Σε παράταση για έναν χρόνο, μέχρι το Μάρτιο του 2025, συναίνεσε η ΕΔΕΥΕΠ σχετικά με το ερευνητικό πρόγραμμα του οικοπέδου «Ιόνιο 2», το οποίο έχει παραχωρηθεί στις Energean και HELLENiQ Energy.

Ειδικότερα, μετά από αίτημα της Εντολοδόχου εταιρείας Energean Hellas Ltd. στις 4 Μαρτίου 2024, με το οποίο ζητήθηκε περαιτέρω παράταση κατά 18 μήνες της Πρώτης Φάσης του Βασικού Σταδίου ερευνών, η ΕΔΕΥΕΠ γνωστοποίησε χθες ότι αποδέχθηκε εν μέρει το αίτημα, συναινώντας σε παράταση κατά 12 μήνες.

Στην απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΔΕΥΕΠ Αριστοφάνη Στεφάτου, αναφέρεται ότι δυνάμει του άρθρου 30.2 της από 31.10.2017 Σύμβασης Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Περιοχή 2, Ιόνιο Πέλαγος», παρέχεται η συναίνεση του Εκμισθωτή στην παράταση των προθεσμιών εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή κατά δώδεκα μήνες, ήτοι μέχρι και την 14η Μαρτίου 2025, προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος στο Μισθωτή για την εξασφάλιση μιας κατάλληλης χερσαίας εφοδιαστικής βάσης, ώστε να ληφθεί η απόφαση του Μισθωτή για το αν θα προχωρήσει στην Δεύτερη Φάση στην οποία ελάχιστο τεχνικό πρόγραμμα αποτελεί η όρυξη ερευνητικής γεώτρησης.

Ακόμη, προστίθεται ότι «μετά την κατά τα ανωτέρω εκπλήρωση των υπολειπόμενων εργασιών της Πρώτης Φάσης του Βασικού Σταδίου Ερευνών, ο Μισθωτής υποβάλλει, έως την 14η Μαρτίου 2025, την γνωστοποίηση του άρθρου 2.1(β) της Σύμβασης με την οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκπληρώσει το Πρόγραμμα Ελαχίστων Εργασιών, την Υποχρέωση Ελάχιστης Δαπάνης της Δεύτερης Φάσης του Βασικού Σταδίου Ερευνών και τις συναφείς με τη γνωστοποίηση αυτή υποχρεώσεις του. Με τη γνωστοποίηση αυτή εκκινεί η Δεύτερη Φάση του Βασικού Σταδίου Ερευνών».

Στα αιτιολογικά στοιχεία της απόφασης γίνεται αναφορά, μεταξύ άλλων, στην ανάγκη συνέχισης και ολοκλήρωσης της έρευνας για υδρογονάνθρακες στη θαλάσσια «Περιοχή 2» του Ιονίου Πελάγους για την προώθηση και διασφάλιση του Δημοσίου συμφέροντος.

Το «Ιόνιο 2» και η ιστορία του

Σημειώνεται ότι το «Μπλοκ 2» βρίσκεται στο Ιόνιο Πέλαγος, 30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας και το δυτικό όριο του, είναι το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας. Τα βάθη του νερού κυμαίνονται από 500 μ. έως 1.500 μ. και η περιοχή ανήκει στη γεωλογική ενότητα της Απούλιας πλατφόρμας. Η ύπαρξη επιβεβαιωμένου πετρελαϊκού συστήματος στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικό Κατάκολο) και στην Αδριατική Θάλασσα καθιστούν την εν λόγω περιοχή ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα.
Υπενθυμίζεται ότι το 2022 έγινε πρόσκτηση 2244 τ. χλμ. Τρισδιάστατων (3D) σεισμικών δεδομένων.


Μισθωτές του εν λόγω «οικοπέδου» είναι σήμερα η Energean Hellas Ltd. (75% και Διαχειριστής) και η HELLENiQ Upstream Δυτική Κέρκυρα Μονοπρόσωπη Α.Ε (25%).

Ωστόσο και αυτό το «οικόπεδο» έχει τη δική του ιστορία.

Η αρχική σύμβαση μίσθωσης κυρώθηκε το 2018 με μισθωτές τις Total Ε&Ρ Greece Β.V., Edison International S.p.A. και Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.
Ακολούθησαν αποφάσεις του ΥΠΕΝ με την οποία παρασχέθηκε η συναίνεση για τη μεταβίβαση των ποσοστών σε θυγατρικές εταιρείες των ΕΛΠΕ (ΕΛΠΕ Δυτική Κέρκυρα) και Edison.

Τον Νοέμβριο του 2020 με απόφαση του ΥΠΕΝ παρασχέθηκε η συναίνεση για τη μεταβίβαση του ποσοστού συμμετοχής 50% και των αντίστοιχων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων στην Σύμβαση Μίσθωσης από την Total E & P Greece B.V. στην Energean Hellas Ltd.
Τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς η ΕΔΕΥΕΠ συναίνεσε ως Εκμισθωτής στην αλλαγή Εντολοδόχου, από την Total E & P Greece B.V. στην «Energean Hellas Ltd».
Τον Μάρτιο του 2021 η ΕΔΕΥΕΠ συναίνεσε σε παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή της Πρώτης Φάσης του Βασικού Σταδίου Ερευνών μέχρι και τις 15/3/2023.

Ακολούθησε τον Φεβρουάριο του 2023 νέα παράταση της προθεσμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Μισθωτή της Πρώτης Φάσης του Βασικού Σταδίου Ερευνών μέχρι και τις 14/3/2024. Στη συνέχεια υπεβλήθη το παρόν αίτημα περαιτέρω παράτασης, το οποίο έγινε εν μέρει δεκτό από την ΕΔΕΥΕΠ.

Συνολικά, αυτή την περίοδο υπάρχουν οκτώ ενεργές συμβάσεις έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή της ExxonMobil, της HELLENiQ Energy και της Energean.

Στην παρούσα φάση σε εξέλιξη βρίσκεται η επεξεργασία σεισμικών δεδομένων στις δύο θαλάσσιες παραχωρήσεις στην Κρήτη (Δυτικά της Κρήτης, Νοτιοανατολικά της Κρήτης) από την κοινοπραξία των ExxonMobil και HELLENiQ Energy, όπως επίσης και από την HELLENiQ Energy στα δύο θαλάσσια οικόπεδα «Ιόνιο» και «μπλοκ 10» (Κυπαρισσιακός), όπου διενεργεί έρευνες. Επίσης, υπό ανάλυση βρίσκονται οι σεισμικές μετρήσεις και στο «Ιόνιο 2» από την κοινοπραξία των Energean και HELLENiQ Energy.
Η μόνη περιοχή σε φάση παραγωγής είναι αυτή του Πρίνου από την Energean, το Κατάκολο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, ενώ η χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων θεωρείται ότι είναι σε αρκετά ώριμο στάδιο.

Διαβάστε ακόμη 

Γιάννης Μπούρας – Χρήστος Βάρσος: Το νέο στρατηγικό πλάνο της Sarantis, οι στόχοι 5ετίας και νέες εξαγορές

Lamda – Brooklane: Στο επόμενο βήμα η συνεργασία για τον Πύργο με το 4ο ξενοδοχείο στο Ελληνικό

Ταμείο Ανάκαμψης: 20 ορόσημα ως το Πάσχα για να μη χαθούν €3,3 δισ.

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