Ενέργεια

ΔΕΔΔΗΕ: Εργολαβία «μαμούθ» €3 δισ. για έργα δικτύου, smart meters και αποψιλώσεις

  • Σταύρος Γριμάνης


Με 37 «πακέτα» για 63 περιοχές σε όλη την Ελλάδα-Περιλαμβάνονται οι υπογειοποιήσεις και όσα εντάχθηκαν στο Ταμείο Ανάκαμψης- Μέχρι 9 Ιουνίου η κατάθεση προσφορών

Το μεγαλύτερο σε αξία «πακέτο» εργολαβιών μέχρι τώρα, έβγαλε σε διαγωνισμό ο ΔΕΔΔΗΕ, με το ύψος του να φτάνει τα 3 δις ευρώ (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ). Κάτι που από μόνο του ανεβάζει στα ύψη και τον «πήχη» του ανταγωνισμού που θα λάβει χώρα για τη διεκδίκησή τους.

Το εν λόγω «πακέτο» αναλύεται σε 37 εργολαβίες που περιλαμβάνουν σχεδόν…τα πάντα. Και σε πρώτη προτεραιότητα τα απαραίτητα έργα, όπως η υπογειοποίηση δικτύων και η γενικότερη αναβάθμιση και «θωράκισή» τους,  η αναγκαιότητα των οποίων αναδείχθηκε κατά την πρόσφατη περιπέτεια με τις πολυήμερες διακοπές ρεύματος λόγω της κακοκαιρίας «Μήδεια». Τα έργα, που αφορούν όλες τις διοικητικές περιφέρειες του ΔΕΔΔΗΕ, περιλαμβάνουν και όσα (αυτής της κατηγορίας) έχουν ενταχθεί στη λίστα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ειδικότερα, πρόκειται για το διαγωνισμό με τον κωδικό ΔΔ-210, ανοικτής διαδικασίας και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάδειξη αναδόχων σε 37 εργολαβίες κατασκευής και συντήρησης δικτύων Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, -που αποτελεί και το ανώτατο όριο προσφοράς-, φτάνει τα 2,4 δισ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και η χρονική διάρκεια ισχύος των συμβάσεων ορίζεται σε 48 μήνες.

Ο προϋπολογισμός αναλύεται σε 1,6 δισ ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για το κυρίως έργο, δηλαδή συνολικά τις 37 εργολαβίες και 800 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για τα δικαιώματα προαίρεσης που αφορά:

  • την χρονική διάρκεια (δικαίωμα παράτασης) της (κάθε) σύμβασης η οποία δύναται να παραταθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ κατόπιν έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης του αναδόχου και για χρονικό διάστημα, κατ’ ανώτατο όριο ενάμιση έτους για κάθε μία από τις εργολαβίες.
  • τις εργασίες της σύμβασης, όπου προβλέπεται μονομερές δικαίωμα του ΔΕΔΔΗΕ για επαύξηση του υλικού αντικειμένου, με όμοιες ή σχετικές, αλλά πάντως προκαθορισμένες εργασίες, των συμβάσεων, έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης του κυρίως έργου (συνολικά για τις 37 εργολαβίες), ήτοι αξίας συνολικά έως 800 εκατ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο. Σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβανομένου και του απαιτούμενου προϋπολογισμού σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης για την (επί ενάμιση έτος) χρονική παράταση για κάθε μία από τις εργολαβίες.

Τι περιλαμβάνει το «πακέτο» των έργων

Τα έργα χρηματοδοτούνται από τους προϋπολογισμούς Ανάπτυξης και Συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έτσι, περιλαμβάνονται εκτός των άλλων και τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και ειδικότερα:

  • Η αντικατάσταση των αναλογικών μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας Χαμηλής Τάσης με smart meters («έξυπνους μετρητές»
  • Η αναβάθμιση του εναέριου δικτύου ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές
  • Οι αναβαθμίσεις του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος,

Επίσης, περιλαμβάνονται έργα ανάπτυξης, κατόπιν αιτημάτων εξωτερικών και εσωτερικών πελατών, όπως ηλεκτροδοτήσεις καταναλωτών και παραγωγών, παραλλαγές, αισθητικές αναβαθμίσεις και ενισχύσεις δικτύου.

Επιπλέον, θα εκτελεστούν έργα  εντοπισμένης και προληπτικής συντήρησης, επισκευής βλαβών δικτύου, επισκευών ζημιών από τρίτους, ανακαινίσεων δικτύου, αποκαταστάσεων λόγω κλοπής, κλαδεμάτων- αποψιλώσεων, συντήρησης ξύλινων στύλων, και διακοπών επανασυνδέσεων παροχών.

Συνοπτικά το αντικείμενο των συμβάσεων είναι το εξής:

Α) κατά κύριο λόγο, η κατασκευή, αφαίρεση ή ανακατασκευή εναέριων και υπόγειων γραμμών Μέσης και Χαμηλής Τάσης και εναέριων υποσταθμών Διανομής,

Β) η κατασκευή, αφαίρεση, ανακατασκευή, τροποποίηση ή βελτίωση Παροχών Χαμηλής και Μέσης Τάσης και αποκοπών –επαναφορών,

Γ) το κλάδεμα ή η κοπή δέντρων και αποψίλωση, καθώς και η επιθεώρηση και συντήρηση ξύλινων στύλων

Ο προϋπολογισμός των έργων ανά διοικητική περιφέρεια

Οι 37 εργολαβίες αφορούν και τις πέντε διοικητικές Περιφέρειες του ΔΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης, την Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου, την Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας, και την Περιφέρεια Νησιών.

