ηλεκτρική ενέργεια

Τα μέτρα αφορούν τον μηχανισμό ευελιξίας και το σύστημα διακοπής και αξιολογήθηκαν από την Κομισιόν βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια

Η ΕΤΕπ θα χορηγήσει ένα 8ετές δάνειο ύψους 125 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της κατασκευής και της σύνδεσης της νέας μονάδας, κόστους 322 εκατ. ευρώ, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας

Επί του παρόντος η διαθεσιμότητα παροχής ενέργειας από την ξηρά είναι περιορισμένη γεωγραφικά, στις ανατολικές και δυτικές ακτές της Βόρειας Αμερικής, στο λιμάνι του Kristiansand (Νορβηγία), στο λιμάνι του Αμβούργου (Γερμανία) και στο λιμάνι της Σαγκάης

Απόρρητο Απόρρητο