Ελλάδα

Κοινή Υπουργική Απόφαση: Online και το αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας

  • newsroom


Δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την ηλεκτρονική αίτηση χορήγησης του εγγράφου

Ολοένα και περισσότερες είναι οι υπηρεσίες που πλέον πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά γλιτώνοντας χρόνο και χρήμα τόσο τους πολίτες όσο και το κράτος ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται ένα καίριο πλήγμα στη διαφθορά και στη διαπλοκή.

Η νέα υπηρεσία προς τους πολίτες που πλέον θα πραγματοποιείται στο άμεσο μέλλον και ηλεκτρονικά αφορά στην αίτηση απόκτησης αντίγραφου της Άδειας Κυκλοφορίας κάποιου οχήματος.

Ειδικότερα στη νέα κοινή υπουργική απόφαση 313739/2021 (ΦΕΚ Β’ 5403/22-11-2021), στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περ. β της παρ. 3 του Κεφαλαίου Β’ της υπ’ αρ. ΣΤ/26322/1977 (Β’ 1099) κοινής υπουργικής απόφασης «Περί καθορισμού τύπου, διαστάσεων και περιεχομένου πιστοποιητικών κυριότητος και νέας άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων και δικύκλων, τρικύκλων ιδιωτικής χρήσεως κ.λπ.» προστίθενται τα εξής εδάφια:

«Η αίτηση για χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας μπορεί να υποβάλλεται και σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Για την είσοδο του ενδιαφερόμενου στην ανωτέρω ηλεκτρονική εφαρμογή απαιτείται η προηγούμενη αυθεντικοποίησή του με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαβάστε τη συνέχεια του κειμένου στο newsauto