Ενέργεια & Περιβάλλον

ΔΕΣΦΑ: Διαγωνισμός για τον έλεγχο σχεδιασμού και επίβλεψη κατασκευής του Σταθμού Αμπελιάς

  • Σταύρος Γριμάνης


Ο προϋπολογισμός είναι 2,2 εκατ. ευρώ και η προθεσμία υποβολής προσφορών μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου - Τα κριτήρια οικονομικής και τεχνικής επάρκειας

Σε νέο ανοικτό διεθνή διαγωνισμό προχώρησε ο ΔΕΣΦΑ σχετικά με το έργο της κατασκευής του Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά.

Με βάση την πρόσκληση που ανάρτησε χθες ο Διαχειριστής ο διαγωνισμός αφορά τον έλεγχο λεπτομερούς σχεδιασμού και υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής του έργου.

Η αξία της σύμβασης είναι στα 2,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), η διάρκειά της ορίζεται στους 26 μήνες, ενώ η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 20 Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής προβλέπεται ότι κάθε εταιρεία ή κάθε μέλος κοινοπραξίας θα πρέπει να διαθέτει μέσο όρο ετήσιου κύκλου εργασιών των τριών τελευταίων ετών τουλάχιστον 2,2 εκατ. ευρώ και πιστοληπτική ικανότητα (συμπεριλαμβανομένων των ποσών που αφορούν πιστώσεις και εγγυητικές επιστολές) τουλάχιστον 220.000 ευρώ. Σε περίπτωση κοινοπραξίας, το παραπάνω ποσό πιστοληπτικής ικανότητας μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από τα μέλη αυτής.

Επίσης, κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση στον διαγωνισμό, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς, αυτοτελώς ή ως μέλος αναδόχου ένωσης-κοινοπραξίας- σύμπραξης με ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής 50%, τα τελευταία 8 χρόνια μία ή περισσότερες συμβάσεις, σχετικά με:

-Υπηρεσίες ελέγχου λεπτομερούς σχεδιασμού ή υπηρεσίες εκπόνησης μελέτης λεπτομερούς σχεδιασμού, τουλάχιστον μέχρι το στάδιο των «issue for construction» εγγράφων και

-Υπηρεσίες επίβλεψης κατασκευής, τουλάχιστον μέχρι το στάδιο μηχανικής ολοκλήρωσης (mechanical completion), σε τουλάχιστον ένα έργο που αφορά σε λεπτομερή σχεδιασμό, προμήθεια και κατασκευή σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου σε υψηλή πίεση, ή

-Υπηρεσίες βασικού σχεδιασμού μέχρι το στάδιο της τελικής έκδοσης όλων των εγγράφων για τουλάχιστον ένα έργο που αφορά υπηρεσίες βασικού σχεδιασμού τουλάχιστον ενός σταθμού συμπίεσης φυσικού αερίου σε υψηλή πίεση. Στην περίπτωση κοινοπραξίας η παραπάνω απαίτηση σχετικά με την εμπειρία και τεχνική ικανότητα θα πρέπει να ικανοποιείται από τον επικεφαλής της.

Στα τέλη Οκτωβρίου ο ΔΕΣΦΑ έβγαλε στον αέρα διαγωνισμό για τις υπηρεσίες επιθεώρησης υλικών και κατασκευής του έργου, με προϋπολογισμό 809.986 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και με προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου.

Η σημασία του έργου και το χρονοδιάγραμμα

Το project για το νέο Σταθμό Συμπίεσης στην Αμπελιά Φαρσάλων το οποίο περιλαμβάνεται και στο νέο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΔΕΣΦΑ 2022-2031, με τρέχοντα προϋπολογισμό 73 εκατ. ευρώ, θεωρείται σημαντικό και απαραίτητο βάσει των μελετών υδραυλικής προσομοίωσης που έχει εκπονήσει ο Διαχειριστής δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των μεταφερόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου από το βορρά προς νότο με την έναρξη λειτουργίας του αγωγού TAP και της διασύνδεσής του με το ΕΣΜΦΑ στη Νέα Μεσημβρία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η υδραυλική επάρκεια του δικτύου σε όλα τα σενάρια επιλογής σημείου εισόδου από τους χρήστες για τις ποσότητές τους, υφίσταται ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς μέσω της εγκατάστασης σταθμού συμπίεσης στο νότιο τμήμα της Ελλάδας, που συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ζήτησης.

Σύμφωνα με τον βασικό σχεδιασμό, ο συμπιεστής θα περιλαμβάνει δύο μονάδες συμπίεσης συν την εφεδρική μονάδα με ισχύ (2+1) x 10MW. Ο σταθμός θα σχεδιαστεί ώστε να παρέχει την δυνατότητα συμπίεσης και σε αντίστροφη ροή, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας του αεριοστροβίλου (gas turbine) με μίγμα φυσικού αερίου εμπεριέχοντος έως και 10% υδρογόνο (H2).

Ο νέος Σταθμός Συμπίεσης εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2023 και θα ενταχθεί στο Σύστημα τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς.

Την υλοποίηση του βασικού σχεδιασμού και των υπόλοιπων μελετών για την εγκατάσταση του Σταθμού ανέλαβε, τον Ιανουάριο του 2020, μετά από σχετικό διαγωνισμό, η κοινοπραξία Asprofos Engineering-C&M Engineering.

Επίσης, τον περασμένο Φεβρουάριο το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την ανάθεση της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης για το έργο, -ύψους 1,78 εκατ. πλέον ΦΠΑ και με διάρκεια 29 μήνες-, στην ιταλική Snam SpA.