Ένα μαζικό…σφυροκόπημα αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τέσσερα ακίνητα- «φιλέτα» στο κέντρο της Αθήνας και στη Γλυφάδα, με τη συνολική τιμή εκκίνησης να φτάνει τα 20,4 εκατ. ευρώ.

Η διαδικασία στρέφεται κατά της εταιρείας «Ηλήλ Επενδυτική-Εμπορική Μ.Α.Ε.» και επισπεύδουσα είναι η Alpha Bank υπό την ιδιότητά της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών του από 30-6-2014 προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κατασχέσεις έγιναν για ποσό 150.000 ευρώ, που αποτελεί μέρος της συνολικής απαίτησης, ενώ σε βάρος της εταιρείας υπάρχει υποθήκη για ποσό 62,5 εκατ. ευρώ εγγραφείσα την 19.06.2015.

Στην οδό Μητροπόλεως

Το ακριβότερα ακίνητο βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Μητροπόλεως 45 (κεντρική φωτό), η οποία αποτελεί και το “όριο” του εμπορικού τριγώνου της πόλης. Κατά την έκθεση εκτίμησης, η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη εμπορικότητα, διαρκή κίνηση και φιλοξενεί μεγάλο φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων όπως καταστήματα, υπηρεσίες, τράπεζες, κλπ.

Πρόκειται για πολυώροφο επαγγελματικό κτήριο με υπόγειο, το οποίο στεγάζει στο ισόγειο super – market και στους ορόφους γραφεία. Κατά την εξωτερική αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το κτήριο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, πλην κάποιων χώρων που είναι κενοί.

Ο πλειστηριασμός που έχει προγραμματιστεί για τις 20 Δεκεμβρίου αφορά για την υπ’ αριθμόν 4 διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία καταλαμβάνει τμήμα του υπογείου και του ισογείου ορόφου, καθώς και ολόκληρους τους πέντε ορόφους του κτηρίου. Η ιδιοκτησία είναι εντελώς ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτηρίου και περιλαμβάνει:

α) Τμήμα του υπογείου, επιφάνειας 556 τ.μ.

β) Τμήμα του ισογείου, επιφάνειας 580 τ.μ. Το τμήμα αυτό συνορεύει Βόρεια με στοά και πέραν αυτής με την οδό Μητροπόλεως, και Νότια με την οδό Πανδρόσου.

γ) Ολόκληρο τον πρώτο όροφο, επιφάνειας 736 τ.μ.

δ) Ολόκληρους τους δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο ορόφουςι, επιφάνειας εκάστου 424,30 τ.μ.

Η ποιότητα κατασκευής και η κατάσταση-συντήρηση ιδιοκτησίας χαρακτηρίζεται πολύ καλή.

Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 8,5 εκατ. ευρώ.

Στην οδό Αθηνάς

Για τις 20 Δεκεμβρίου έχει οριστεί ο πλειστηριασμός και για το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς 14. Πρόκειται για επαγγελματικής χρήσης κτήριο που αποτελείται από:

α) Β’ υπόγειο εμβαδού 518,90 τ.μ. που περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.

β) Α’ υπόγειο εμβαδού 370,40 τ.μ. που περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.

γ) Ισόγειο 380,10 τ.μ. που περιλαμβάνει χώρους καταστήματος.

δ) Ημιώροφο (μεσοπάτωμα) 165,27 τ.μ.

ε) Πρώτο όροφο 439 τ.μ.

στ) Δεύτερο όροφο 439 τ.μ.

ζ) Τρίτο όροφο 439 τ.μ.

η) Τέταρτο όροφο 388,50 τ.μ.

θ) Πέμπτο όροφο 337,40 τ.μ.

ι) Έκτο όροφο 226,60 τ.μ.

ια) Δώμα, 55,10 τ.μ., που περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμακοστασίου και βοηθητικούς χώρους.
Σημειώνεται ότι τα υπόγεια μαζί με το κατάστημα του ισογείου και το μεσοπάτωμα αποτελούν μία ενιαία λειτουργική ενότητα.

Η ποιότητα κατασκευής και η κατάσταση – συντήρηση του κτηρίου χαρακτηρίζεται καλή. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 5,1 εκατ. ευρώ.

Στο Κολωνάκι

Το επόμενο ακίνητο βρίσκεται στο Κολωνάκι επί της οδού Σκουφά 6 και αναμένεται να βγει στο σφυρί και αυτό στις 20 Δεκεμβρίου.

