρατηγική Επένδυση».

Το φθινόπωρο του 2016, η έκταση (περί τα 5.000 στρέμματα, όπως λεγόταν τότε) βρέθηκε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς αποτέλεσε την εγγύηση του Ιωάννη-Βλαδίμηρου Καλογρίτσα (γιού του εργολάβου Χρήστου Καλογρίτσα) με στόχο να αποκτήσει την απαιτούμενη ρευστότητα για την αποπληρωμή των 52,6 εκατ. ευρώ που προσέφερε για την εξασφάλιση μίας εκ των τεσσάρων αδειών τηλεοπτικών σταθμών, κατά τον περιπετειώδη διαγωνισμό. Γύρω από την πραγματική αξία αυτής της έκτασης υπήρξαν πολλά σενάρια, αμφισβητήσεις και αντικρουόμενες εκτιμήσεις.

Στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, ο Σπ. Καραμπάτσος σε μια εκτενή δήλωσή του κατήγγειλε «συκοφαντική, ψευδή και χυδαία» επίθεση εναντίον του, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι:

  • Η ΑΓΥΙΑ ΑΕ λειτουργεί ανελλιπώς από το 1987 έως σήμερα και είναι ελληνική και όχι offshore εταιρεία.
  • Η ακίνητη περιουσία του στην Ιθάκη δεν υπήρξε ποτέ τσιφλίκι, ούτε εκκλησιαστική ή άλλη περιουσία, αλλά προέρχεται από την αγορά και συνένωση εκατοντάδων ιδιοκτησιών, επί των οποίων δεν υπάρχει καμία διεκδικητική αγωγή, ούτε αξίωση.
  • Αναφερόταν στην αξία της έκτασης 5.000 στρεμμάτων στην Ιθάκη, με 5 χιλιόμετρα πρόσοψη στην θάλασσα, αλλά και στο επενδυτικό σχέδιο ύψους 738,4 εκατ. ευρώ που υπέβαλλε η εταιρεία για υπαγωγή στις διατάξεις περί Fast Track.

Ακόμη, διεμήνυε ότι «το εάν, το πώς, το πότε και για ποιον λόγο διαθέτω την περιουσία μου, συνιστά συνταγματικό κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και επ΄ αυτού δεν πέφτει λόγος σε κανέναν».
Τελικά, όμως, ούτε η επένδυση προχώρησε, ούτε η διεκδίκηση της τηλεοπτικής άδειας ευδοκίμησε…

Διαβάστε ακόμη

Αirbnb: Οι δημοφιλέστερες γειτονιές της Αθήνας, το προφίλ των Ελλήνων οικοδεσποτών και οι περιοχές με τις καλύτερες κριτικές

Τεντ Φιλιππάκος: Αγόρασε την Καλλιθέα και την κάνει την πιο μοντέρνα ελληνική ομάδα

Φίλιππος Νιάρχος: Τα γενέθλια του μεγιστάνα – Σπάνιες στιγμές στη δημοσιότητα (pics)