Η «ναυμαχία των Πεταλιών», όπως αποκαλείται η πολυετής κόντρα μεταξύ των οικογενειών Εμπειρίκου και Καρνέση για την εταιρεία «Κτήμα Πεταλιοί» που διαχειρίζεται το ομώνυμο νησιωτικό συγκρότημα στο νότιο Ευβοϊκό, καλά κρατεί…

Το newmoney αποκαλύπτει σήμερα το νέο «επεισόδιο» στο μακρύ «σήριαλ» που έρχεται να αναζωπυρώσει τη διαμάχη, η οποία πλέον εξελίσσεται υπό το φως και των «φρέσκων» δεδομένων από την δρομολογημένη mega επένδυση της Grivalia στη Μεγαλόνησο, που αναμένεται να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία για τον τουρισμό στο νησιωτικό σύμπλεγμα.

Έτσι, λοιπόν, στις 17 Νοεμβρίου καταχωρίστηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. και στη μερίδα της εταιρείας «Κτήμα Πεταλιοί» η από 17/05/2021 αγωγή «του κ. Μάρη Εμπειρίκου κάτοικου Παλαιού Φαλήρου Αττικής κατά της ανωτέρω εταιρείας» που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, (με ΓΑΚ 118780/2023 & Αριθμό Κατάθεσης Δικογράφου 2691/2023), σύμφωνα με την οποία αιτείται:

  • Να γίνει δεκτή η αγωγή στο σύνολο της.
  • Να ακυρωθεί η απόφαση που ελήφθη κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας που έλαβε χώρα την 10η Σεπτεμβρίου 2023, άλλως και επικουρικώς να αναγνωριστεί η ακυρότητα της αποφάσεως της από 10/09/2023 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
  • Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι (σ.σ.:τα μέλη της οικογένειας Καρνέση που στελεχώνουν το Δ.Σ. της εταιρείας), για τις αιτίες που αναγράφονται στο ιστορικό της αγωγής να καταβάλλουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των 150.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
  • Να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του ενάγοντος.

Υπενθυμίζεται ότι η διαμάχη αφορά στην αναγνώριση των μετοχικών δικαιωμάτων του Μαρή Εμπειρίκου στην εταιρεία «Κτήμα Πεταλιοί», αλλά και τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τις τελευταίες Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας.

Πώς οι Πεταλιοί κατέληξαν στους Εμπειρίκους

Άλλωστε, η οικογένεια Εμπειρίκου κατέχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα στους Πεταλιούς πάνω από έναν αιώνα. Για το πώς το δημοφιλές νησιωτικό σύμπλεγμα κατέληξε στα χέρια της υπάρχει πλούσια προϊστορία με αφετηρία την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Οι Πεταλιοί τότε ανήκαν στον Ομέρ Πασά της Καρύστου που είχε εγκαταστήσει στη Μεγαλόνησο το προσωπικό του χαρέμι. Μετά την Επανάσταση του 1821 και την εγκαθίδρυση του νέου ελληνικού κράτους αναγνωρίστηκε η κυριότητα του Ομέρ Πασά επί των νησιών, την οποία και διατήρησε για περίπου μία δεκαετία.

Στη συνέχεια, το 1830, κατά μία εκδοχή, τα νησιά προσφέρθηκαν από το νεοσύστατο ελληνικό κράτος στον τσάρο Νικόλαο Α’ ως πράξη ευγνωμοσύνης για την αποτελεσματική του συνδρομή στην απελευθέρωση της Ελλάδας. Κατά άλλη εκδοχή, ο Ομέρ Πασάς πούλησε τους Πεταλιούς στον Ιωάννη Παπαρρηγόπουλο, τότε πρόξενο της Ρωσίας στην Ελλάδα και σύμβουλο Επικρατείας του Τσάρου.

Εκείνος με τη σειρά του, το 1846, τους πούλησε στους αδελφούς Λέοντα και Αλέξανδρο Σενιέβιν, Ρώσους αξιωματικούς της αυλής του Τσάρου. Μάλιστα μετά από δύο χρόνια, το 1848, ο Λ. Σενιέβιν, έχτισε και ορθόδοξο ναό στο Χερσονήσι, όπου ακόμη σώζεται η σχετική επιγραφή με το όνομά του.

