Ελλάδα

Προσλήψεις για Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης: 1.180 θέσεις εργασίας σε Στρατό, Αεροπορία, Ναυτικό

 • newsroom


Πώς κατανέμονται ανά Σώμα και ειδικότητα οι θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ)

Προσλήψεις για συνολικά 1.180 θέσεις εργασίας σε στρατό, ναυτικό και αεροπορία προβλέπουν οι προκηρύξεις του ΓΕΕΘΑ που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα τις προκηρύξεις προβλέπονται:

Προσλήψεις στον Στρατό

Προβλέπονται 779 θέσεις Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) του Στρατού Ξηράς (οπλιτών και εφέδρων) για περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών, για τα Όπλα – Σώματα και τις Ειδικές Δυνάμεις. Η αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Τεχνικό: 20
 • Υγειονομικό: 34
 • Εφοδιασμού Μεταφορών: 35
 • Υλικού Πολέμου: 15
 • Μηχανικό: 35
 • ∆ιαβιβάσεις: 30
 • Αεροπορία Στρατού: 20
 • Πυροβολικό: 95
 • Τεθωρακισμένα: 115
 • Πεζικό: 160
 • Ειδικές ∆υνάμεις: 220

Η μηχανογραφική εφαρμογή υποβολής στοιχείων και δικαιολογητικών είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση εδώ

Προσλήψεις στο Ναυτικό

Το ΓΕΝ προκήρυξε την πλήρωση διακοσίων 200 θέσεων οπλιτών και εφέδρων στο Πολεμικό Ναυτικό (ΠΝ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη αντίστοιχα για βραχεία περίοδο ενός (1) μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για τρία (3) επιπλέον έτη.

Η αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα έχει ως εξής:

 • Τεχνικός Όπλων (Τ/ΟΠΛ): 40
 • Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων (Τ/ΜΗΧ): 30
 • Επιχειρήσεων/Επικοινωνιών (ΕΕ): 35
 • Ηλεκτρολόγος (ΗΛ): 15
 • Αρμενιστής (ΑΡΜ): 35
 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Τ/ΗΝ): 1
 • Εσχαρέας (ΕΣΧ): 10
 • Βοηθός Νοσηλευτικής (Β/ΝΟΣ): 9
 • Διαχειριστής (ΔΙΑΧ): 4
 • Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΙΟΙΚ): 4
 • Τεχνικός Συνεργείων (Τ/ΣΥΝ): 4 Οδηγός Τροχοφόρων Οχημάτων (ΟΔΗΓ): 1
 • Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων (ΗΝ/ΗΥ): 1
 • Τεχνικός Δομικών έργων (Τ/ΔΟΜ): 1
 • Μουσικός (ΜΟΥΣ): 1

Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή την επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνονται στην απόφαση του Αρχηγού ΓΕΝ (εδώ η προκήρυξη) έως την 27 Αυγούστου 2021 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα).

Προσλήψεις στην Αεροπορία

Ανακατάταξη ή επανακατάταξη διακοσίων 201 οπλιτών και εφέδρων στην Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ) για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης εφάπαξ για επιπλέον (3) έτη. Η αριθμητική κατανομή ανά ειδικότητα έχει όπως παρακάτω:

 • Μάγειρας: 30
 • Κουρέας: 10
  Μετεωρολόγος: 16
 • Νοσοκόμος: 15
 • Νοσηλευτής: 10
 • Βοηθός Ιατρικών Επαγγελμάτων: 5
 • Χημικός: 5
 • Βοηθός Ελεγκτή Πτήσεων: 17
 • Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων: 15
 • Οδηγός Οχημάτων: 15
 • Μημαχινός Αεροσκαφών: 7
 • Μηχανικός Οχημάτων: 10
 • Χειριστής Εγκαταστάσεων Καυσίμων: 10
 • Πυροσβέστης: 20
 • Αστυνομικός: 10
 • Αμύνης Αεροδρομίων: 6

 

Διαβάστε ακόμα:

UEFA: Έρχεται πρόταση για ανώτατο όριο μισθοδοσίας και φόρο πολυτελείας

Tesla: Καμία πώληση αυτοκινήτου τον Ιούλιο στην Ελλάδα

Ο άγνωστος μεγιστάνας που αγόρασε πολυτελή loft αξίας $157 εκατ. στο Μανχάταν