Τη δυνατότητα κατάθεσης αίτησης υποψηφιότητας για μόνιμες θέσεις σε ΟΑΕΔ και υπ. Δικαιοσύνης έχουν από σήμερα Πέμπτη 21 Οκτωβρίου οι ενδιαφερόμενοι.

Συγκεκριμένα, από το πρωί έχει ξεκινήσει η κατάθεση αιτήσεων για την προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 120 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών και Πειραιά (υπουργείο Δικαιοσύνης) και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού – ΟΑΕΔ (υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Η προθεσμία για την υποβολή δικαιολογητικών εκπνέει τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 14:00.

Σημειώνεται ότι για κάποιες θέσεις γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ αφορούν προσωπικό Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και συγκεκριμένα:

  • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας
  • ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού
  • ΔΕ Παιδονόμων
  • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως αυτά αναγράφονται στην προκήρυξη 8Κ/2021, πρέπει να προμηθευτούν παράβολο τριών (3) Ευρώ, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), και να συμπληρώσουν και υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλουν το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παράβολου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

Να σημειωθεί ότι κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του ο υποψήφιος δηλώνει με σειρά προτίμησης τις θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί.

Μοριοδότηση στην προκήρυξη 8Κ/2021 του ΑΣΕΠ

Στις νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ, όπως και στην προκήρυξη 8Κ/2021 για τις μόνιμες προσλήψεις στον ΟΑΕΔ, πλέον ζητείται από τους υποψηφίους να κατέχουν πιστοποιήσεις που να αποδεικνύουν την γνώση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας όσο και την γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Διαβάστε ακόμα:

Λύση στα ναυπηγεία της Ελευσίνας με την είσοδο της ιταλικής Fincantieri

Αριθμοί που ζαλίζουν: Έσπασε το φράγμα των $2,7 τρισ. η αγορά crypto μετά το ράλι του bitcoin

Στο «μυαλό» της Αγγελικής Φράγκου – Οι επόμενες κινήσεις μετά τη δημιουργία της μεγαλύτερης εισηγμένης ναυτιλιακής