Ανταποκρινόμενη πλήρως στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας, που πυροδότησαν οι πρωτόγνωρες προκλήσεις των τελευταίων χρόνων, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η εγγυήτρια δύναμη της ενεργειακής επάρκειας και ασφάλειας της χώρας, επεκτείνει τις δραστηριότητές της, επενδύοντας δυναμικά στην αναπτυξιακή της πορεία.

Ο μετασχηματισμός της ΔΕΠΑ Εμπορίας από μια παραδοσιακή εταιρεία ενέργειας σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση, με υψηλή καθετοποίηση, σηματοδοτείται από στρατηγικές επενδύσεις σε όλα τα επίπεδα με όραμα ένα πιο «πράσινο» και βιώσιμο μέλλον.

Πέρα από την προμήθεια φυσικού αερίου, της οποίας αποτέλεσε εταιρεία-συνώνυμο από το ξεκίνημά της, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έχει διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, την ηλεκτροπαραγωγή, καθώς και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) επενδύοντας σε νέα εργαλεία και μεθόδους που εξασφαλίζουν επαρκή τροφοδοσία και «οδηγούν» το μέλλον.

Διεθνή projects και εξωστρέφεια για την ενίσχυση της ενεργειακής επάρκειας

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ενισχύει τη συμμετοχή της σε διεθνή έργα και την επιχειρησιακή της εξωστρέφεια επιδιώκοντας να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην αναγκαία διαφοροποίηση των πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, η οποία έχει ανέλθει σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα μετά την πολεμική σύγκρουση στην Ουκρανία. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνει την απρόσκοπτη τροφοδοσία όχι μόνο της χώρας, αλλά και γενικότερα της ΝΑ Ευρώπης.

Συνδυάζοντας μακροχρόνια συμβόλαια προμήθειας, αλλά και την παροχή φορτίων LNG στην αγορά spot βάσει των αναγκών, η ΔΕΠΑ Εμπορίας διαθέτει ένα ανταγωνιστικό χαρτοφυλάκιο εμπορίας φυσικού αερίου, ενώ παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για τη διεύρυνση και εμβάθυνση της συγκεκριμένης αγοράς.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντική είναι η αύξηση του μεριδίου της στον ανεφοδιασμό βυτίων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μέσω της υπηρεσίας φόρτωσης φορτηγών πλοίων (truck loading), καθώς και η υλοποίηση έργων αιχμής, όπως το small-scale δίκτυο LNG, το οποίο επιτρέπει την τροφοδοσία βιομηχανικών πελατών και πρατηρίων ανεφοδιασμού βαρέων οχημάτων και θέτει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου τροφοδοσίας με LNG στη χώρα.

Στηρίζοντας διεθνή έργα, όπως τους αγωγούς TAP, IGB, Poseidon, EastMed, και την πλωτή Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) στην Αλεξανδρούπολη, η ΔΕΠΑ Εμπορίας θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μέσω της μεταφοράς φυσικού αερίου στη ΝΑ Ευρώπη. Τα έργα αυτά, τα οποία είναι σχεδιασμένα για να προσαρμοστούν στη μετάβαση σε «καθαρές» μορφές ενέργειας, όπως το υδρογόνο και το βιομεθάνιο, αποδεικνύουν την προνοητικότητα και το όραμα της εταιρείας για ένα πιο «πράσινο» μέλλον.

Επιπλέον, μέσω της παρουσίας της στην εγχώρια αγορά, αλλά και σε όλες τις βασικές περιφερειακές αγορές φυσικού αερίου, η εταιρεία εδραιώνει το ρόλο της Ελλάδας ως κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου και ενίσχυσης του ενεργειακού εφοδιασμού στα Βαλκάνια, ενώ συμμετέχει στα πλέον βασικά χρηματιστήρια της περιοχής, όπως το GME της Ιταλίας, το CEEGEX της Ουγγαρίας και το Balkan Gas Hub της Βουλγαρίας.

Εκτόξευση των πωλήσεων στη χονδρεμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η πορεία που σημειώνει η ΔΕΠΑ Εμπορίας είναι αξιοσημείωτη, με εκτόξευση των πωλήσεων και εξαιρετικές προοπτικές για τα αποτελέσματα του 2024. Συγκεκριμένα, το 2023 το μέγεθος της δραστηριότητας ήταν 1.373 GWh (1,37 Twh), ενώ για το πρώτο τρίμηνο του 2024 η δραστηριότητα άγγιξε τα 1.524 GWh (1,52 Twh). Αυτό σημαίνει ότι οι μέχρι στιγμής πωλήσεις του 2024 έχουν ήδη ξεπεράσει σε μέγεθος τις πωλήσεις όλου του προηγούμενου έτους.

Η είσοδος της εταιρείας στις διεθνείς χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας δεν αφορά μόνο τις γείτονες χώρες, Ιταλία, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, αλλά και μεγάλους παίκτες στην αγορά ενέργειας, όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ουγγαρία, γεγονός που ισχυροποιεί την θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας, αλλά και της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής.

Έχοντας ήδη μεγάλη παρουσία στη λιανική αγορά, μέσω της θυγατρικής, Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η ΔΕΠΑ Εμπορίας έκανε δυναμική είσοδο στον κλάδο της ηλεκτροπαραγωγής με την απόκτηση του του 29% του μετοχικού κεφαλαίου της νέας μονάδας συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας με καύσιμο φυσικό αέριο, ισχύος 840 MW, στην Αλεξανδρούπολη, προς αντικατάσταση τριών ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων, η οποία μελλοντικά, θα μπορεί να λειτουργήσει με «πράσινα» καύσιμα. Επίσης, εισήλθε πρόσφατα και στο μετοχικό κεφάλαιο της FIER THERMOELECTRIC SA, με ποσοστό 35%, για την ανάπτυξη μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο στην Αλβανία.

Επενδύσεις σε ΑΠΕ με όραμα ένα βιώσιμο μέλλον

Φέρνοντας το μέλλον στο τώρα, η ΔΕΠΑ Εμπορίας επενδύει «καθαρά». Έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο φωτοβολταϊκών δυναμικότητας άνω των 800 MW, με άμεσο στόχο την υπέρβαση του 1 GW, ενώ παράλληλα, έχει σημειώσει ουσιαστική πρόοδο για την αξιοποίηση των πράσινων καυσίμων, του υδρογόνου και του βιομεθανίου, με την ενεργό συμμετοχή σε καινοτόμα προγράμματα.

Στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, η εταιρεία έχει μειώσει τις εκπομπές ρύπων περισσότερο από 26% σε ένα χρόνο, εφαρμόζοντας τα κριτήρια ESG και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η αποστολή της ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν αφορά μόνο την προάσπιση της ενεργειακής επάρκειας και τη συγκράτηση του ενεργειακού κόστους της χώρας, αλλά και τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και κοινωνικά υπεύθυνου μέλλοντος. Επενδύοντας σε υποδομές, νέες τεχνολογίες και δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, η εταιρεία αποτελεί φάρο πράσινης μετάβασης και βιώσιμης ανάπτυξης.