Το 1871 οι αδελφοί Σενιέβιν μεταβίβασαν τους Πεταλιούς στον τότε βασιλιά της Ελλάδας Γεώργιο Α’. Στην πραγματικότητα επρόκειτο περί δωρεάς του τσάρου Αλέξανδρου Β’ προς εκείνον, με την ευκαιρία του γάμου του με την πριγκίπισσα Ολγα Κωνσταντίνιεβα, που ήταν μέλος της ρωσικής τσαρικής οικογένειας και μετέπειτα βασίλισσα της Ελλάδας. Την εποχή της βασιλείας της στεγάστηκαν στη Μεγαλόνησο «θερινά ανάκτορα» που χρησιμοποιούνταν ως εξοχική κατοικία της, η οποία περιλάμβανε και στάβλους.

Μετά τη δολοφονία του Γεωργίου Α’ στη Θεσσαλονίκη, τον Μάρτιο του 1913, οι Πεταλιοί πέρασαν στην κυριότητα του γιου του, πρίγκιπα Γεωργίου, ως εκ διαθήκης κληρονόμου του. Εκείνος, τρία χρόνια μετά, το 1916, τους πούλησε στους Λεωνίδα και Μαρή Εμπειρίκο (παππού του σημερινού μετόχου της Κτήμα Πεταλιοί). Το 1917 οι δύο συγκύριοι του νησιωτικού συμπλέγματος μεταβίβασαν το 1/3 εξ αδιαιρέτου στον αδελφό τους Μιχάλη Εμπειρίκο.

Στη συνέχεια, το 1924, τα τρία αδέλφια μεταβίβασαν το σύμπλεγμα στη δικών τους συμφερόντων εταιρεία Byron Steamship Co. Ltd, με έδρα στο Λονδίνο. Το 1926 η βρετανική εταιρεία τούς πούλησε στον Μαρή Εμπειρίκο, που έγινε αποκλειστικός ιδιοκτήτης, και δέκα χρόνια μετά, το 1936, ο ίδιος τους μεταβίβασε ως «εισφορά κεφαλαίου εις είδος» στην τότε ιδρυθείσα «Κτήμα Πεταλιοί».

Ακολούθησε το 1952 η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου στα 15 εκατ. δραχμές, διαιρούμενου σε 1.500 ονομαστικές μετοχές των 1.000 δραχμών εκάστη, και ταυτόχρονα εκδόθηκαν οι πρώτοι τίτλοι ονομαστικών μετοχών, καθένας από τους οποίους ενσωμάτωνε πέντε μετοχές.

Ο Μαρής Εμπειρίκος, που ήταν απόλυτος κυρίαρχος της εταιρείας, επιθυμούσε να παραμείνει αυτή υπό τον στενό έλεγχο της οικογένειάς του, δηλαδή του ίδιου και της συζύγου του Κορνηλίας, για όσο θα ζούσαν, καθώς και των δύο γιων τους, του μετέπειτα γνωστού λογοτέχνη Ανδρέα Εμπειρίκου και του Περικλή Εμπειρίκου.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύνολο των μετοχών χωρίστηκε σε δύο ίσα μερίδια (των 750 μετοχών έκαστο), τα οποία ενσωματώθηκαν σε 300 μετοχικούς τίτλους, ώστε μετά τον θάνατο του ίδιου και της συζύγου του να περιέλθουν στους γιους τους.

Ο Μαρής Εμπειρίκος πέθανε το 1969 και πράγματι οι μετοχικοί τίτλοι κατέληξαν σε δύο ίσα μερίδια προς τους διαδόχους του. Ο μεν Ανδρέας Εμπειρίκος τους μεταβίβασε στη συνέχεια στα δικά του παιδιά, Μαρή και Κορνηλία. Μετά και τον θάνατο της τελευταίας οι μετοχικοί τίτλοι που αποτυπώνουν την κυριότητα του 50% της Κτήμα Πεταλιοί περιήλθαν το 1986 αποκλειστικά στον Μαρή Ανδρέα Εμπειρίκο. Το άλλο 50%, που ανήκε στον θείο του Περικλή Εμπειρίκο, το 1976 πουλήθηκε στην οικογένεια του εφοπλιστή Νικόλαου Παπαληού.

Η οικογένεια Παπαληού, όμως, προκειμένου να υποστηρίξει τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες είχε πάρει δάνειο από τη First National Bank of Chicago, με ενέχυρο τους μετοχικούς τίτλους της Κτήμα Πεταλιοί. Όταν αργότερα το δάνειό τους έγινε «κόκκινο», η τράπεζα εκποίησε το 1988, τις ενεχυριασμένες μετοχές στη Vestry Trading Corporation, λιβεριανή εταιρεία συμφερόντων του εφοπλιστή Σπύρου Καρνέση, ο οποίος ελέγχει και την εταιρεία πετρελαιοειδών Ελινόιλ.

Κάπως έτσι ο Μαρής Εμπειρίκος, αφενός, και η οικογένεια Καρνέση, αφετέρου, βρέθηκαν να κατέχουν από 50% των μετοχών της εταιρείας Κτήμα Πεταλιοί.

Το ιστορικό της «ναυμαχίας»

Από τότε οι σχέσεις τους πέρασαν διάφορες διακυμάνσεις. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει ξεσπάσει μια, θρυλική πλέον, διαμάχη η οποία έχει ήδη φτάσει στα δικαστήρια μετά την κατάθεση αγωγών από τον Μαρή Εμπειρίκο. Όπως εξιστορεί σε αυτές ο ίδιος, για 19 χρόνια, από το 1988 έως το 2007, υπήρξε μια αρμονική σχέση με τον Σπύρο Kαρνέση, «στη βάση της απόλυτης ισοτιμίας», με από κοινού αποφάσεις για όλα τα ζητήματα.

Mε «σιωπηρή (άγραφη) συμφωνία διορίζαμε από δύο μέλη στο Δ.Σ. και γενικά ασκούσαμε όλα τα δικαιώματά μας ως μοναδικοί μέτοχοι».

Στις αρχές του 2001, κατά τον Mαρή Eμπειρίκο, ο Σπύρος Kαρνέσης του φανέρωσε ότι δεν επιθυμούσε να συνεχίσει μαζί του στην κοινή εταιρεία, αλλά ήθελε «να γίνει μεταξύ μας μια κατά κάποιον τρόπο αυτούσια διανομή της περιουσίας, δηλαδή των νησίδων».

Oι διαπραγματεύσεις με συναντήσεις σε Eλλάδα, Λονδίνο, Παρίσι, Λος Αντζελες και μέσω επιστολών διήρκεσαν πέντε χρόνια και οδηγήθηκαν σε πλήρες αδιέξοδο, καθώς, σύμφωνα με τον Mαρή Eμπειρίκο, ο Σπύρος Kαρνέσης «επιδίωκε να αποκτήσει την πλήρη κυριότητα της Μεγαλονήσου προσφέροντας ένα μικρό οικονομικό αντίτιμο ως αντάλλαγμα, το οποίο ήταν προφανέστατα ασύμφορο».

Έκτοτε, εξελίχθηκε ένα -κατ’ αυτόν- «δόλιο σχέδιο ενεργειών σε βάρος μου, ο κεντρικός πυρήνας του οποίου ήταν η με κάθε τρόπο επιδίωξή του για μείωση του αριθμού των δικών μου μετοχών ή η απαξίωσή μου ως ισοδύναμου μετόχου».

Έτσι, από το 2007 άρχισε η αμφισβήτηση της κυριότητας επί του 50% των μετοχών της εταιρείας «με αποτέλεσμα το Δ.Σ. να μην εκδίδει και να μη μου παραδίδει όλους τους νέους τίτλους μετοχών που μου ανήκαν, οι οποίοι θα αντικαθιστούσαν τους παλαιούς λόγω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου».

O Mαρής Eμπειρίκος παραθέτει στοιχεία ότι συμμετείχε σε όλες τις AMK κατά 50%. Mετά από ασφαλιστικά μέτρα τελικά το 2009, του παραδόθηκαν οι νέοι προσωρινοί τίτλοι και ακολούθησε πάλι μια πενταετία (2010-2015) αρμονικής συνύπαρξης.

Tο 2016, όμως, του δηλώθηκε, κατά την αγωγή, ότι θα έπρεπε να συμμετέχει στις γενικές συνελεύσεις μόνο με ένα μέρος των μετοχών του, καθώς οι υπόλοιπες δεν ήταν εγγεγραμμένες στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας. Αυτό συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα, κατά τον ίδιο, να αποκλείεται παράνομα από την άσκηση των δικαιωμάτων του.

Στο μεταξύ, όμως, οι μετοχικοί τίτλοι του Μαρή Εμπειρίκου είχαν μπει ενέχυρο προς την Alpha Bank λόγω ενός δανείου 1 εκατ. ευρώ. Όταν το δάνειο βρέθηκε σε καθυστέρηση, η τράπεζα επιχείρησε να βγάλει στο σφυρί τις μετοχές.

Ο πλειστηριασμός είχε προγραμματιστεί για τις 20 Nοεμβρίου του 2019, με αρχική τιμή εκκίνησης στα 2,7 εκατ. ευρώ. Στο παρά πέντε, όμως, ο Μαρής Εμπειρίκος άσκησε ανακοπή που έγινε δεκτή από το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, το οποίο διέταξε την αύξηση της τιμής εκκίνησης στα 25,74 εκατ. ευρώ. Mε αυτή την τιμή έγινε ο πλειστηριασμός στις 5 Mαρτίου του 2020, αλλά κατέληξε άγονος.

Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο του 2019 το τριμελές Δ.Σ. της Κτήμα Πεταλιοί ελέγχεται απόλυτα από την οικογένεια Καρνέση, με την Ανζελίκ Καρνέση ως πρόεδρο και τους γονείς της Σπύρο Καρνέση και Βασιλική Γκίλα ως μέλη.

Τον Φεβρουάριο του 2022 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε μερικώς τον Μαρή Εμπειρίκο σε σχέση με τα μετοχικά του δικαιώματα. Συγκεκριμένα έκανε εν μέρει δεκτή την αγωγή καταδικάζοντας την εταιρεία «να εγγράψει στο βιβλίο των μετόχων της τον με αύξοντα αριθμ. 4 προσωρινό ονομαστικό μετοχικό τίτλο του ενάγοντος που ενσωματώνει 17.636 κοινές, μη εισηγμένες στο ΧΑΑ, ονομαστικές μετοχές, με αριθμούς από 29.363 μέχρι 46.998, ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 59,09 ευρώ».

Παράλληλα, απαγγέλθηκε σε βάρος της εταιρείας χρηματική ποινή υπέρ του ενάγοντος, ύψους 10.000 ευρώ και επιπλέον προσωπική κράτηση, διάρκειας τριών μηνών, σε βάρος των μελών του Δ.Σ., για την περίπτωση που η εταιρεία δεν προβεί στην παραπάνω εγγραφή.

Τέλος, ακυρώθηκε η από 30.9.2019 απόφαση της έκτακτης γενικής συνέλευσης και συμψηφίστηκαν στο σύνολο τους τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Παρά ταύτα, η διαμάχη συνεχίστηκε. Έτσι, στις 11 Νοεμβρίου του 2022 ο Μαρής Εμπειρίκος κατέθεσε νέα αγωγή κατά της εταιρείας και της διοίκησής της ζητώντας την ακύρωση αποφάσεων της γενικής συνέλευσης που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 και την καταδίκη των μελών του Δ.Σ. σε καταβολή 150.000 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.

Τώρα προστέθηκε και το νέο «επεισόδιο» που αφορά τις αποφάσεις της τελευταίας γενικής συνέλευσης στις 10 Σεπτεμβρίου 2023.

Η εμβληματική επένδυση της Grivalia

Μπορεί ο Μαρής Εμπειρίκος και η οικογένεια Καρνέση να διατηρούν κατοικίες σε δύο από τις 10 νησίδες των Πεταλιών, το Χερσονήσι ή Μικρό Πετάλι και το Τραγονήσι, αντίστοιχα, ωστόσο η διαμάχη γίνεται πλέον και υπό το «φως» της εμβληματικής επένδυσης ύψους 280 εκατ. ευρώ στο Μεγανήσι ή Μεγαλόνησο, το μεγαλύτερο νησί του συμπλέγματος των αποκαλούμενων και «Ελληνικών Μαλδίβων».

Το project που προωθείται από την Grivalia σε συνεργασία με τον διεθνή όμιλο Six Senses, που θα αναλάβει τη διαχείρισή του, θα αναπτυχθεί σε μια έκταση 550.000 τ.μ. και προβλέπει την κατασκευή 75 υπερ-πολυτελών βιλών και 20 branded κατοικιών, εστιατορίων, χώρων ευεξίας και εκγύμνασης, ενός beach club κ.α.

Το «Six Senses Megalonisos», όπως θα ονομάζεται, θα είναι πλήρως ενεργειακά αυτόνομο, με στόχο να επιτυγχάνεται μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Παράλληλα, θα τροφοδοτείται από ηλιακά πάνελ σε συνδυασμό με τη χρήση βιώσιμων υλικών και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών κατά την περίοδο της κατασκευής και λειτουργίας του.

Διαβάστε ακόμη

Το 2025 έρχεται η νέα Ακτή Β’ Βούλας από το κοινό σχήμα ΤΕΜΕΣ, Intracom και Προκοπίου (pics)

«Ηλήλ Επενδυτική»: Mega σφυρί 20,4 εκατ. ευρώ για 4 ακίνητα- «φιλέτα» σε Αθήνα και Γλυφάδα (pics)

Θρίαμβος του ακροδεξιού Γκέερτ Βίλντερς στην Ολλανδία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