ηλεκτρική ενέργεια

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας τόνισε πως το 37% των πόρων από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα διοχετευθεί σε «πράσινες» δράσεις, στις οποίες περιλαμβάνεται το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ»

Η WATT+VOLT στρέφεται στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει στο ανθρώπινο δυναμικό της με απτό παράδειγμα τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα που βρίσκεται σε λειτουργία ήδη από τον Φεβρουάριο του 2021

Απόρρητο Απόρρητο