Ενέργεια & Περιβάλλον

Cetracore – JetOil: Αυξημένος τζίρος αλλά και άνοδος των ζημιών

  • Σταύρος Γριμάνης


Η εταιρεία τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την «αλλαγή σελίδας» κατέγραψε βελτιωμένες επιδόσεις το 2020,ωστόσο παραμένει σε ζημιογόνα τροχιά-Οι νέες μετοχικές ανακατατάξεις

Αυξημένο τζίρο και όγκους πωλήσεων κατέγραψε κατά το δύσκολο 2020 η Cetracore JetOil, παραμένοντας ωστόσο σε ζημιογόνα τροχιά.

Τα οικονομικά αποτελέσματα για την περσινή χρήση αναδεικνύουν μια μικτή εικόνα καθώς αφενός η εταιρεία δείχνει να «επιστρέφει» στην εγχώρια αγορά, έστω και με δειλά βήματα. Αφετέρου, όμως, παρουσιάζει αρνητικά ίδια κεφάλαια και οι συσσωρευμένες ζημιές φτάνουν τα 30,64 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έκανε το 2020 πωλήσεις ύψους 366.469.777 ευρώ έναντι 332.758.910 ευρώ και σε επίπεδο όγκων 427.321 μετρικούς τόνους καυσίμων έναντι 344.854 μετρικών τόνων το 2019 (+23,9%).

Τα καθαρά αποτελέσματα, ωστόσο, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 16.658.582 ευρώ, έναντι ζημιών 10.049.356 καταγράφοντας αύξηση κατά 65,8%.

Όσον αφορά το μίγμα των πωλήσεων, τα 250.301.910 ευρώ προέρχονται από το πετρέλαιο (έναντι 258.986.593 ευρώ το 2019), ενώ τα 116.160.582 ευρώ από αμόλυβδη βενζίνη έναντι 73.770.112 ευρώ το 2019, καταγράφοντας αύξηση 57,5%.

Ακόμη, πωλήσεις ύψους 337.301.088 ευρώ αφορούσαν την εγχώρια αγορά, 27.435.867 ευρώ εξαγωγές σε τρίτες χώρες και 1.732.822 ευρώ εξαγωγές σε χώρες εντός Ε.Ε.

Κατά τη διάρκεια της περσινής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων της εταιρείας, ενώ φέτος εξελίξεις υπήρξαν και σε επίπεδο μετοχικού κεφαλαίου. Έτσι, με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 30 Ιουνίου 2021 το μετοχικό κεφάλαιο μειώθηκε κατά το ποσό των 13.982.843,20 ευρώ, με τη μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από 100 ευρώ εκάστη σε 51,32 ευρώ εκάστη. Περαιτέρω, με απόφασή της τακτικής Γενικής Συνέλευσης στις 29 Οκτωβρίου 2021 το μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε κατά το ποσό των 3.148.635,96 ευρώ με την έκδοση 61.353 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, και μειώθηκε κατά το ποσό των 16.387.348,44 ευρώ με την ακύρωση 319.317 μετοχών. Έτσι, σήμερα, το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται στο ποσό των 1.502.444,32 ευρώ, διαιρούμενο σε 29.276 μετοχές ονομαστικής αξίας 51,32 ευρώ η κάθε μία.

Τέσσερα χρόνια από την «αλλαγή σελίδας»

Η εταιρεία έχει εισέλθει στον τέταρτο χρόνο από την «αλλαγή σελίδας», καθώς την άνοιξη του 2017 πέρασε από την οικογένεια Μαμιδάκη στα χέρια της ρωσικών συμφερόντων αυστριακής Cetracore Energy.

Η Cetracore, σύμφωνα με τη συμφωνία διάσωσης, θα κατέβαλε περί τα 105 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ήδη δώσει πάνω από 1,4 εκατ. ευρώ για την ενδιάμεση χρηματοδότηση.

Το business plan που είχε συντάξει η PwC προέβλεπε πωλήσεις 488 εκατ. ευρώ κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, οι οποίες θα διπλασιάζονταν σχεδόν (στα 854 εκατ.) στον τρίτο χρόνο, με το τζίρο (λιανικής-χονδρικής) της εγχώριας αγοράς να φτάνει το 79% αρχικά και να αποκλιμακώνεται, όσο θα αυξάνονται οι εξαγωγές. Βασικός τραπεζικός χρηματοδότης στο όλο εγχείρημα ήταν η Credit Bank of Moscow.

Στις 2 Μαρτίου 2018, η εταιρεία σύναψε δανειακή σύμβαση με την τράπεζα ποσού 80 εκατ. ευρώ μακροπρόθεσμης διάρκειας με λήξη τον Μάρτιο του 2028. Επιπρόσθετα, στις 6 Απριλίου 2018, σύναψε σύμβαση βραχυπρόθεσμου δανεισμού (με ανανεώσιμο πιστωτικό όριο που ισχύει για 3 χρόνια) ποσού 27εκατ. και στις 16 Ιουλίου 2020 υπέγραψε ομολογιακό δάνειο ύψους 97 εκατ. ευρώ με την ίδια τράπεζα, που είναι εξασφαλισμένο με υποθήκη ποσού 103,75 εκατ. επί των εγκαταστάσεων στο Καλοχώρι και στη Μενεμένη.

Οι νέες μετοχικές ανακατατάξεις

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 εκλέχθηκε νέο Δ.Σ. στο οποίο συμμετείχαν πρόσωπα που συνδέονται με την Mercantile & Maritime Group.

Πρόκειται για όμιλο συμφερόντων του Πακιστανού trader Murtaza Lakhani με έδρα τη Σιγκαπούρη (και γραφεία σε Λονδίνο, Κύπρο, Μονακό, Μιανμάρ, Ιράκ, Ρωσία και Τουρκία) που δραστηριοποιείται ως market operator, στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο με παρουσία σε Μ. Ανατολή, Ασία και Ευρώπη.

Μετά από πρόσφατο «ανασχηματισμό» επικεφαλής της Cetracore-JetOil τοποθετήθηκε ο Χρήστος Καρνέζης, έμπειρο στέλεχος της ενεργειακής αγοράς και Commercial &Trade Manager στο Mercantile & Maritime Group.

Οι εξελίξεις σε επίπεδο μετοχικών ανακατατάξεων, όπως αυτές αρχικά διαφαίνονταν από τις αλλαγές στη διοίκηση, επιβεβαιώνονται μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις για το 2020, όπου αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «μέχρι τις 26 Μαΐου 2020 ο τελικός μέτοχος ήταν η εταιρεία Altus Capital Europe Sarl. Από τις 26 Μαΐου (και μετά) ο τελικός μέτοχος είναι η εταιρεία IMMS Pte Ltd, με έδρα τη Σιγκαπούρη». Πρόκειται για το σχήμα της Mercantile & Maritime Group, το οποίο (ως κύριος μέτοχος) όπως σημειώνεται θα υποστηρίξει οικονομικά της εταιρεία άμεσα ή έμμεσα σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για τους επόμενους 12 μήνες (μέχρι το Μάιο του 2022).