Κατά περιοχή τα έργα που θα εκτελεστούν έχουν αρχικό προϋπολογισμό στον οποίο προστίθεται και 50% της προαίρεσης. Έτσι, στην Περιφέρεια Αττικής τα έργα είναι:

Δίκτυα περιοχής Αθήνας 65 εκατ. ευρώ (+32,5 εκατ.)

Δίκτυα περιοχής Πειραιά 52 εκατ. ευρώ (+26 εκατ.)

Δίκτυα περιοχής Καλλιθέας 64 εκατ. ευρώ (+32 εκατ.)

Δίκτυα περιοχής Μεσογείων 45 εκατ. ευρώ (+22,5 εκατ.)

Δίκτυα Άνδρου και Τήνου 15 εκατ. ευρώ (+7,5 εκατ.)

Δίκτυα περιοχών Περιστερίου-Ελευσίνας 65 εκατ. ευρώ (+32,5 εκατ.)

Δίκτυα περιοχής Φιλοθέης-Κηφισιάς 75 εκατ. ευρώ (+37,5 εκατ.)

Δίκτυα ΔΠΑ/ΤΚΣΔ  40 εκατ. ευρώ (+20 εκατ.)

Το σύνολο για την Περιφέρεια Αττικής φτάνει τα 421 εκατ. ευρώ (+210,5 εκατ. με το δικαίωμα προαίρεσης.

Αντίστοιχα, για την Περιφέρεια Μακεδονίας-Θράκης το σύνολο των έργων φτάνει τα 357 εκατ. ευρώ ( + 178,5 εκατ.), για την Περιφέρεια Πελοποννήσου-Ηπείρου φτάνει τα 347 εκατ. ευρώ (+173,5 εκατ.), για την Περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας φτάνει τα 217 εκατ. ευρώ (+108,5 εκατ.) και για την Περιφέρεια Νησιών τα 258 εκατ. ευρώ (+129 εκατ.).

Ακόμη, είναι χαρακτηριστικό ότι ο προϋπολογισμός των έργων για τα δίκτυα Φιλοθέης-Κηφισιάς που επλήγησαν κατά τη «Μήδεια» και έχει εξαγγελθεί η υπογειοποίησή τους είναι ο υψηλότερος από κάθε άλλη περιοχή (75 εκατ. ευρώ και 37,5 εκατ., συνολικά διαμορφώνεται σε 112,5 εκατ. ευρώ).

Ποια είναι τα κριτήρια για τους μνηστήρες

Σύμφωνα με τη διακήρυξη οι οικονομικοί φορείς που μπορούν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή και κοινοπραξίες εγκατεστημένα σε: α) ένα κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή β) σε κράτος – μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ του ΠΟΕ. δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις και έχουν συνάψει διμερή ή πολυμερή συμφωνία με την Ένωση.

Ο ανάδοχος προβλέπεται ότι θα καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης, που αντιστοιχεί στο 5% του συμβατικού τιμήματος, ενώ ο μέγιστος αριθμός τμημάτων που μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα είναι15.

Όσον αφορά τα βασικά κριτήρια  (Επαγγελματική Ικανότητα, Τεχνική Ικανότητα και Χρηματοοικονομική Ικανότητα) η συμμετέχουσα εταιρεία πρέπει να διαθέτει κύκλο εργασιών, κατ’ ελάχιστο 15 εκατ. ευρώ συνολικά, κατά την τελευταία τριετία και να έχει, σε τουλάχιστον δύο από τα προαναφερόμενα έτη, θετικό ΕBITDA.

Επίσης, πρέπει να έχει κατασκευάσει ή συντηρήσει επιτυχώς, έργα δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας Διαχειριστών Δικτύων Διανομής ή Μεταφοράς ή ιδιωτικά δίκτυα σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που δεν βρίσκονται σε στεγασμένο ή περιφραγμένο χώρο, Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσης ύψους συμβατικού τιμήματος, ίσου με το 30% του προϋπολογισμού της υπηρεσίας, της εργολαβίας, για την οποία υποβάλει προσφορά, κατά την τελευταία δεκαετία. Εναλλακτικά μπορεί να έχει τέτοια εμπειρία ύψους 6 εκατ. ευρώ κατά την τελευταία διετία. Στην περίπτωση χρήσης εμπειρίας Υψηλής Τάσης αυτή θα λαμβάνεται υπόψη, σε ποσοστό έως 60% κατ’ ανώτατο όριο, επί της απαιτούμενης εμπειρίας της εργολαβίας για την οποία υποβάλει προσφορά.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα, μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE».

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Τετάρτη 9 Ιουνίου και ώρα 15.00  (καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφοράς). Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών.

Απόρρητο Απόρρητο