Ελλάδα

Άδειες οδήγησης: Παρατείνεται η ισχύς για όσες λήγουν έως τις 30 Σεπτεμβρίου

  • newsroom


Σκοπός της παράτασης είναι η στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές, η προστασία της δημόσιας υγείας και η αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού

Με νέα εγκύκλιο του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών παρατείνει για τρεις μήνες την ισχύ των αδειών οδήγησης και των Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας:

  • με ημερομηνία λήξης (αναγραφόμενη στο έντυπο) εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιουλίου 2021 έως και την 30ή Σεπτεμβρίου 2021 των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/267, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη δ’ σχετική εγκύκλιο, βρίσκεται εντός του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος.

Παρατείνονται επίσης, οι άδειες άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών

  • με ημερομηνία λήξης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος
  •  των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος, μετά την παράτασή της με την εγκύκλιο Δ30/Α3/51508/26-02-2021 (Κεφάλαιο Δ), βρίσκεται εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.

Σκοπός της παράτασης είναι αφενός η στήριξη των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε διάφορα σημεία της επικράτειας, αφετέρου η προστασία της Δημόσιας Υγείας και η αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης ανανέωσης Π.Ε.Ι. σε οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί ο κάτοχος, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η παρακολούθηση του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης.

Αναφορικά με την έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι., τίθεται η ημερομηνία:

  • λήξης του προηγούμενου Π.Ε.Ι. (παραταθέντος με το σημείο Α1 της παρούσας ή μη), σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης έως έξι (6) μήνες πριν τη λήξη ισχύος του προηγούμενου Π.Ε.Ι.
  • της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης, σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προγράμματος μετά από την ημερομηνία λήξης ισχύος του προηγούμενου Π.Ε.Ι. (παραταθέντος με το σημείο Α1 της παρούσας ή μη).
  • Μη διεκπεραιωμένες αιτήσεις που έχουν υποβληθεί έως την έκδοση της Δ30/Α3/224146/18.8.2021 για την ανανέωση αδειών οδήγησης διεκπεραιώνονται κανονικά μέχρι περάτωσης της διαδικασίας (έκδοση εντύπου).

Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας στις περιπτώσεις αυτές τίθεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012:

  • Η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης πριν τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.
  • Η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης μετά τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης άδειας.

Διαβάστε ακόμη:

Έρχεται μακρύς και δύσκολος ενεργειακός χειμώνας στην Ευρώπη

«Κουρεμένα ενοίκια»: Τέλος χρόνου για διορθώσεις και υποβολή παλαιών δηλώσεων COVID

Στο σφυρί το πρώτο ξενοδοχείο της Αθήνας (pics)