Την έγκριση του ΥΠΕΝ εξασφάλισε η κοινοπραξία “ΟΜΕΚ Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε. – AECOM Ltd Ανεξάρτητος Μηχανικός” ώστε να αναλάβει το ρόλο ως Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης Κόστους στο έργο «Σταθμός Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας Αμφιλοχίας».

Ειδικότερα, κατόπιν των αναγκαίων κινήσεων από την πλευρά των δύο εταίρων, εκδόθηκε την περασμένη Παρασκευή 11 Νοεμβρίου η απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του ΥΠΕΝ σχετικά με την έγκριση Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης Κόστους του έργου, κάτι που αποτελεί καθοριστικό βήμα για την εξέλιξή του.

Υπενθυμίζεται ότι mega project της Αντλησιοταμίευσης Αμφιλοχίας έχει εισέλθει πλέον σε φάση υλοποίησης από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Μετά από πολυετή καθυστέρηση, -χωρίς καμία ευθύνη της εταιρείας-, φέτος δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ώστε να ξεμπλοκάρει το έργο. Στο πλαίσιο αυτό με την απόφαση του ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκα τον περασμένο Ιούνιο, έγινε ο καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και των διαδικασιών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στον Σταθμό Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η υπουργική απόφαση, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι:

– Η ετήσια λειτουργική ενίσχυση του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας λαμβάνει χώρα στη βάση καθορισμού ετήσιου ποσού ενίσχυσης (Απαιτούμενο (Ετήσιο) Πρόσθετο Έσοδο Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας) μέσω της Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας. Η Μεθοδολογία Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού του Επιτρεπόμενου (Ετήσιου) Εσόδου ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας και του Απαιτούμενου (Ετήσιου) Πρόσθετου Εσόδου Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας του κατόχου του ΣΑΗΕ, για τον υπολογισμό των σχετικών ετήσιων ποσών ενίσχυσης του Σταθμού.

-Αρμόδια για την κατάρτιση και εφαρμογή της Μεθοδολογίας Ετήσιας Ενίσχυσης ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας είναι η ΡΑΕ.

-Η πιστοποίηση του κόστους κατασκευής του ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, καθώς και του εύλογου μέγιστου λειτουργικού κόστους του σταθμού, γίνεται με τη συνδρομή Ανεξάρτητου Μηχανικού Πιστοποίησης Κόστους.

Στην απόφαση ορίζεται ειδικότερα ότι ένα τουλάχιστον μήνα πριν από την έναρξη κατασκευής ο Κάτοχος του ΣΗΑΕ Αμφιλοχίας υποβάλει υπόμνημα στον Υπουργό ΠΕΝ, στο οποίο περιλαμβάνεται αναλυτικός προϋπολογισμός του κόστους κατασκευής του σταθμού, καθώς και χρονοδιάγραμμα κατασκευής με επαρκή αριθμό χρονικών ορόσημων μέχρι τη θέση του σταθμού σε εμπορική λειτουργία.

Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός Πιστοποίησης Κόστους ΣΑΗΕ Αμφιλοχίας, στη βάση της έκθεσης αυτής, υποβάλει στον Υπουργό ΠΕΝ εντός προθεσμίας που τού τάσσεται, σχετική έκθεση πιστοποίησης. Ο Υπουργός ΠΕΝ, εντός μηνός από την υποβολή του υπομνήματος εγκρίνει, ως έχει ή επιφέροντας τροποποιήσεις, τον προϋπολογισμό και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου. Σε επιμέρους συνιστώσες του προϋπολογισμού ή και του χρονοδιαγράμματος κατασκευής μπορεί να προβλέπονται όρια ανοχής.

Το έργο «Σύστημα Αντλησίοταμιευσης στην Αμφιλοχία» αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση σε έργο αποθήκευσης στην Ελλάδα, ύψους άνω των 550 εκατ. ευρώ.

Με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση), περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο με όγκους περίπου 5 hm3και 2 hm3 αντίστοιχα) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ.

Σκοπός του έργου είναι η αποθήκευση ενέργειας με στόχο την υποστήριξη της μέγιστης δυνατής διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών στο μείγμα της ενεργειακής παραγωγής. Στο πλαίσιο αυτό υπολογίζεται ότι η ετήσια παραγωγή ενέργειας θα ανέρχεται σε 816 GWh.

Διαβάστε ακόμη:

Όλο το γκάλοπ του Μαξίμου, οι δεύτερες σκέψεις για την Παγκρήτια και τα στοιχήματα για την NN 

farmAIr: Από το Μαρούσι, στη Silicon Valley – Η ελληνική start up που πρωτοπορεί

Παράθυρο για κούρεμα των «παράλογων» αυξήσεων στις αντικειμενικές αξίες