Τρία «βαριά σφυριά» συνολικής «αξίας» 23 εκατ. ευρώ έρχονται το επόμενο διάστημα, τα οποία στρέφονται κατά των εταιρειών «Ηλήλ Επενδυτική», «Αφοί Καρυπίδη» και MLS.

Το πρώτο και…βαρύτερο αφορά την εταιρεία «Ηλήλ Επενδυτική» για τέσσερα ακίνητα- «φιλέτα» της στο κέντρο της Αθήνας και στη Γλυφάδα, με τη συνολική τιμή εκκίνησης να φτάνει τα 20,4 εκατ. ευρώ.

Ο αρχικός πλειστηριασμός για αυτά είχε οριστεί για τις 20 και 21 Δεκεμβρίου 2023, αλλά ανεστάλη λόγω της αποχής των συμβολαιογράφων. Τώρα η ομάδα των 4 πλειστηριασμών έχει επαναπρογραμματιστεί για τις 8 Μαρτίου, εκτός φυσικά εάν μεσολαβήσουν κινήσεις αποτροπής.

Επισπεύδουσα είναι η Alpha Bank υπό την ιδιότητά της ως εκπροσώπου των ομολογιούχων δανειστών του από 30-6-2014 προγράμματος εκδόσεως κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας. Σημειώνεται ότι οι κατασχέσεις έγιναν για ποσό 150.000 ευρώ, που αποτελεί μέρος της συνολικής απαίτησης, ενώ σε βάρος της εταιρείας υπάρχει υποθήκη για ποσό 62,5 εκατ. ευρώ εγγραφείσα την 19.06.2015.

Στη Μητροπόλεως

Το ακριβότερα από τα ακίνητα βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Μητροπόλεως 45. Κατά την έκθεση εκτίμησης, η περιοχή παρουσιάζει μεγάλη εμπορικότητα, διαρκή κίνηση και φιλοξενεί μεγάλο φάσμα εμπορικών δραστηριοτήτων όπως καταστήματα, υπηρεσίες, τράπεζες, κ.λπ. Πρόκειται για πολυώροφο επαγγελματικό κτήριο με υπόγειο, το οποίο στεγάζει στο ισόγειο super – market και στους ορόφους γραφεία. Κατά την εξωτερική αυτοψία διαπιστώθηκε ότι το κτήριο βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία, πλην κάποιων χώρων που είναι κενοί.

Ηλήλ στη Μητροπόλεως

Ο πλειστηριασμός της 8ης Μαρτίου αφορά για την υπ’ αριθμόν 4 διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, η οποία καταλαμβάνει τμήμα του υπογείου και του ισογείου ορόφου, καθώς και ολόκληρους τους πέντε ορόφους του κτηρίου.

Η ιδιοκτησία είναι εντελώς ανεξάρτητη από τις υπόλοιπες διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες του κτηρίου και περιλαμβάνει:

α) Τμήμα του υπογείου, επιφάνειας 556 τ.μ.
β) Τμήμα του ισογείου, επιφάνειας 580 τ.μ. Το τμήμα αυτό συνορεύει Βόρεια με στοά και πέραν αυτής με την οδό Μητροπόλεως, και Νότια με την οδό Πανδρόσου.
γ) Ολόκληρο τον πρώτο όροφο, επιφάνειας 736 τ.μ.
δ) Ολόκληρους τους δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο ορόφους, επιφάνειας εκάστου 424,30 τ.μ.
Η ποιότητα κατασκευής και η κατάσταση-συντήρηση ιδιοκτησίας χαρακτηρίζεται πολύ καλή.
Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 8,5 εκατ. ευρώ.
Το δεύτερο ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Αθηνάς 14. Πρόκειται για επαγγελματικής χρήσης κτήριο που αποτελείται από:
α) Β’ υπόγειο εμβαδού 518,90 τ.μ. που περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.
β) Α’ υπόγειο εμβαδού 370,40 τ.μ. που περιλαμβάνει βοηθητικούς χώρους.
γ) Ισόγειο 380,10 τ.μ. που περιλαμβάνει χώρους καταστήματος.
δ) Ημιώροφο (μεσοπάτωμα) 165,27 τ.μ.
ε) Πρώτο όροφο 439 τ.μ.
στ) Δεύτερο όροφο 439 τ.μ.
ζ) Τρίτο όροφο 439 τ.μ.
η) Τέταρτο όροφο 388,50 τ.μ.
θ) Πέμπτο όροφο 337,40 τ.μ.
ι) Έκτο όροφο 226,60 τ.μ.
ια) Δώμα, 55,10 τ.μ., που περιλαμβάνει την απόληξη του κλιμακοστασίου και βοηθητικούς χώρους.

