ΔΕΠΑ Εμπορίας

Αύξηση μεριδίου αγοράς στο 55% (2021) από 39% (2020) - 140 εκατ. ευρώ εκπτώσεις σε νοικοκυριά, βιομηχανίες και νοσοκομεία μέχρι τον Απρίλη του 2022 - 317 εκατ. ευρώ συμβολή στην εθνική οικονομία κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης

Η βιομηχανική πτηνοτροφική μονάδα θα προχωρήσει σε σταδιακή αντικατάσταση όλων των φορτηγών της, όπου αυτό είναι εφικτό, με οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο, με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον

H ΔΕΠΑ Εμπορίας ανταποκρίνεται με συνέπεια στον ρυθμιστικό της ρόλο στην εγχώρια αγορά ενέργειας θέτοντας, παράλληλα, τις βάσεις  για ένα βιώσιμο ενεργειακό μέλλον για τη χώρα μας, ώστε να αναδειχθεί σε  περιφερειακό ενεργειακό κόμβο με αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο

Η υλοποίηση του IGB ολοκληρώνεται μέσα στον Μάιο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ενώ η εμπορική του λειτουργία θα ξεκινήσει τον επόμενο μήνα. Εκτός από την κατασκευή, η ΔΕΠΑ είναι και ο ισχυρότερος user του αγωγού (μετά τη Βουλγαρική ΒΕΗ) από την άποψη της δέσμευσης χωρητικότητας, εξασφαλίζοντας την οικονομική βιωσιμότητά του

Η ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης βρίσκεται στο επίκεντρο του business plan της ΔΕΠΑ Εμπορίας για επενδύσεις που αποβλέπουν στη δημιουργία ενός «πράσινου» χαρτοφυλακίου άνω των 200 MW σε φωτοβολταϊκά έργα

Ο ρόλος της νέας πλωτής δεξαμενής LNG στην Αλεξανδρούπολη - Τέλος Ιουλίου μπαίνει σε εμπορική λειτουργία ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός IGB που θα συνδέσει την Κομοτηνή με το βουλγαρικό εθνικό σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου στη Στάρα Ζαγόρα