Η είσοδος της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940 – Τα πρόσωπα και τα γεγονότα