Για τρίτη φορά, που μένει να φανεί αν θα είναι και η… φαρμακερή, βγαίνει στο σφυρί έκταση ιδιοκτησίας της εταιρείας “R.& P. Real Estate Investments”, των Αντώνη Ρέμου και Κώστα Πηλαδάκη.

Ο νέος πλειστηριασμός έχει προγραμματιστεί για τις 15 Ιουνίου και το αν θα γίνει θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις σε σχέση με την εξαγγελθείσα αποχή των συμβολαιογράφων από τις 30 Μαΐου και για 20 ημέρες.

Ο πλειστηριασμός αφορά ποσοστό 30% εξ αδιαιρέτου της πλήρους κυριότητας ενός αγροτεμαχίου, επιφανείας 22.434 τ.μ., χωρίς κτίσματα, που βρίσκεται στο Δήμο Κρωπίας Αττικής, στη θέση «ΤΖΙΜΑ ΠΡΟΦΑΡΤΑ ΜΑΝΤΡΑ ΤΣΕΒΑΛ» επί της οδού Ηφαίστου.

Πρόκειται για οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου και της ζώνης πόλεως Κορωπίου και εντός βιομηχανικής ζώνης που δεν είναι υπόχρεο εισφοράς σε γη και χρήμα.

Με βάση τα στοιχεία της έκθεσης, η ανωτέρω ιδιοκτησία δεν προέρχεται από κατάτμηση, δεν ρυμοτομείται, δεν απαλλοτριώνεται, δεν υφίσταται δουλεία και δεν ανήκει σε παραδοσιακή περιοχή.

Όπως προκύπτει μάλιστα, για το συγκεκριμένο αγροτεμάχιο είχε εκδοθεί άδεια οικοδόμησης για ανέγερση τριώροφου κτιρίου η οποία όμως ποτέ δεν υλοποιήθηκε.

Το οικόπεδο είναι επικλινές σε διάφορα σημεία του και εντός αυτού υπάρχουν διάσπαρτα δέντρα, όπως αγριελιές, θάμνοι, ελιές.

Αποκτήθηκε από την εταιρεία τον Δεκέμβριο του 2008 και βαρύνεται με προσημείωση υποθήκης υπέρ της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 2,3 εκατ. ευρώ, από τις 7/7/2009. Η αναγκαστική κατάσχεση έγινε στις 14 Ιουνίου 2021 για 200.000 ευρώ που είναι μέρος της συνολικής απαίτησης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο πλειστηριασμός αφορά ποσοστό 30% επί της έκτασης. Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, η αγοραία αξία του όλου αγροτεμαχίου υπολογίστηκε στα 2.933.000 ευρώ και για το 30% στις 792.000 ευρώ, που είναι και η τιμή πρώτης προσφοράς.

Ο πρώτος πλειστηριασμός, με αυτή την τιμή εκκίνησης και επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς, είχε προγραμματιστεί για τις 21 Ιανουαρίου 2022 και ο επαναληπτικός έγινε στις 9 Μαρτίου, αλλά κατέληξε άγονος.

Η δραστηριότητα της εταιρείας

Η εταιρεία “R.& P. Real Estate Investments” (Ρ.&Π. Επενδύσεις Ακινήτων Α.Ε.), η επωνυμία της οποίας προέρχεται από τα αρχικά των ονομάτων των μετόχων της, ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο του 2005 και διοικείται από τριμελές Δ.Σ., με Πρόεδρο τον Αντώνη Πασχαλίδη (όπως είναι το πραγματικό επώνυμο του Αντώνη Ρέμου) και Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον Κωνσταντίνο Πηλαδάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο δημοφιλής τραγουδιστής και ο επιχειρηματίας συνδέονται με στενή φιλία ενώ είναι και κουμπάροι.

Σύμφωνα με το καταστατικό της στους σκοπούς της περιλαμβάνονται η αγορά, πώληση, μίσθωση, υπομίσθωση και η εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, η διαχείριση επ’ αμοιβή ακινήτων πάσης φύσεως, η οικιστική ανάπτυξη γης, καθώς και η ανέγερση κτιρίων παντός είδους σε ακίνητα δικά της ή ξένα με δικά της ή ξένα υλικά.

Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες καταστάσεις για τη χρήση του 2020, η εταιρεία είχε μηδενικό κύκλο εργασιών, καταγράφοντας ζημιές ύψους 859.278 ευρώ, ενώ εμφάνιζε πάγια αξίας 15,74 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, είχε υποχρεώσεις ύψους 14,23 εκατ. ευρώ.

Ακόμη, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 10 Οκτωβρίου 2021 έγινε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 270.000 ευρώ. Έτσι το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε 899.020 ευρώ διαιρούμενο σε 89.902 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δέκα 10 ευρώ έκαστη.

Διαβάστε ακόμη

H TUI αναμένει «δυνατό καλοκαίρι» στα ταξίδια το 2022 (γράφημα)

«Κλείδωσε» για όλο το 2022 ο μειωμένος ΦΠΑ σε εστίαση, τουρισμό και μεταφορές

Το δράμα των αγορών, οι αγωγές για Ρεβυθούσα, οι (άλλοι) Άραβες του Αστέρα Βουλιαγμένης και οι φήμες για Βιοχάλκο