Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά την 1017η/17.4.2024 συνεδρίασή του αποφάσισε:

  • Την έγκριση του Συμπληρώματος του από 27.3.2024 εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικού Δελτίου της εταιρείας «ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ – ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΑ Α.T.Ε.Ν.Ε.», για τη δημόσια προσφορά νέων κοινών και προνομιούχων μετοχών της, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το Συμπλήρωμα Ενημερωτικού Δελτίου καταρτίζεται λόγω της από 15.04.2024 δημοσίευσης των Ετήσιων Δημοσιευμένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων από την Εταιρεία.
  • Την αναστολή της εξαγοράς μεριδίων κάθε κατηγορίας ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012, την 1η Μαΐου 2024.

Διαβάστε ακόμη 

Πανευρωπαϊκός έλεγχος σε 576 «influencers» για παραπλανητικές πρακτικές- Στο μικροσκόπιο 20 Έλληνες

Goldman Sachs: Πώς αλλάζει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή τις προοπτικές σε οικονομία και αγορές (γραφήματα)

Προσοχή: Απαγορεύεται το κάπνισμα σε απόσταση 5 μέτρων από άλλους

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