Σημειώνεται ότι τα υπόγεια μαζί με το κατάστημα του ισογείου και το μεσοπάτωμα αποτελούν μία ενιαία λειτουργική ενότητα. Η ποιότητα κατασκευής και η κατάσταση του κτηρίου χαρακτηρίζεται καλή. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 5,1 εκατ. ευρώ.

Στο Κολωνάκι και στη Γλυφάδα

Το επόμενο ακίνητο βρίσκεται στο Κολωνάκι επί της οδού Σκουφά 6 και εδώ το σφυρί αφορά 4 οριζόντιες διηρημένες ιδιοκτησίες, και συγκεκριμένα δύο διαμερίσματα του ισογείου, ένα διαμέρισμα του πρώτου ορόφου και ένα διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου της εν λόγω πολυκατοικίας.

Ηλήλ στη Σκουφά

Σημειώνεται ότι το ισόγειο, ο πρώτος και ο δεύτερος όροφος έχουν συνενωθεί σε ένα ενιαίο κατάστημα (τράπεζα) το οποίο κατά το χρόνο της αυτοψίας (Απρίλιος 2023) ήταν εκτός λειτουργίας. Η τιμή πρώτης προσφοράς για τις παραπάνω ιδιοκτησίες έχει οριστεί σε 1,5 εκατ. ευρώ. Στο πιο κεντρικό σημείο της Γλυφάδας βρίσκεται το επόμενο ακίνητο και συγκεκριμένα επί της οδού Λαζαράκη 19 στη συμβολή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως και δίπλα στη βασική οδική-εμπορική αρτηρία της Μεταξά. Πρόκειται για οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εμβαδού 555,96 τ.μ., επί του οποίου έχει ανεγερθεί διώροφη οικοδομή με υπόγειο.

Η οικοδομή έχει ανεγερθεί πριν από το έτος 1983 και αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 73,63 τ.μ., ισόγειο εμβαδού 261,29 τ.μ. και πρώτο όροφο εμβαδού 261,29 τ.μ. Στο ακίνητο λειτουργεί τραπεζικό κατάστημα της Alpha Bank. Η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί σε 5,3 εκατ. ευρώ. Έτσι, η συνολική τιμή εκκίνησης για τα τέσσερα παραπάνω ακίνητα διαμορφώνεται σε 20,4 εκατ. ευρώ.

Ηλήλ στη Γλυφάδα

Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Νοεμβρίου βγήκε σε πλειστηριασμό ένα ακόμη εμπορικό ακίνητο της ίδιας εταιρείας στην Κηφισιά με τιμή εκκίνησης 3,7 εκατ. ευρώ και κατακυρώθηκε με ένα ευρώ παραπάνω.

Η «Ηλήλ Επενδυτική-Εμπορική Μ.Α.Ε.» έχει συσταθεί τον Φεβρουάριο του 2008 και σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2022, εμφανίζει μηδενικό κύκλο εργασιών, «λοιπά συνήθη έσοδα» ύψους 2,1 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 230.785 ευρώ.
Παράλληλα, καταγράφονται αξία ακινήτων 31 εκατ. ευρώ και σύνολο ενεργητικού ύψους 42,13 εκατ. ευρώ, αλλά και δανειακές υποχρεώσεις 44,48 εκατ. ευρώ.

