Μία από τις πιο συχνές ερωτήσεις οι οποίες τίθενται είναι «τι ισχύει για τη γονική άδεια, τι ορίζεται για την άδεια μητρότητας και την άδεια πατρότητας». Η συγκεκριμένη ερώτηση, μάλιστα, εξειδικεύεται για το Δημόσιο ή, αντίστοιχα, για τον ιδιωτικό τομέα.

Το συγκεκριμένο κείμενο, με τους πρακτικούς οδηγούς, απαντά στις εν λόγω απορίες.

Α) Ως προς τον Πρακτικό οδηγό για τις άδειες σε εργαζόμενες μητέρες:

Οι γυναίκες διαχρονικά υφίστανται κοινωνικές διακρίσεις, φαινόμενο που συναντούν πολύ συχνά και στον εργασιακό τους χώρο. Μία από τις πλέον συνηθισμένες παραβιάσεις των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών αφορούν τη μητρότητα. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι εργαζόμενες μητέρες αγνοούν τα δικαιώματά τους αναφορικά με τις δικαιούμενες άδειες και παροχές μητρότητας. Στο ελληνικό Δίκαιο υπάρχει πληθώρα ρυθμίσεων που επιτρέπουν στην εργαζόμενη μητέρα να συνδυάσει την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Στους κάτωθι πρακτικούς οδηγούς παρουσιάζεται το ισχύον καθεστώς για όλες τις άδειες και τις παροχές που δικαιούται η εργαζόμενη γυναίκα κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Δείτε εδώ τι ισχύει για τις εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα

Δείτε εδώ τι ισχύει για τις εργαζόμενες μητέρες στον δημόσιο τομέα

Β) Ως προς τον Πρακτικό οδηγό για την άδεια πατρότητας:

Η ανάγκη ενίσχυσης του θεσμού της οικογένειας και του ρόλου του πατέρα αναφορικά με τη φροντίδα και ανατροφή των τέκνων, οδήγησε τον νομοθέτη να προβλέψει σειρά ρυθμίσεων ως προς τις άδειες που δικαιούται ο εργαζόμενος πατέρας. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών είναι να ενισχυθεί η συμμετοχή των ανδρών στην ανατροφή των παιδιών τους και η αγορά εργασίας να τους αντιμετωπίζει το ίδιο με τις γυναίκες. Στους κάτωθι πρακτικούς οδηγούς παρουσιάζεται το ισχύον καθεστώς για όλες τις άδειες που δικαιούται ο εργαζόμενος πατέρας κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης.

Δείτε εδώ τι ισχύει για τις άδειες πατρότητας στον ιδιωτικό τομέα

Δείτε εδώ τι ισχύει για τις άδειες πατρότητας στον δημόσιο τομέα

*Η Σουζάνα Κλημεντίδη είναι δικηγόρος, νομικός Σύμβουλος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών – ΕΕΑ