Η Global Risk Profile (GRP) δημοσιεύει τον “Δείκτη Παγκόσμιας Διαφθοράς” για το 2023 ο οποίος αξιολογεί τα επίπεδα Διαφθοράς (Corruption) και Οικονομικού Εγκλήματος (White-Collar Crimes) παγκοσμίως.

Η Φινλανδία βρίσκεται ξανά στην πρώτη θέση το 2023, έχοντας βρεθεί ξανά στην κορυφή το 2019 και το 2021. Η περσινή πρωτοπόρος του Δείκτη Παγκόσμιας Διαφθοράς, Νορβηγία, βρίσκεται  φέτος στη δεύτερη θέση, με τη Νέα Ζηλανδία να καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Οι Ευρωπαϊκές χώρες κυριαρχούν στην πρώτη δεκάδα, με την Σουηδία να βρίσκεται στην 4η θέση, την Δανία στην 5η θέση και την Εσθονία στην 6η θέση.

Η Ελλάδα κατατάσσεται ανάμεσα στις χώρες χαμηλού ρίσκου, καταλαμβάνοντας φέτος την 36η θέση ανάμεσα σε 196 χώρες και δικαιοδοσίες. Με μόλις μία θέση απόκλιση σε σχέση με τα αποτελέσματα του 2022, η Ελλάδα παραμένει σταθερή τα τελευταία χρόνια στις επιδόσεις της.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα σημειώνει σχετικά καλές επιδόσεις στη καταπολέμηση του Οικονομικού Εγκλήματος (white-collar crimes), καταλαμβάνοντας την 23η θέση στον σχετικό υπο-δείκτη. Παρ’όλα αυτα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα στα ζητήματα διαφθοράς, επηρεάζουν την συνολική της βαθμολογία. Συγκεκριμένα, στον σχετικό υπο-δείκτη η Ελλάδα κατατάσσεται στη 49η θέση, παρουσιάζοντας υψηλότερο ρίσκο.

Παρά τις ελάχιστες μεταβολές στους βαθμούς αξιολόγησης ρίσκου μεταξύ των αποτελεσμάτων του 2022 και του 2023, η Ευρώπη παραμένει η περιοχή με τον χαμηλότερο δείκτη κινδύνου (29.7). Την κατάταξη συμπληρώνουν η Ωκεανία και η Βόρεια Αμερική (40.1 και 43.8 αντίστοιχα). Η Νότια Αμερική κινείται στον παγκόσμιο μέσο όρο (45.9) ενώ ακολουθεί η ήπειρος της Ασίας με δείκτη σκορ 50.1. Η Αφρική παραμένει και φέτος η γεωγραφική περιοχή με τον υψηλότερο δείκτη κινδύνου (57.9). Αν και ο παγκόσμιος μέσος όρος παρέμεινε αμετάβλητος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Ευρώπη, η Ωκεανία, η Νότια Αμερική και η Ασία είδαν ελαφρά μείωση στην βαθμολογία κινδύνου τους, ενώ η Αφρική είδε μια ελαφρά αύξηση.

Τα φετινά αποτελέσματα αναδεικνύουν το αυξανόμενο χάσμα στο ρίσκο Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος μεταξύ χωρών χαμηλού κινδύνου και χωρών που αντιμετωπίζουν περισσότερες προκλήσεις. Αυτή η αντίθεση γίνεται εμφανέστερη κατά τη σύγκριση των 20 κορυφαίων και των 20 χειρότερων θέσεων. Οι κορυφαίες 20 χώρες με τον χαμηλότερο δείκτη ρίσκου (κυρίως Ευρωπαϊκές) είδαν τη μέση βαθμολογία τους να μειώνεται από 14.3 σε 13.7.

Αντίθετα, οι τελευταίες 20 χώρες με τον υψηλότερο δείκτη ρίσκου (κυρίως ασιατικές και αφρικανικές χώρες) διατήρησαν μια μέση βαθμολογία κινδύνου 75.4. Πέραν της αξιολόγησης της Διαφθοράς, ο Δείκτης Παγκόσμιας Διαφθοράς προχωρά και στην αξιολόγηση των επιμέρους επιδόσεων στο πεδίο του Οικονομικού Εγκλήματος επισημαίνοντας τις προκλήσεις της κάθε χώρας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδόσεις συγκεκριμένων χωρών σε κάθε υπο-δείκτη ξεχωριστά. Συγκεκριμένα το Λουξεμβούργο και το Λιχτενστάιν, παρά την καλή
τους επίδοση στον υπο-δείκτη Διαφθοράς (το Λουξεμβούργο καταλαμβάνει την 8η θέση, ενώ το Λιχτενστάιν βρίσκεται στην 18η θέση), παρουσιάζουν μεσαίο δείκτη ρίσκου στον υπο-δείκτη που αφορά το Οικονομικό Έγκλημα.

Αντιστοίχως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σημειώνουν μια σχετικά καλή επίδοση στο υπο-δείκτη Διαφθοράς (καταλαμβάνοντας την 44η θέση) αλλά παρουσιάζουν πολύ υψηλό δείκτη ρίσκου στον υπο-δείκτη που μετρά το Οικονομικό Έγκλημα (καταλαμβάνοντας την 144η θέση). Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν αξιοσημείωτη πρόοδο, ανακτώντας τη θέση που κατείχαν το 2018. Συγκεκριμένα οι ΗΠΑ βρίσκονται στην 24η θέση, ανεβαίνοντας επτά θέσεις σε σχέση με το 2022 όπου βρέθηκαν στην θέση 31. Αυτή η πρόοδος μπορεί να πιστωθεί
στην 25η θέση που κατέλαβαν στον υπο-δείκτη Διαφθοράς.

Η επίδοση της Κίνας έχει επίσης βελτιωθεί, καθώς φέτος η χώρα σημείωσε την υψηλότερη επίδοσή της στον Δείκτη Παγκόσμιας Διαφθοράς, ανεβαίνοντας από την θέση 117 στην θέση 113. Η πρόοδος της Κίνας οφείλεται κυρίως στην σχετικά καλή κατάταξή της στον υπο-δείκτη Οικονομικού Εγκλήματος (θέση 91), παρά την χαμηλότερη κατάταξή της στον υπο-δείκτη Διαφθοράς (θέση 126). Αντιστρόφως, η Ρωσία, υποχώρησε δύο θέσεις, πέφτοντας από την 125η
στην 127η θέση. Είναι άξιο αναφοράς το γεγονός πως η Ρωσία παρουσιάζει έναν από τα υψηλότερους δείκτες ρίσκου, καταλαμβάνοντας τη 144η θέση στον αντίστοιχο υπο-δείκτη Διαφθοράς.

Οι χώρες με την καλύτερη επίδοση, ανά γεωγραφική περιοχή, είναι ο Καναδάς (Βόρεια Αμερική), η Ουρουγουάη (Νότια Αμερική), η Φινλανδία (Ευρώπη), το Πράσινο Ακρωτήρι (Αφρική), η Σιγκαπούρη (Ασία) και η Νέα Ζηλανδία (Ωκεανία). Οι χώρες που παρουσιάζουν τον υψηλότερο δείκτη ρίσκου στον Δείκτη Παγκόσμιας Διαφθοράς
είναι η Υεμένη, το Νότιο Σουδάν, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η Βόρεια Κορέα και η Συρία.