Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διασυνοριακή συγχώνευση των Austriacard και Inform Λύκος μέσω της οποίας θα δημιουργηθεί ένας όμιλος με σημαντικά μεγαλύτερη αξία, οι μετοχές του οποίου θα διαπραγματεύονται παράλληλα στα χρηματιστήρια της Αθήνας και της Βιέννης. Ήδη οι μέτοχοι μετά την ενημέρωση από τις δύο εταιρείες και τη δημοσιοποίηση του ενημερωτικού δελτίου έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα για την πορεία της διαδικασίας καθώς και για την επόμενη ημέρα της Austracard.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό, ο όμιλος δραστηριοποιείται στους επιχειρηματικούς τομείς (i) της «Ψηφιακής Ασφάλειας» μέσω της AustriaCard GmbH και των θυγατρικών της και (ii) της «Διαχείρισης Πληροφοριών» μέσω της INFORM και των θυγατρικών της.

Αποτελεί πάροχο λύσεων ασφάλειας δεδομένων μεταξύ επιχειρήσεων (Β2Β) στην Ευρώπη, με μερίδια στην αγορά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ιδίως στην Αυστρία, Σκανδιναβία, Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και Νοτιοανατολική Ευρώπη και Τουρκία. Διαθέτει μελλοντική δυναμική εκτός της Ευρώπης, ιδίως στην αγορά των ΗΠΑ ύστερα από την ίδρυση του νέου κέντρου της προσωποποίησης, καθώς και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Αφρικής. Επίσης, η AUSTRIACARD HOLDINGS έχει καλή θέση αγοράς αναφορικά με την παροχή προϊόντων πληρωμών σε Νέο-Τράπεζες (Challenger Banks).

Επίσης, ο Όμιλος έχει πανευρωπαϊκό λειτουργικό αποτύπωμα που εκτείνεται από το Ηνωμένο Βασίλειο έως τη Ελλάδα και την Τουρκία, με επτά εγκαταστάσεις παραγωγής και επτά κέντρα προσωποποίησης στην Ευρώπη, καθώς και ένα επιπλέον κέντρο προσωποποίησης στις ΗΠΑ. Οι πελάτες του Ομίλου σε 50 χώρες δραστηριοποιούνται στις πολύ ευαίσθητες περιοχές των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, της κυβέρνησης και του δημοσίου τομέα, τηλεπικοινωνιών, μεταφορών καθώς και βιομηχανίας & λιανικής.

Η διεθνής βάση πελατών του Ομίλου ωφελείται από την προσφορά συμπληρωματικού προϊόντος και υπηρεσίας, τα οποία εκτείνονται από την εκτύπωση τιμολογίων, απευθείας αποστολή και επεξεργασία εγγράφων σε κάρτες πληρωμής, κάρτες διέλευσης και ταυτότητες που συνοδεύονται όλο και περισσότερο με λύσεις διαδικτυακές, κινητής τηλεφωνίας και ψηφιοποίησης. Στο πρώτο εξάμηνο του 2022 σε ενοποιημένο επίπεδο πραγματοποίησε πωλήσεις 137 εκατ. ευρώ (απο 81 εκατ. ευρώ) και EBITDA 18,7 εκατ. ευρώ (απο 8,3 εκατ. ευρώ).

Γενικές Συνελεύσεις στις 30/1

Σημειώνεται πως το Κοινό Σχέδιο Διασυνοριακής Συγχώνευσης θα υποβληθεί για έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των δύο εταιρειώνστις 30 Ιανουαρίου 2023. Η έκτακτη γενική συνέλευση της Austria Card θα λάβει επίσης απόφαση για την αύξηση κεφαλαίου προκειμένου να εκδοθούν νέες μετοχές προς διάθεση στους μετόχους της INFORM Π. ΛΥΚΟΣ λόγω της εισφοράς του ενεργητικού και του παθητικού της INFORM. Συνεπεία της έκδοσης των νέων μετοχών, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της εταιρείας θα ανέλθει σε 18.176.934 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,00 ευρώ έκαστη.

Οι λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης

Όπως είναι γνωστό, η σχέση ανταλλαγής καθορίστηκε από το Συμβούλιο Διοίκησης και το Διοικητικό Συμβούλιο της Απορροφώμενης Εταιρείας σε 4,57104863077406 μετοχές της απορροφώμενης εταιρείας (INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) για κάθε μία νέα μετοχή της απορροφώσας εταιρείας (AUSTRIACARD HOLDINGS AG). Το δίκαιο και εύλογο της Σχέσης Ανταλλαγής επιβεβαιώθηκε από τον κοινό ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα καθώς και από την PwC, στην οποία ανατέθηκε από τις συγχωνευόμενες εταιρείες να εκφέρει πρόσθετη γνώμη ως προς το εύλογο της σχέσης ανταλλαγής.

Στο ενημερωτικό δελτίο της διασυνοριακής συγχώνευσης περιλαμβάνεται και ένα ενδεικτικό παράδειγμα της κατανομής των μετοχών που προκύπτουν από την Διασυνοριακή Συγχώνευση: «Ένας μέτοχος της INFORM κατέχει 1.000 μετοχές της Απορροφώμενης Εταιρείας κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης της INFORM στο ΧΑ. Κατά την Ημερομηνία Ολοκλήρωσης της Διασυνοριακής Συγχώνευσης, 218 μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας θα κατανεμηθούν σε αντάλλαγμα 1.000 μετοχών της INFORM, σύμφωνα με τη Σχέση Ανταλλαγής (1.000 μετοχές διαιρούνται με τη Σχέση Ανταλλαγής 4,57104863077406 και στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω στον πλησιέστερο ακέραιο)».

Όπως προβλέπεται, η έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών (ΑΤΗΕΧ) και Βιέννης (VSE) όλων των μετοχών (δηλαδή των αρχικών μετοχών και των νέων μετοχών που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης) αναμένεται να λάβει χώρα την (ή περίπου την) 27η Μαρτίου 2023. Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης έχει οριστεί σε 13,42 ευρώ, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της 17ης Ιανουαρίου 2023, με βάση την αποτίμηση που περιλαμβάνεται στο Fairness Opinion της PwC.

Τέλος, σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της διασυνοριακής συγχώνευσης, η αναμενόμενη μετοχική σύνθεση της εταιρείας μετά τη Διασυνοριακή Συγχώνευση θα είναι Νικόλας Λύκος 77,25%, Παναγιώτης Σπυρόπουλος 1,48% και λοιποί μέτοχοι 21,27%.

Διαβάστε ακόμη

Tα 11 νέα αντικείμενα που κλέβουν την παράσταση στα φεστιβάλ design

Στην τελική ευθεία το νέο «Mandarin Oriental» στην Costa Navarino (pics)

Ενα μπουφάν από τα πανεπιστήμια της ελίτ και τις συμμορίες του Μπρονξ γίνεται ξανά μόδα