Ενέργεια

ΕΛΕΤΑΕΝ: Τι προτείνουν οι παραγωγοί αιολικής ενέργειας για το ρυθμιστικό πλαίσιο της μικρής διασύνδεσης της Κρήτης

  • newsroom


Πρόκειται για το υβριδικό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023

Τις θέσεις της για το προτεινόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΡΑΕ σχετικά με την λειτουργία της μικρής διασύνδεσης Κρήτης –Πελοποννήσου διατυπώνει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

Πρόκειται για το υβριδικό μοντέλο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2023, πριν δηλαδή ολοκληρωθεί το έργο της μεγάλης διασύνδεσης.

Σύμφωνα με την Επιστημονική Ένωση Παραγωγών αιολικής ενέργειας θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια αυτού του μεταβατικού υβριδικού μοντέλου μέχρι το 2023, δεν θα επηρεάσουν αρνητικά τον μηχανισμό εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. «Θεωρούμε ουσιαστική την διατήρηση του μηχανισμού εσόδων του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. βάσει του Μεσοσταθμικού Μεταβλητού Κόστους των Θερμικών Συμβατικών Σταθμών που θα συνεχίσουν να λειτουργούν στο νησί».

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει ότι ο ΔΑΠΕΕΠ και ο ΕΛΑΠΕ δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται με το κόστος αποκλίσεων για έργα που εκπροσωπούν και τα οποία δεν υπόκεινται σε υποχρεώσεις εξισορρόπησης.

Όπως μάλιστα τονίζεται για τους ίδιους λόγους θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι μέχρι την ολοκλήρωση της πλήρους διασύνδεσης (Φάση ΙΙ), δεν θα υπάρξει μεταβολή στο ύψος των τιμών απορρόφησης FiT της ενέργειας από τα έργα Α.Π.Ε. της Κρήτης.

Η ΕΛΕΤΑΕΝ επισημαίνει επίσης ότι στα υπό διαβούλευση κείμενα αναφέρεται ότι οι Α.Π.Ε. θα έχουν  προτεραιότητα στο καλώδιο προς μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγωγής στην Κρήτη, αλλά δεν προκύπτει αν θα εφαρμοστεί κάποιος μηχανισμός που θα εγγυάται, υπό την αίρεση περιορισμών ασφαλείας, την απορρόφηση ανεξαρτήτως συνθηκών (δηλ. εάν θα αντικατασταθεί ο μηχανισμός περικοπών που περιγράφεται στις ΣΠΗΕ).

Στην περίπτωση που δεν θα παρέχεται εγγύηση για πλήρη απορρόφηση, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί αναφέρεται, ότι η αναπροσαρμογή των τιμών FiT θα γίνει μόνο μετά την πλήρη διασύνδεση του νησιού (Φάση ΙΙ) και όχι κατά την μεταβατική περίοδο.

Απόρρητο Απόρρητο