μαθήματα

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία απέρριψε τους ισχυρισμούς περί αντισυνταγματικότητας της κατάργησης από το ωρολόγιο πρόγραμμα του Λυκείου των μαθημάτων επιλογής

Στις καινοτομίες που θα εφαρμοστούν από το σχολικό έτος 2021-2022 εντάσσεται και η καθολική εφαρμογή σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια των εργαστήριων δεξιοτήτων