Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Αίτημα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να αποσυρθεί από την αρμόδια επιτροπή και προς το υπουργείο Οικονομικών να μην κάνει δεκτές τις προτάσεις - Υποστηρίζει ότι παραβιάζεται η ανεξαρτησία του φορέα και δημιουργούνται τεράστια προβλήματα

Κορωνίδα των αλλαγών που θα εισαγάγει ο νέος νόμος για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς είναι η δημιουργία δύο ανεξάρτητων οργάνων, ένα για την πρόληψη και ένα για την καταστολή