Το «πράσινο φως» μέσω της έγκρισης της ΑΕΠΟ έδωσε το ΥΠΕΝ σε ένα ακόμη συγκρότημα αιολικών πάρκων στην Εύβοια που προωθεί ο όμιλος της EDP Renováveis SA.

Πρόκειται για συγκρότημα επτά Α.Σ.Π.Η.Ε. οι οποίοι προορίζονται για τις θέσεις «Κουρμαλή», «Πιονάρι», «Βαλμός», «Σκιγερή», «Άγιος Ιωάννης», «Βελανίδι- Κοπριά», και «Βελανίδι» των Δημοτικών Ενοτήτων Καρύστου και Στυρέων του Δήμου Καρύστου και είναι συνολικής ισχύος 184,8 MW.

Φορέας του έργου είναι η «Αίολος Εύβοιας Ενεργειακή», εταιρεία που συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 και σήμερα έχει σύμβουλο-διαχειριστή τον Duarte Melo de Castro Bello, Chief Operating Officer of Europe & Latin America της EDP Renováveis SA.

Υπενθυμίζεται ότι ο πορτογαλικός όμιλος μέσω κοινών εταιρειών με τον όμιλο Ελλάκτωρ, όπως η «Σοφράνο», σχεδιάζουν την ανάπτυξη στρατηγικής επένδυσης για σειρά αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 496 ΜW στην Εύβοια. Στο πλαίσιο αυτό, τον Απρίλιο του 2022 εγκρίθηκε η ΑΕΠΟ για 5 αιολικά πάρκα ισχύος 160 MW στα Στύρα της «Σοφράνο».

Τι περιλαμβάνει το νέο project

Το παρόν project της «Αίολος Εύβοιας Ενεργειακή» το οποίο έλαβε έγκριση της ΑΕΠΟ στις 23 Δεκεμβρίου αφορά ειδικότερα την ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 184,4 MW με 28 ανεμογεννήτριες ισχύος 6,6 MW έκαστη, τα οποία κατανέμονται ως εξής:

  • Στη θέση «Κουρμαλή» ισχύος 33 MW (με 5 Α/Γ)
  • Στη θέση «Πιονάρι» ισχύος 33 MW (με 5 Α/Γ)
  • Στη θέση «Βαλμός» ισχύος 26,4 MW (με 4 Α/Γ/)
  • Στη θέση «Σκιγερή» ισχύος 33 MW (με 5 Α/Γ),
  • Στη θέση «Άγιος Ιωάννης» ισχύος 26,4 MW (με 4 Α/Γ),
  • Στη θέση «Βελανίδι- Κοπριά» 13,2 MW (με 2 Α/Γ)
  • Στη θέση «Βελανίδι» ισχύος 19,8 MW (με 3 Α/Γ).

Πλην των κυρίων έργων διαμόρφωσης των αιολικών πάρκων περιλαμβάνονται συνοδά έργα όπως:

Κατασκευή υπόγειας γραμμής μεταφοράς Υ.Τ. 150 kV μήκους 71 χλμ, περίπου, για την ηλεκτρική διασύνδεση του Υ/Σ «Ζωοδόχου Πηγής» με το Κ.Υ.Τ. στη θέση «Κάτω Γέροντα».

Κατασκευή έργων οδοποιίας συνολικού μήκους 26.346 μ., περίπου, εκ των οποίων τα 7.999,15 μ. αφορούν βελτιώσεις υφιστάμενων οδών και τα 18.346.85 μ., περίπου, αφορούν νέες διανοίξεις.

Διαμόρφωση τεσσάρων εργοταξιακών χώρων συνολικού εμβαδού 25.483,34 τ.μ. (Εντός των εργοταξιακών χώρων θα εγκατασταθούν διατάξεις συγκροτήματος σκυροδέματος και σπαστήρα).

Κατασκευή τεχνικών έργων απορροής όμβριων υδάτων (κανάλι απορροής όμβριων υδάτων και σωληνωτοί οχετοί κατάλληλης διατομής).

Σημειώνεται ότι συνολικά, οι συγκεκριμένοι Α.Σ.Π.Η.Ε., οι υπόγειες διασυνδετικές γραμμές μεταφοράς Μ.Τ. και ο Υ/Σ «Ζωοδόχου Πηγής», που αδειοδοτείται ως συνοδό έργο του συγκροτήματος των πέντε Α.Σ.Π.Η.Ε. με την ονομασία «Στύρα 1», της εταιρείας Σοφράνο Α.Ε.Ε., εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων των Δ.Ε. Καρύστου και Στυρέων του Δήμου Καρύστου.

Ακόμη, η θέση του Νέου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (Κ.Υ.Υ.Τ), που αδειοδοτείται ως συνοδό έργο του συγκροτήματος «Στύρα 1», της Σοφράνο Α.Ε.Ε., στη θέση «Κάτω Γέροντας», εμπίπτει εντός των διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Ερέτριας. Η όδευση της υπόγειας διασυνδετικής γραμμής μεταφοράς Υ.Τ. διατρέχει τις Δ.Ε. Στυρέων, Διστύων, Ταμυνέων, Αμαρυνθίων και Ερέτριας.

Η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων έχει διάρκεια 15 ετών και εντός διαστήματος δύο μηνών από την έκδοσή της θα πρέπει να κατατεθεί στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ), ολοκληρωμένο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (Σ.Π.Δ.)του έργου στο οποίο θα αναλύεται ο τρόπος εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων και θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των προγραμμάτων παρακολούθησης της βιοποικιλότητας.

Διαβάστε ακόμη:

Οικογένεια Πατρώνη: Νέο σφυρί για οικόπεδο και κατοικίες στη Σύρο (pics)

Οι κάλπες, ο Μητσοτάκης και ο Πάπας, ο Σαββίδης και η Αγία Τριάς, η Coca Cola και η ΕΖΑ και το Χίλτον που έγινε… Mayfair

Με νέες τιμές ζώνης θα παραχωρούνται οι παραλίες-«φιλέτα»