business stories

ΕΤΑΔ: Στο Εφετείο τo 2021 συνεχίζεται το σήριαλ με τον όμιλο Μαντωνανάκη για το Grand Resort Lagonissi

  • Στεφανία Σούκη


Η ΕΤΑΔ έχει ήδη ασκήσει ενώπιον του Εφετείου αγωγές ακύρωσης ή αλλιώς αναγνώρισης της ανυπαρξίας των διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μέσα στο 2019 έως και το Φεβρουάριο του 2020 κι έχουν κάνει δεκτές κατά ένα μέρος τις αγωγές των εταιρειών του ομίλου Μαντωνανάκη

Mε μπαράζ αγωγών που αναμένεται να συζητηθούν από την άνοιξη του 2021 και μετά στο Εφετείο Αθηνών απαντά η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου κατά των διαιτητικών αποφάσεων στην πολυετή δικαστική διαμάχη με τον όμιλο Μαντωνανάκη για το Grand Resort Lagonissi.

Η ΕΤΑΔ έχει ήδη ασκήσει ενώπιον του Εφετείου αγωγές ακύρωσης ή αλλιώς αναγνώρισης της ανυπαρξίας των διαιτητικών αποφάσεων που εκδόθηκαν μέσα στο 2019 έως και το Φεβρουάριο του 2020 κι έχουν κάνει δεκτές κατά ένα μέρος τις αγωγές των εταιρειών του ομίλου Μαντωνανάκη. Ο τελευταίος ζητεί δεκάδες εκατ. ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη από τις επενδύσεις που ουδέποτε υλοποιήθηκαν, με υπαιτιότητα, όπως ισχυρίζεται, της ΕΤΑΔ, ως απώλεια επιχορηγήσεων που θεωρεί ότι θα λάμβανε από το ελληνικό Δημόσιο εάν είχε υποβάλει τη σχετική αίτηση κ.τ.λ… Υπενθυμίζεται εδώ ότι το ξενοδοχειακό συγκρότημα του Λαγονησίου εκμισθώθηκε αρχικά στην ‘’Αττικός Ηλιος’’ πρίν από μία εικοσαετία, εν έτει 1999 και μέχρι σήμερα έχουν ασκηθεί ουκ ολίγες αγωγές αποζημίωσης από τον όμιλο ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Τώρα, οι αγωγές ακύρωσης που έχει ασκήσει η ΕΤΑΔ αναμένεται να συζητηθούν την άνοιξη του 2021, ενώ για τις διαιτητικές αποφάσεις που εκδόθηκαν την άνοιξη του 2020, η εταιρεία  θα ασκήσει νέες αγωγές ακύρωσης ενώπιον του Εφετείου Αθηνών , άλλως αναγνώρισης της ανυπαρξίας των, στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, με τον προσδιορισμό προς συζήτηση να αναμένεται επίσης για την άνοιξη του 2021. Σημειωτέον ότι όπως επισημαίνει η διοίκηση με αφορμή τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του 2019, «κατά των αποφάσεων του Εφετείου Αθηνών επί των αγωγών ακυρώσεως, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, από τον ηττηθέντα διάδικο», γεγονός το οποίο προδιαγράφει και το …μέλλον του πολυετούς σήριαλ. Όπως επισημαίνει στην έκθεση των πεπραγμένων «η εταιρεία εμπλέκεται σε δικαστικές και λοιπές υποθέσεις, που αφορούν αξιώσεις τρίτων, για τις οποίες έχει σχηματιστεί πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της συνολικού ποσού 47 εκατ. ευρώ περίπου. Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις υπάρχουν αντικρουόμενες διεκδικήσεις μεταξύ της εταιρείας και τρίτων, με άσκηση αγωγών και ανταγωγών».

Η πανδημία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα νούμερα που παραθέτει η διοίκηση της ΕΤΑΔ αναφορικά με τις επιπτώσεις από την πανδημία, η οποία αναμένεται να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2020.

Συγκεκριμένα: 

-Προβλέπεται να επέλθει μείωση των εσόδων της τάξης των 5,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό λόγω της αναστολής λειτουργίας των επιχειρηματικών μονάδων για την περίοδο του lockdown. Επιπλέον, αναμένεται συρρίκνωση των εσόδων κατά 3,9 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με τον αρχικό προϋπολογισμό η οποία οφείλεται στη μειωμένη καταβολή μισθωμάτων κατά 40% για τις πληττόμενες επιχειρήσεις – μισθωτές της ΕΤΑΔ ΑΕ.

Οι παραπάνω μειώσεις αφορούν κυρίως στα έσοδα χερσαίας ζώνης Μαρίνων, Ξενοδοχεία και Τουριστικά Συγκροτήματα, Παραθαλάσσιες Εκτάσεις, Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και Κάμπινγκ. 

Για την περασμένη χρονιά, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των  50,9 εκατ. ευρώ έναντι ποσού 47,4 εκατ. ευρώ το 2018, δηλαδή αυξήθηκε κατά ποσοστό 7,46%. Τα έσοδα από μισθώματα αποτελούν τη σημαντικότερη πηγή εσόδων της εταιρείας κατά ποσοστό 68,6% του συνόλου του κύκλου εργασιών της.

Το λειτουργικό κόστος της εταιρείας ανήλθε το 2019 σε  57,8 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά ποσοστό 39,12% σε σχέση με τη χρήση 2018, οπότε είχε ανέλθει σε 41,54 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 63 εκατ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη χρήση και συγκεκριμένα ανήλθαν το 2019 σε κέρδη 70,8 εκατ. ευρώ έναντι κερδών ύψους 7,8 εκατ. ευρώ το 2018. Η μεταβολή αυτή προέρχεται κυρίως από την αύξηση των αποτελεσμάτων αναπροσαρμογής επενδύσεων σε ακίνητα από  -0,22 εκατ. ευρώ το 2018 σε 72,7 εκατ. ευρώ το 2019. Τα κέρδη μετά από φόρους της  διαμορφώθηκαν για το 2019 σε 71,52 εκατ. έναντι κερδών  12,71 εκατ. ευρώ το 2018.

Κατά τη διάρκεια του 2019, η εταιρεία προχώρησε σε €2,1 εκατ. νέες συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, 17 διαγωνισμούς πωλήσεων με συνολικό τίμημα €1,2 εκατ., προετοιμασία πώλησης ακινήτων σε υπάρχουσες επιχειρηματικές μονάδες ύψους €2,5 εκατ., και 5 διαγωνισμούς εκμίσθωσης μέσω e-auctions ενώ παράλληλα συνέχισε την εξυγίανση υφιστάμενων συμβάσεων. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έτρεξε ο διαγωνισμός μακροχρόνιας μίσθωσης της ξενοδοχειακής μονάδας Ξενία Χίου, καθώς και οι διαγωνισμοί μακροχρόνιας μίσθωσης δύο ιστορικών τουριστικών περιπτέρων στην περιοχή των Δελφών.