Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των μετεγγραφών φοιτητών 2023. Έως το τέλος της εβδομάδας – εκτός απροόπτου- αναμένεται να ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας τον πίνακα με τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, μετά τη λήξη της προθεσμίας (16/10) υποβολής των αιτήσεων και την επεξεργασία αυτών, καταρτίζεται ονομαστικός πίνακας ανά Τμήμα των δικαιούχων μετεγγραφής/μετακίνησης κατά φθίνουσα σειρά των οικονομικών και κοινωνικών μορίων που συγκέντρωσαν με βάση το άρθρο 5 της με αριθ. 142413/19.10.2020 (Β΄4617) απόφασης του υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης κυρώνει τον πίνακα υπό την αίρεση του ελέγχου των δικαιολογητικών, που οι δικαιούχοι δεσμεύθηκαν στην αίτησή τους να προσκομίσουν, προκειμένου να ελεγχθούν από την οικεία Γραμματεία του Τμήματος στο οποίο είναι επιθυμητή η μετεγγραφή/μετακίνηση.

Η ανωτέρω απόφαση κύρωσης του πίνακα των δικαιούχων μετεγγραφής/μετακίνησης ανά Τμήμα κοινοποιείται στις Γραμματείες των οικείων Τμημάτων. Οι δικαιούχοι μετεγγραφής/μετακίνησης ενημερώνονται μέσω του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος σχετικά με το αποτέλεσμα της αίτησής τους και καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής όλα τα δικαιολογητικά, τα οποία είχαν δεσμευθεί στην αίτησή τους ότι θα προσκομίσουν.

Οι Γραμματείες των Τμημάτων ενημερώνουν με κάθε πρόσφορο μέσο και εντός ευλόγου χρόνου τον υποψήφιο μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών του, εάν γίνεται δεκτός για εγγραφή στο Τμήμα υποδοχής, ώστε να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του από το Τμήμα προέλευσης και την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Τμήμα υποδοχής.

Ανακριβή δήλωση στοιχείων

Σε περίπτωση ανακριβούς δήλωσης στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση τα οποία συνιστούν προϋπόθεση για τη χορήγηση της μετεγγραφής/μετακίνησης, καθώς και στην περίπτωση μη απόδειξης των μοριοδοτούμενων οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων του άρθρου 5 της με αριθ. 142413/19.10.2020 απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β΄4617) μέσω των υποβληθέντων στη Γραμματεία του Τμήματος δικαιολογητικών, η Γραμματεία του Τμήματος ενημερώνει περί τούτου εγγράφως το συντομότερο δυνατό το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σε αυτήν την περίπτωση η μετεγγραφή πραγματοποιείται αν το σύνολο των μορίων για τα κριτήρια που έχουν επαληθευτεί είναι μεγαλύτερο ή ίσο (λαμβανομένου υπόψη του κριτηρίου των μορίων εισαγωγής σε περίπτωση ισοβαθμίας) του συνόλου των μορίων που συγκέντρωσε ο αιτών που καταλαμβάνει την τελευταία θέση μετεγγραφής.

Οι μετεγγραφόμενοι φοιτητές μπορούν να κάνουν χρήση των διατάξεων του άρθρου 35 του ν.4115/2013 (Α΄ 24) για την αναγνώριση μαθημάτων.

Διαβάστε ακόμη

Μυλωνάς (ΕΤΕ): Σε μέρισμα & buyback η πλεονάζουσα ρευστότητα €7,4 δισ.

Οργανώσεις καταναλωτών καταγγέλουν παραγωγούς πλαστικών μπουκαλιών νερού για «πράσινο ξέπλυμα»

Μητσοτάκης σε Χόγιερ: Ένδειξη για το πού θέλουμε να κινηθούμε το έργο των έξυπνων μετρητών (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