Η εγκατάσταση νέου Μετρητικού-Ρυθμιστικού Σταθμού στην περιοχή της Μεγαλόπολης για τον αγωγό φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Άγιοι Θεόδωροι-ΔΕΗ Μεγαλόπολης αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα μετά από σχετική απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΥΠΕΝ προχώρησε την Παρασκευή σε τροποποίηση της ΑΕΠΟ του project προκειμένου να περιληφθεί ειδική διάταξη για την εγκατάσταση Μετρητικού/Ρυθμιστικού Σταθμού εισόδου πόλεως στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης που περιλαμβάνει την κατασκευή των κτιριακών υποδομών (Κτήριο Ελέγχου Σταθμού Μ/Ρ), την κατασκευή των Μετρητικών/Ρυθμιστικών ρευμάτων του σταθμού, δυναμικότητας 15.000 Nm3/h και πίεσης σχεδιασμού 80barg, με τις βοηθητικές εγκαταστάσεις, καθώς και την κατασκευή μεταλλικού στεγάστρου και τη σύνδεσή του με τον κεντρικό αγωγό στη θέση Περιβόλια.

Περιλαμβάνει επίσης και προσωρινό μετρητικό/ρυθμιστικό σταθμό για την ταχύτερη έναρξη τροφοδότησης της περιοχής με φυσικό αέριο δυναμικότητας 12.000 Nm3/h.

Ο αγωγός φυσικού αερίου υψηλής πίεσης Αγ. Θεόδωροι – Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής ΔΕΗ στην Μεγαλόπολη είναι έργο της περιόδου 2013-15 και ύψους 128,2 εκατ. ευρώ που υλοποιήθηκε από τον όμιλο Άβαξ για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ.

Το έργο περιελάμβανε την επέκταση του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς για την προμήθεια φυσικού αερίου του Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 800 MW της ΔΕΗ και συμπληρωματικά για αστική- εμπορική χρήση στην ευρύτερη περιοχή της Κορίνθου, του Άργους, του Ναυπλίου, της Τρίπολης και της Μεγαλόπολης. Επίσης είχε προβλεφθεί μελλοντική επέκταση του δικτύου προς Πάτρα, Καλαμάτα και Σπάρτη.

Ο αγωγός είναι συνολικού μήκους 158,94 χλμ και χωρίζεται σε τρία τμήματα:

  • Τμήμα I (Αγ. Θεόδωροι – Εξαμίλια)

Μήκος 15,56 χλμ, με διάμετρο 30″, τρεις σταθμοί βαλβιδοστασίων 30″, μία ξεστροπαγίδα, τρεις αναμονές συνδέσεων (2×8″ and 1×30″) με βαλβίδες για μελλοντική χρήση

  • Τμήμα II (Εξαμίλια – Τριπόταμος)

Μήκος 135,99 χλμ, με διάμετρο 24″, έξι σταθμοί βαλβιδοστασίων, μία ξεστροπαγίδα 24″, πέντε αναμονές (1×6″, 2×8″, 1×10″, 1×24″) με βαλβίδες για μελλοντική χρήση

  • Τμήμα III (Τριπόταμος – Μεγαλόπολη):

Μήκος 7,39 χλμ, με διάμετρο 24″ , μία ξεστροπαγίδα 24″ στο Σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, μία αναμονή 24″ με βαλβίδα για τοποθέτηση του Μετρητικού Σταθμού στο Σταθμό.

Όλα τα τμήματα έχουν πίεση σχεδιασμού 80 barg, HDPE διαμέτρου 40 mm κατά μήκος του αγωγού με ενσωματωμένο το καλώδιο οπτικής ίνας κ.α.