φοιτητές

Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές στο ίδιο μάθημα, μπορεί να ζητήσει με αίτησή του προς τον πρόεδρο του Τμήματος να αξιολογηθεί από τριμελή επιτροπή