αγωγός

Αύριο η τελετή υπογραφής του αγωγού - Ποια τα οφέλη του για τη χώρα και ποια τα τεχνικά χαρακτηριστικά του - Η σημασία του προσυμφωνου ΔΕΠΑ-Energa - Μήνυμα στήριξης από την Ιταλία