Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στον διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ για τον νέο Σταθμό Συμπίεσης στην Αμπελιά, αφενός λόγω της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, αφετέρου καθώς στους τεχνικούς όρους προβλέπεται η δυνατότητα λειτουργίας του αεριοστροβίλου (gas turbine) με μίγμα φυσικού αερίου εμπεριέχοντος έως και 10% υδρογόνο (H2).

Πρόκειται για τον διαγωνισμό που αφορά τον «Λεπτομερή σχεδιασμό, προμήθεια υλικών και κατασκευή του Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά», εκτιμώμενου προϋπολογισμού 58,3 εκατ. ευρώ (με τον ΦΠΑ 73 εκατ. ευρώ), ενώ συμπεριλαμβανομένων των απρόβλεπτων (ποσοστό 4% επί του συμβατικού τιμήματος και κατ ανώτατο όριο 2,33 εκατ. ευρώ) ο συνολικός προϋπολογισμός, μπορεί να φτάσει στα 60,63 εκατ. ευρώ (75,18 εκατ. πλέον ΦΠΑ).

Η αρχική προθεσμία υποβολής των προσφορών έληξε στις 15 Ιουλίου και δόθηκε παράταση 15 ημερών, μέχρι τις 30 Ιουλίου.

Η κατασκευαστική περίοδος ορίζεται σε 26 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο διαγωνισμός διεξάγεται με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών tenderONE της cosmoONE. Σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν κατασκευαστικές και ενεργειακές εταιρείες, μεμονωμένα είτε σε κοινοπραξίες, οι οποίες και θα πρέπει να υποβάλουν δύο ξεχωριστούς φάκελους για την τεχνική και την οικονομική προσφορά. Απαραίτητη είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.166.000 ευρώ.

Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία εκτέλεσης κατασκευαστικού έργου με τιμή σύμβασης ίση ή μεγαλύτερη από 50 εκατ. ευρώ και μέσο όρο κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, καθώς και πιστοληπτική ικανότητα ποσού τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την απαιτούμενη τεχνική εμπειρία, ο υποψήφιος πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ως ανάδοχος ή μέλος κοινοπραξίας (με ελάχιστη συμμετοχή 50%) την τελευταία οκταετία τουλάχιστον ένα έργο EPC για την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας εισόδου μεγαλύτερη από 30 bar και συνολικά ισχύ τουλάχιστον 30MW.

Ειδικότερα, όμως, για τον προτεινόμενο κατασκευαστή των gas compressor και gas turbine προβλέπεται ότι θα πρέπει να έχει κατασκευάσει επιτυχώς:

1. Τουλάχιστον έναν συμπιεστή φυσικού αερίου (gas compressor) και έναν αεριοστρόβιλο (gas turbine) με ονομαστική ισχύ εξόδου σε συνθήκες ISO ίση ή μεγαλύτερη των 10 MW, κατά τα τελευταία 8 χρόνια. Το εν λόγω μοντέλο πρέπει να έχει τουλάχιστον 10.000 ώρες επιτυχούς λειτουργίας, από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, είτε σε συμπιεστή είτε σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις εμπειρίας θα πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα που έχουν εκδοθεί από τον Ιδιοκτήτη του Σταθμού.

2. Τουλάχιστον έναν αεριοστρόβιλο (gas turbine) έχοντας δυνατότητα λειτουργίας με μίγμα φυσικού αερίου εμπεριέχοντος έως και 10% υδρογόνο (H2), με ταυτόχρονη τροφοδοσία σε όλους τους καυστήρες του αεριοστρόβιλου και ικανοποιώντας ταυτόχρονα τα όρια εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOx) χωρίς έγχυση νερού. Οι εν λόγω ελάχιστες απαιτήσεις εμπειρίας θα πρέπει να αποδεικνύονται με έγγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί και ελεγχθεί αρμοδίως και τα οποία αφορούν τις δοκιμές επιδόσεων του αεριοστρόβιλου (gas turbine) γενόμενες στο πεδίο ή στο εργοστάσιο.