Ο πλειστηριασμός αφορά 4 οριζόντιες διηρημένες ιδιοκτησίες, και συγκεκριμένα δύο διαμερίσματα του ισογείου, ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου της εν λόγω πολυκατοικίας.

Το διαμέρισμα του ισογείου έχει διαμορφωθεί και χρησιμοποιείται ως κατάστημα και έχει επιφάνεια 62,70 τ.μ.

Το διαμέρισμα του ισογείου το οποίο επίσης έχει διαμορφωθεί και χρησιμοποιείται ως κατάστημα έχει συνολική επιφάνεια 71 τ.μ.

Το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου το οποίο είναι διαμορφωμένο σε ένα ενιαίο χώρο επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με το ευρισκόμενο στο ισόγειο κατάστημα, όπως και με το κατάστημα, που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο, ενώ έχει επιφάνεια 154 τ.μ. Τέλος, το διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρο τον όροφο, είναι διαμορφωμένο σε ένα ενιαίο χώρο, επικοινωνεί με εσωτερική κλίμακα με το κατάστημα που βρίσκεται στον πρώτο όροφο και έχει επιφάνεια 166,30 τ.μ.

Σημειώνεται ότι το ισόγειο, ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο κατάστημα (τράπεζα) το οποίο κατά το χρόνο της αυτοψίας (Απρίλιος 2023) ήταν εκτός λειτουργίας.

Η τιμή πρώτης προσφοράς για τις παραπάνω ιδιοκτησίες έχει οριστεί σε 1,5 εκατ. ευρώ.

Στο κέντρο της Γλυφάδας

Στο πιο κεντρικό σημείο της Γλυφάδας βρίσκεται το επόμενο ακίνητο και συγκεκριμένα επί της οδού Λαζαράκη 19 στη συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως και δίπλα στη βασική οδική-εμπορική αρτηρία της Μεταξά.

Πρόκειται για οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εμβαδού 555,96 τ.μ., επί του οποίου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο.

Η οικοδομή έχει ανεγερθεί πριν από το έτος 1983 και αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 73,63 τ.μ., ισόγειο εμβαδού 261,29 τ.μ. και πρώτο όροφο εμβαδού 261,29 τ.μ. Στο ακίνητο λειτουργεί τραπεζικό κατάστημα της Alpha Bank.

Ο πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 21 Δεκεμβρίου και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 5,3 εκατ. ευρώ.

Έτσι, η συνολική τιμή εκκίνησης για τα τέσσερα παραπάνω ακίνητα διαμορφώνεται σε 20,4 εκατ. ευρώ.

Το προηγούμενο σφυρί και εταιρεία

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Νοεμβρίου βγήκε σε πλειστηριασμό ένα ακόμη εμπορικό ακίνητο της ίδιας εταιρείας στην Κηφισιά.

Πρόκειται για οριζόντιες ιδιοκτησίες επί ακινήτου στον οδό Γ. Κυριαζή, δηλαδή σε έναν από τους εμπορικότερους δρόμους της Κηφισιάς, οι οποίες έχουν εν τοις πράγμασι συνενωθεί σε λειτουργικά ενιαίο κατάστημα, επιφάνειας 523,95 τ.μ., με πρόσοψη (βιτρίνα) επί της οδού Κυριαζή.

Το ακίνητο βγήκε με τιμή εκκίνησης 3,7 εκατ. ευρώ και κατακυρώθηκε με ένα ευρώ παραπάνω.

Η «Ηλήλ Επενδυτική-Εμπορική Μ.Α.Ε.», με διακριτικό τίτλο «Ηλήλ Ακίνητα Α.Ε.» έχει συσταθεί τον Φεβρουάριο του 2008 και σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2022, εμφανίζει μηδενικό κύκλο εργασιών, «λοιπά συνήθη έσοδα» ύψους 2,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 230.785 ευρώ.

Παράλληλα, καταγράφονται αξία ακινήτων 31 εκατ. ευρώ και σύνολο ενεργητικού ύψους 42,13 εκατ. ευρώ, αλλά και δανειακές υποχρεώσεις 44,48 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

5 κορυφαία πιάτα υψηλής ψαροφαγίας στην Αθηναϊκή Ριβιέρα

Οι πιο παράξενες τοποθεσίες ταχυδρομείων στον κόσμο

Βασίλης Φουρλής: «Οι επιλογές για το ποσοστό μας στην Trade Estates» (pic)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