Το «στρατηγείο» της MLS

Η δεύτερη περίπτωση αφορά τα κεντρικά γραφεία της MLS, συμφερόντων της οικογένειας Καματάκη, στη Θεσσαλονίκη. Ο αρχικός πλειστηριασμός είχε προγραμματιστεί για τις 22 Νοεμβρίου 2023, με τιμή πρώτης προσφοράς 1,6 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, κατόπιν προσφυγής της MLS, το Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, στις 11 Νοεμβρίου 2023, αποφάσισε την αύξηση της τιμής πρώτης προσφοράς στα 2 εκατ. ευρώ. Με αυτή την τιμή εκκίνησης έχει προγραμματιστεί ο νέος πλειστηριασμός για τις 3 Απριλίου. Επισπεύδουσα είναι η Procredit Bank (Bulgaria) EAD ενώ η κατάσχεση επιβλήθηκε για 50.000 ευρώ, ποσό το οποίο αποτελεί μέρος της συνολικής επιταχθείσας απαίτησής.

Το πλειστηριαζόμενο ακίνητο είναι ένα οικόπεδο με αριθμό ιδιωτικής αρίθμησης Α4 στο 2ο Οικοδομικό Τετράγωνο της Β.Ε.ΠΕ. Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης, στην περιφέρεια του Δήμου Πυλαίας, Νομού Θεσσαλονίκης, εμβαδού 1.410,44 τ.μ. Επί του οικοπέδου έχει ανεγερθεί ένα τετραώροφο κτήριο γραφείων, με υπόγειο χώρο στάθμευσης, για την εγκατάσταση επιχειρήσεων πληροφορικής και υψηλής τεχνολογίας, ολικής επιφάνειας 1.832,82 τ.μ., το οποίο αποτελείται από υπόγειο πάρκινγκ 523,70 τ.μ., καθώς και τρεις ορόφους. Το ακίνητο περιήλθε στην MLS Πληροφορική κατά πλήρη κυριότητα τον Φεβρουάριο του 2008.

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, το ακίνητο βρίσκεται εντός των ορίων του Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας – Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης αποτελεί το πρώτο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας στην Ελλάδα στο οποίο μπορούν να εγκατασταθούν επιχειρήσεις της νέας οικονομίας καθώς και ερευνητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει έκταση 94 στρεμμάτων στην ανατολική πλευρά της πόλης, η οποία είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και διοικητικά υπάγεται στο Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη. Σε μικρή απόσταση βρίσκονται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Μουσείο Τεχνολογίας και το CEDEFOP. Βρίσκεται επίσης σε απόσταση λίγων μόνο χιλιομέτρων από το Διεθνές Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.

Η ποιότητα κατασκευής του κτηρίου της MLS με βάση την εξωτερική αυτοψία χαρακτηρίζεται πολύ καλή. Η MLS (Making Life Simple) Innovation Inc. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1989 στη Θεσσαλονίκη, ενώ τον Μάιο του 2001 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Αποτέλεσε για χρόνια μια από τις πλέον πρωτοπόρες ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα της πληροφορικής, ενώ ανέπτυξε δεκάδες σχετικά προϊόντα και πλατφόρμες με βασικό το MAIC. Στο peak της περί τα τέλη του 2015, η MLS έφτασε να κατέχει μερίδιο 17% στην ελληνική αγορά των υπολογιστών tablet.


Ωστόσο, από το φθινόπωρο του 2019 έγιναν γνωστά τα προβλήματα ρευστότητας της εταιρείας. Η διοίκηση υπό τον Γ. Καματάκη αναζήτησε στρατηγικό επενδυτή και για κάποιο διάστημα υπήρχαν φήμες για ενδιαφέρον της Corinth Capital, το οποίο όμως τελικά δεν ευοδώθηκε.

