Εκδόθηκε η απόφαση του υπουργείου Παιδείας για τη λήξη των μαθημάτων σε Γυμνάσια και Λύκεια και τις ημερομηνίες των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων.

Ορίστηκαν οι ημερομηνίες για τη λήξη των μαθημάτων στα Γυμνάσια και στα Λύκεια καθώς και για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις, στην απόφαση που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Επιπλέον, ορίζονται οι όροι απόλυσης των μαθητών.

Τι ισχύει για τα Λύκεια

Η ημερομηνία λήξης των μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια και τα Λύκεια Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) είναι η Παρασκευή 17 Μαΐου 2024. Τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν γίνεται μάθημα. Τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων, ορίζεται από τον Σύλλογο Διδασκόντων το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και ανακοινώνεται στους μαθητές.

Μετά τη λήξη των μαθημάτων, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών και μαθητριών των Γενικών Λυκείων και Λυκείων Ε.Α.Ε. της χώρας:

Οι προαγωγικές εξετάσεις της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2024.

Οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ ́ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. διεξάγονται από τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024 έως τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2024. Η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται έως την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

Προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες, που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου καθώς και για τους μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν τον Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.). Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου 2024.

Υπενθυμίζεται ότι μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Οι έλεγχοι προόδου

Σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών ή στους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι έως την Παρασκευή 17 Μαΐου 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο Protothema.gr