business stories

Έρχεται ψηφιακή visa για τους ψηφιακούς νομάδες

  • Στέλιος ΚράλογλουΗ κυβέρνηση έτοιμη να ενεργοποιήσει το νέο ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για εργαζόμενους, επιστήμονες και επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, αλλά επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα

Με φόντο τη σταδιακή άρση του lockdown μέσα στους επόμενους μήνες το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το νέο και ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για εργαζόμενους, επιστήμονες και επαγγελματίες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, αλλά επιθυμούν να μεταφέρουν τη φορολογική τους έδρα στην Ελλάδα.

Το υπουργείο Οικονομικών βάζει τις τελευταίες πινελιές στην υπουργική απόφαση που θα καθορίζει τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες για όσους μετακομίσουν φορολογικά στη χώρα μας. Οσοι ανταποκριθούν στο κάλεσμα της κυβέρνησης και μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θα πληρώνουν τον μισό φόρο εισοδήματος για μία επταετία!

Το μέτρο, ενώ ισχύει από την 1η Ιανουαρίου, δεν έχει ενεργοποιηθεί μέχρι σήμερα καθώς εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται η διαδικασία και οι λεπτομέρειες για όσους μετακομίσουν φορολογικά στη χώρα μας. Η έκδοση της απόφασης, ενώ είχε δρομολογηθεί για τις αρχές Φεβρουαρίου, δεν προχώρησε καθώς ανέκυψαν ζητήματα που θα έπρεπε να επανεξεταστούν.

Η κυβέρνηση παράλληλα επεξεργάζεται σχέδιο για την παροχή ψηφιακής visa με βάση εισοδηματικά κριτήρια σε συνδυασμό με φορολογικά κίνητρα για την προέλκυση των ψηφιακών νομάδων, των εργαζομένων που δουλεύουν εξ αποστάσεως με τους φορητούς υπολογιστές τους, χωρίς να εδρεύουν σε συγκεκριμένη τοποθεσία.

Στόχος είναι η ψηφιακή visa, που ουσιαστικά θα αποτελεί μια άδεια διαμονής ειδικού σκοπού, να βρει απήχηση στην πολυπληθή ομάδα των εργαζομένων αυτής της κατηγορίας, που συνήθως είναι μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Βάσει των στοιχείων του ΜΙΤ, αν η Ελλάδα κατάφερνε να προσελκύσει 100.000 ψηφιακούς νομάδες σε μία χρονιά και αυτοί παρέμεναν εδώ για έξι μήνες, το όφελός της θα μπορούσε να φτάσει στο 1,6 δισ. ευρώ ετησίως. Προ της πανδημίας υπήρχαν παγκοσμίως 4 εκατομμύρια ψηφιακοί νομάδες. Η ψηφιοποίηση όμως που φέρνουν η υγειονομική κρίση και το υβριδικό μοντέλο εργασίας που, σύμφωνα με έρευνες, εκτιμάται ότι θα καθιερωθεί με το πέρας της, μπορεί να εκτινάξει τον αριθμό αυτό στο 1 δισεκατομμύριο ανθρώπους μέχρι το 2035. Κάτι δηλαδή σαν σχεδόν όλη η Κίνα να «εργάζεται εν κινήσει».

Πάντως, όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα θα φορολογούνται μόνο για το 50% του εισοδήματός τους, εφόσον σωρευτικά:

■ Δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.
■ Μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία από κράτος-μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.
■ Παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης που ασκείται είτε σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα.
■ Δηλώνουν ότι θα παραμείνουν στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.
Το κίνητρο ισχύει από τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1ης Ιανουαρίου του 2021 και έχει εφαρμογή για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση του φυσικού προσώπου και λήγει μετά το πέρας συνολικά επτά φορολογικών ετών. Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό δεν δύναται να παραταθεί πέραν των επτά φορολογικών ετών.
Οι ευνοϊκές διατάξεις ισχύουν αποκλειστικά για την πλήρωση νέων θέσεων εργασίας ενώ με επιμέρους αποφάσεις θα διευκρινίζονται τα ψιλά γράμματα της ρύθμισης, θα καθορίζονται οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά και θα ξεκαθαρίζονται τα εξής:
■ Προθεσμία υποβολής της αίτησης μεταφοράς φορολογικής κατοικίας ορίζεται η 31η Ιουλίου του έτους μέσα στο οποίο ανέλαβε τη μισθωτή εργασία. Η εγκριτική ή απορριπτική απόφαση εκδίδεται εντός 60 ημερών από την υποβολή της αίτησης.
■ Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην Ελλάδα μέσα στο φορολογικό έτος.
■ Προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είναι η 30ή Ιουνίου του επόμενου έτους από το οποίο γίνεται η αίτηση.
■ Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό αρχίζει από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση και έχει διάρκεια επτά έτη χωρίς δυνατότητα παράτασης. Εφόσον σε κάποιο φορολογικό έτος εκλείψει κάποια από τις προϋποθέσεις, τότε το φυσικό πρόσωπο παύει να υπάγεται στο καθεστώς αυτό και εφεξής φορολογείται για το σύνολο του εισοδήματός του από μισθωτή εργασία που προκύπτει στην Ελλάδα.

Δυνατότητα υπαγωγής στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς προβλέπεται και για τα φυσικά πρόσωπα που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα με σκοπό να ασκήσουν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα. Προθεσμία υποβολής της αίτησης μεταφοράς φορολογικής κατοικίας ορίζεται η 31η Ιουλίου του έτους μέσα στο οποίο το φυσικό πρόσωπο πραγματοποίησε έναρξη εργασιών στην Ελλάδα. Εφόσον γίνει δεκτή η αίτηση, το φυσικό πρόσωπο απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 50% του εισοδήματός του από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην Ελλάδα. Η υπαγωγή στο καθεστώς αυτό διαρκεί επτά συναπτά έτη.

Πάντως, τα πρώτα προγράμματα προσέλκυσης εύπορων του εξωτερικού (τα γνωστά Non Dom) έχουν αρχίσει να αποδίδουν καρπούς. Σύμφωνα με τη γενική γραμματέα Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας Αθηνά Καλύβα, «η πανδημία δημιούργησε πρακτικά προβλήματα λόγω του περιορισμού των ταξιδιών, αλλά υπάρχουν πάνω από 60 αιτήσεις τις οποίες επεξεργάζεται η αρμόδια αρχή, ενώ έχουν διεκπεραιωθεί 10 αιτήσεις ανθρώπων που θέλουν να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα». Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι «για πρώτη φορά έχουμε μια step by step προσέγγιση του θέματος, μια ανταγωνιστική, πρωτογενή νομοθεσία για τους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν και να επενδύσουν στη χώρα μας».

Διαβάστε ακόμη: 

Σκυλακάκης: Προς το τέλος του καλοκαιριού τα πρώτα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης

Κρουαζιέρα: Γιατί η Ελλάδα θα γίνει ένας… big προορισμός

Η μάχη για τα €230 εκατ. του καφέ στα ράφια της λιανικής