ΔΕΠΑ Εμπορίας

Η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου business plan της ΔΕΠΑ Εμπορίας για επενδύσεις που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός «πράσινου» χαρτοφυλακίου άνω των 200 MW σε φωτοβολταϊκά έργα

Το Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων θα συμβάλλει στη δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων και στην κατάρτιση στελεχών σε κρίσιμους τομείς όπως η παραγωγή, η εξοικονόμηση και η αποθήκευση ενέργειας, η απολιγνιτοποίηση, οι ΑΠΕ, αλλά και τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής υγρών καυσίμων

Στον πυρήνα του νέου business plan της ΔΕΠΑ Εμπορίας βρίσκεται η στρατηγική της υψηλής καθετοποίησης, που συνδυάζει την παραγωγή με την εμπορία ενέργειας και τη διαφοροποίηση προϊόντων και αγορών

Ο Συντονιστής Διευθυντής Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών της ΔΕΠΑ Εμπορίας κος Ευάγγελος Κοσμάς στο Athens ESG Forum: «Η εταιρική διακυβέρνηση βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής ESG»

Η εταιρεία αναπτύσσει ένα πράσινο χαρτοφυλάκιο άνω των 200 MW, επενδύει στην επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου, ενώ πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα