Σε αναπτυξιακή τροχιά και με ενισχυμένο το αποτύπωμά της σε όλα τα μέτωπα εμφανίζεται η Damco Energy, βασικός επιχειρησιακός βραχίονας του Ομίλου Κοπελούζου στον τομέα της ενέργειας.

Με βάση τα τελευταία οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2021, η εταιρεία πέτυχε αυξημένο κύκλο εργασιών, στα 6,2 εκατ. ευρώ, έναντι 5,3 εκατ. ευρώ του 2020, ενώ τα ίδια κεφάλαια κατά την 31/12/2021 ανέρχονταν σε 50,17 εκατ. ευρώ, έναντι 41,5 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η Damco Energy, με επικεφαλής τον Χρήστο Κοπελούζο, κατέχει ηγετικό ρόλο στην κατασκευή ενεργειακών έργων (με πάνω από 500 MW εγκατεστημένης ισχύος) και στις πωλήσεις, εγκαταστάσεις και ενοικιάσεις ηλεκτροπαραγωγών ζευγών. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη εξασφαλίσει σχετικά συμβόλαια με την ΔΕΗ στον τομέα της συντήρησης Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ), με κινητήρες είτε εσωτερικής καύσεως είτε αεροστροβίλους.

 Η εταιρεία κατέχει επίσης σημαντική θέση στον τομέα της ενοικίασης Η/Ζ για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών κατά τις θερινές περιόδους σε διάφορα νησιά. 

Η Damco Energy διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή έργων ΑΠΕ, με έμφαση τα αιολικά καθώς και στην κατασκευή υποσταθμών και ενός συγκροτήματος σταθμών αντιστάθμισης άεργου ισχύος. 

Στα πλαίσια αυτά έχει αναλάβει το έργο της Σαντορίνης αξίας περίπου 12,9 εκατ. ευρώ το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2023. Επίσης, η εταιρεία έχει αναλάβει για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ την προμήθεια, κατασκευή και τοποθέτηση δύο βραχιόνων LNG στο πλαίσιο της αναβάθμισης του σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, αξίας  2,95 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Damco έχει προχωρήσει στην αγορά μεριδίου 10% του μετοχικού κεφαλαίου της πολυεθνικής κοινοπραξίας Senfluga η οποία κατέχει το 66% του ΔΕΣΦΑ

Η νέα μονάδα της Αλεξανδρούπολης 

Επίσης η εταιρεία στα πλαίσια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων της προχώρησε στη συμμετοχή ποσοστού 100% στην «Ηλεκτροπαραγωγή Αλεξανδρούπολης Α.Ε.», η οποία έχει στην κατοχή της άδεια από την ΡΑΕ για την κατασκευή σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ισχύος άνω των 840MWh.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία, -με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Χρήστο Κοπελούζο-, συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2021 με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ  κατόπιν απόφασης της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/08/2022 δρομολογήθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου 1 εκατ. ευρώ, μετρητοίς, δι’ εκδόσεως 10.000 μετοχών, ονομαστικής αξίας 100 η κάθε μία. Η σχετική καταβολή για την ΑΜΚ πιστοποιήθηκε ήδη από τις 2 Σεπτεμβρίου. 

Η μονάδα θα εγκατασταθεί στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης και θα αποτελείται από έναν αεριοστρόβιλο τελευταίας τεχνολογίας και έναν ατμοστρόβιλο σε κοινό άξονα με μια γεννήτρια. Η σύνδεση της με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας θα γίνει στο ΚΥΤ Νέας Σάντας, τερματικό σημείο και της διασυνδετήριας γραμμής 400 kV Maritza East – Νέα Σάντα.

Το έργο έχει λάβει την Απόφαση ‘Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), ενώ οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξεκινήσουν στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 και να ολοκληρωθούν στο τρίτο τρίμηνο 2024.

Η Damco Energy έχει υπογράψει από τον Οκτώβριο του 2021 τις συμβάσεις για την υλοποίηση της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο στην Αλεξανδρούπολη. Συγκεκριμένα υπεγράφησαν οι συμβάσεις μεταξύ της εταιρείας και της General Electric, για την προμήθεια και την μακροχρόνια συντήρηση του κύριου εξοπλισμού για την Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 840 MW.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο του 2021 η Damco συνήψε συμφωνία συνεργασίας με την Εταιρεία Μονάδων Ηλεκτροπαραγωγής της Βόρειας Μακεδονίας «AD ESM» σχετικά με τη συμμετοχή της με ποσοστό 25% στο εν λόγω project. 

Σημειώνεται ότι σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα έργα του ομίλου Κοπελούζου, όπως τα δύο FSRU, η μονάδα θα καταστήσει ενεργειακό κόμβο την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, γεγονός που αναμένεται ότι θα προσελκύσει περαιτέρω επενδύσεις.

Στο μεταξύ, με βάση πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας στα μέσα του μήνα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι συζητήσεις μεταξύ των ΔΕΗ, ΔΕΠΑ και ομίλου Κοπελούζου για την προοπτική συμμαχίας όσον αφορά τη νέα ηλεκτροπαραγωγική μονάδα, η οποία θα είναι συμβατή και με το υδρογόνο.

Επισημαίνεται ότι δεδομένης και της στρατηγικής θέσης της αφενός θα μπορεί να έχει και εξαγωγικό προσανατολισμό, καλύπτοντας ανάγκες γειτονικών χωρών, αφετέρου θα έχει πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας με LNG μέσω του FSRU Αλεξανδρούπολης, το οποίο μέχρι τότε θα έχει τεθεί σε λειτουργία. 

Οι άλλες δραστηριότητες 

Η Damco Energy συνεχίζει και το 2022 την συμμετοχή της στην προμήθεια λιγνίτη με αξία περίπου 517.000 ευρώ ετησίως. Η τρέχουσα σύμβαση αναμένεται να εξαντληθεί προς το τέλος του έτους, οπότε και αναμένεται η υπογραφή νέας σύμβασης με την εταιρεία για τον λιγνιτικό σταθμό της ΔΕΗ στην Μελίτη («Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.»), ετήσιας διάρκειας.

Ακόμη, η εταιρεία διαθέτει και ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο ακινήτων το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ακίνητα σε Μελίσσια και Κυψέλη, αγροτεμάχιο εκτάσεως 5.500 τ.μ. στη Μύκονο, στη θέση Κανάλια, εξοχικές κατοικίες στη Μύκονο και στη Νάξο, αγροτεμάχια στη Νάξο και Μαρμάρι Εύβοιας κ.α. 

Στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Damco επισημαίνεται ότι «δεδομένης της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας και των συνθηκών που προκύπτουν από την αγνώστου διάρκειας σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας καθώς και της διεθνούς ανταπόκρισης σε αυτήν, η διοίκηση αξιολογεί διαρκώς όλες τις εξελίξεις προκειμένου να λάβει έγκαιρα μέτρα για να μειώσει τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στην εταιρεία». 

Διαβάστε ακόμα:

Γιώργος Γλου: Ξανά στο σφυρί και με «σκόντο» η βίλα στην Καστέλα

Αναστέλλεται η εισαγωγή της Allwyn στο Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης

ΔΕΗ: Γιατί η Επιχείρηση τραβά χειρόφρενο στον λιγνίτη