Στρατηγικής σημασίας project

O Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά Φαρσάλων είναι ένα από πιο σημαντικά έργα του ΔΕΣΦΑ μαζί με το Σταθμό στους Κήπους, καθώς θα εξασφαλίσει την υδραυλική επάρκεια του ΕΣΜΦΑ δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των μεταφερόμενων ποσοτήτων από το βορρά προς το νότο με την έναρξη λειτουργίας του αγωγού ΤΑΡ και άλλων υποδομών.

Έτσι, για να διασφαλιστεί η υδραυλική επάρκεια του δικτύου σε όλα τα σενάρια επιλογής σημείου εισόδου από τους χρήστες για τις ποσότητές τους, υφίσταται ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς μέσω της εγκατάστασης Σταθμού Συμπίεσης και στο νότιο τμήμα της χώρας, που συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ζήτησης.

Ο Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά θα έχει δύο μονάδες συμπίεσης σε εφεδρική μονάδα με ισχύ (2+1)x10 MW. Εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία την άνοιξη του 2023 και θα ενταχθεί στο σύστημα τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.

Ήδη με απόφαση του ΥΠΕΝ, από τις 8 Απριλίου, προβλέπεται ότι ο Σταθμός θα χωροθετηθεί σε ένα γήπεδο έκτασης 51.800m² περίπου, όμορο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ (Κτίριο Συντήρησης και Λειτουργίας) και θα έχει ισχύ 30MW που θα προέρχεται από 2 +1 (εφεδρική) Μονάδες Συμπίεσης των 10 MW έκαστη.

Την υλοποίηση του βασικού σχεδιασμού και των υπόλοιπων μελετών για την εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης Αμπελιάς ανέλαβε, τον Ιανουάριο του 2020, μετά από σχετικό διαγωνισμό, η κοινοπραξία Asprofos Engineering – C&M Engineering.

Επίσης, στις 19 Φεβρουαρίου 2021 το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την ανάθεση της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης για το έργο -ύψους 1,78 εκατ. πλέον ΦΠΑ και με διάρκεια 29 μήνες- στην ιταλική Snam SpA, βασικής μετόχου της κοινοπραξίας Senfluga, η οποία ελέγχει τον ΔΕΣΦΑ.

Ο νέος αγωγός σύνδεσης με την ΕΛΒΑΛ

Παράλληλα, σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει και το έργο για τη σύνδεση του ΕΣΜΦΑ με το εργοστάσιο της ΕΛΒΑΛ στα Οινόφυτα Βοιωτίας. Την περασμένη Παρασκευή, μάλιστα, ο ΔΕΣΦΑ έβγαλε στον αέρα τον διαγωνισμό για την προμήθεια χαλύβδινων σωλήνων για την κατασκευή του αγωγού, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό 450.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) και με δικαίωμα προαίρεσης σε ποσοστό το πολύ 10% του συμβατικού τιμήματος, με τον προϋπολογισμό να διαμορφώνεται κατ’ ανώτατο στο ποσό των 495.000 (πλέον ΦΠΑ). Η προθεσμία υποβολής των προσφορών είναι μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου.

Το έργο θα υλοποιηθεί για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο του εργοστασίου της ΕΛΒΑΛ, για διάφορες θερμικές χρήσεις και θα περιλαμβάνει τον νέο αγωγό, σταθμό παραλαβής ξέστρου (scraper station, receiver) και Μετρητικό / Ρυθμιστικό σταθμό, ενώ ο εκτιμώμενος συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 4 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη:

«Μπλόκο» (ξανά) στην Εκκλησία από τον δήμο για τα ιερά φιλέτα της Βουλιαγμένης

ΑΔΜΗΕ: Προς ιδιωτικοποίηση το 40% της Αριάδνη που θα κατασκευάσει το καλώδιο της Κρήτης

Πανδημία VS Τουρισμού: Πάμε για το 60% του 2019 αν δεν στραβώσει ο… Αύγουστος