Έκτοτε η εταιρεία έχει εισέλθει σε βαθιά κρίση, με σχεδόν μηδενική δραστηριότητα.

Ο Καρυπίδης και το «σκόντο»

Θα προηγηθεί στις 16 Φεβρουαρίου μια ακόμη προσπάθεια να πουληθεί ένα από τα βασικά ακίνητα της «Αφοί Καρυπίδη Ανώνυμη Εμπορική και Εξαγωγική Εταιρεία», πιο γνωστή ως Super Market Καρυπίδη, συμφερόντων του νυν διοικητικού ηγέτη της ΠΑΕ Άρης Θεόδωρου Καρυπίδη.
Η διαφορά είναι ότι στον επικείμενο πλειστηριασμό η τιμή εκκίνησης έχει πέσει στο μισό σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. Έτσι ενώ μέχρι και τον περασμένο Σεπτέμβριο το ακίνητο έβγαινε στις 953.000 ευρώ, τώρα και μετά τα άγονα σφυριά έχει μειωθεί στο 1/2 της μέσης τιμής των εκτιμήσεων των πιστοποιούμενων εκτιμητών, ήτοι στο ποσό των 476.750 ευρώ.

Πρόκειται για τις κεντρικές αποθήκες της εταιρείας στο Λάκκωμα Χαλκιδικής και ειδικότερα για ένα αγροτεμάχιο επιφάνειας 21.665 τ.μ. , με τα επ’ αυτού βιομηχανικά κτίρια με επιφάνεια χώρων κύριας χρήσης 4.123,96 τ.μ. και χώρων βοηθητικής χρήσης 1.060,17 τ.μ. Το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη 95 μέτρων στην Εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών και 100 μέτρων σε αγροτικό δρόμο που είναι κάθετος στην Εθνική οδό, ενώ είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Εντός του οικοπέδου υπάρχουν δύο βιομηχανικά κτήρια τα οποία αναπτύσσονται σε υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Τα κτίσματα είναι συμβατικής κατασκευής και ο βαθμός συντήρησής τους χαρακτηρίζεται μέτριος έως κακός. Συγκεκριμένα, το Κτήριο Α αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 403,19 τ.μ. που περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους, ισόγειο επιφάνειας 1.487,45 τ.μ. με χώρο παραγωγής, χώρους διοίκησης (γραφεία, λογιστήριο, χώρους υγιεινής), αποθηκευτικούς χώρους και όροφο επιφάνειας 250,96 τ.μ. με χώρους γραφείων.

Το Κτήριο Β αποτελείται από υπόγειο επιφάνειας 656,98 τ.μ. που περιλαμβάνει αποθηκευτικούς χώρους, ισόγειο επιφάνειας 2.087,08 τ.μ. με χώρο παραγωγής, χώρους διοίκησης (γραφεία, λογιστήριο, χώρους υγιεινής), αποθηκευτικούς χώρους και όροφο επιφάνειας 298,20 τ.μ. με γραφεία και αποθήκη.
Ο περιβάλλων χώρος είναι ασφαλτοστρωμένος και διαθέτει περιμετρική περίφραξη με τοιχίο από μπετόν, μεταλλικά κιγκλιδώματα και δύο θύρες οχημάτων εισόδου-εξόδου.

Ο συγκεκριμένος πλειστηριασμός έρχεται μετά από αρκετά σφυριά που χτύπησαν τα προηγούμενα χρόνια για διάφορα καταστήματα της πτωχευμένης εταιρείας.

Διαβάστε ακόμη  

«Βαρόμετρο» το 10ετές: Ερχεται πολύ «χρήμα» μετά την επενδυτική βαθμίδα

Τι φέρνει το mega deal της Fourlis με την ΙΚΕΑ για το διεθνές Κέντρο Διανομής της πολυεθνικής

Έρχονται καθυστερημένα κρατικά δάνεια μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